KvhS-Brunch in Enschede: Wat ons bindt 20 mei 2017

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het Brunchprogramma “Wat ons bindt” op 20 mei aanstaande van 13.00 uur tot 15.00 uur in Enschede (locatie nog nader te bepalen).

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Ebru en Platform INS. Het doel van deze brunch is dat wij met elkaar in gesprek gaan over “Wat ons bindt“.

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de notitie “Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee”. Daarbij gaat het om spanningen tussen groepen in de samenleving die langs verschillende scheidslijnen lopen; niet alleen naar wel of geen migratie-achtergrond of naar religie, maar ook naar inkomen (arm/rijk), opleidingsniveau en leeftijd. Veel mensen organiseren zich – bewust of onbewust – binnen de eigen groep en zien leden van andere groepen slechts van afstand. De uitdaging waar we ons met elkaar voor gesteld zien is hoe we dat zouden kunnen doorbreken. Hoe we onze samenleving als het ware “ontschotten”.