, ,

Katholieken en moslims verkennen agenda voor de toekomst

Op woensdag 13 januari 2016 vond er in het kantoor van de Nederlandse Bisschoppenconferentie te Utrecht een ontmoeting plaats tussen de leden van de Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) en Platform INS. Op de agenda stond de bespreking van het boek ‘In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen’ van Berry van Oers dat onlangs door de Nederlandse Bisschoppenconferentie werd uitgegeven.

 

“A Wonderfull book”, oordeelde Cemal Usak, islamitisch theoloog en president van het Intercultureel Dialoogplatform te Istanbul. Hij was als speciale gast aanwezig tijdens de ontmoeting in Utrecht. “Het boek komt op het juiste moment”, zei Alper Alasag van INS. Hij vertelde dat na de aanslagen in New York en Washington in 2001 er veel initiatieven waren en publicaties verschenen om de interreligieuze dialoog te bevorderen. Nadien bleef de dialoog echter steken. Alasag: “Dit boek geeft de dialoog een nieuwe impuls omdat het verdieping in de ontmoetingen aanreikt”.

Agda Wachter van de CID leidde het boek in met een uiteenzetting van de katholieke visie op de dialoog met moslims, hindoes en boeddhisten. Alper Alasag van INS ging in op de grondslagen voor dialoog vanuit islamitisch oogpunt. Beide visies wezen naar God als de basis voor elke dialoog van mensen. Daarna stelden de aanwezigen met elkaar de agenda voor de toekomst vast: waarover moet de dialoog tussen moslims en katholieken in Nederland nu en in de toekomst gaan en op welke terreinen kunnen ze samenwerken?

Men benadrukte daarbij het belang en mogelijkheden van concrete plaatselijke initiatieven van dialoog en samenwerking. “Die initiatieven moeten we verzamelen en op elkaars websites zetten zodat ze anderen tot navolging kunnen motiveren en inspireren”, zei de heer van Burgsteden, voorzitter van de CID. Hij wees op de bijzondere bijdragen van godsdienstige mensen en de dialoog tussen hen voor de samenleving op terreinen van waarden en normen, omgangsvormen, solidariteit, vrede en gerechtigheid. Ook pleitte Mgr.Van Burgsteden voor meer spiritualiteit in de dialoog middels het gebed.

Samenwerking zagen de aanwezigen vooral inzake armoedebestrijding, de participatiesamenleving, veiligheid, radicalisering, drugsproblematiek, de beeldvorming en de plaats van godsdienst in het publieke domein. De leden van de CID en INS spraken af elkaar op een regelmatige basis te ontmoeten om de dialoog te voorzien van concrete projecten. “Less talk, more walk!”, aldus Cemal Usak.

Het boek ‘In dialoog met mensen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen’ is te bestellen via bestel@rkk.nl voor slechts 10 euro. U kunt kiezen uit een Nederlands- en Engelstalige editie.

[nggallery id=147]