Over de deelnemers van de leesgroep “Een Dialoog tussen Beschavingen”


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Rebecca Dornbusch

Ik ben Rebecca Dornbusch, 24 jaar, studente Islam en Arabisch en Wijsbegeerte. Ik koos voor Islam en Arabisch omdat ik graag een heel ander taal wilde leren en omdat ik religies interessant vind. Voor filosofie koos ik om andere manieren van denken te leren kennen. Omdat Turkije mijn hart gewonnen heeft, heb ik tijdens mijn studie het vak ‘Islam en Turkije’ bij Martin van Bruinessen gevolgd. Hij weet veel van de Gülen beweging. Het boek dat we tijdens deze leesgroep gaan bespreken, spreekt mij dan ook erg aan.

[/two_third]


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Alma Feddema

Ik ben Alma Feddema, masterstudent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. Mijn studie richt zich vooral op goed/zinvol (samen)leven. Ik ben geïnteresseerd in intercultureel/religieus samenleven en hoop in de toekomst hier actief iets aan te kunnen bijdragen. Ik verheug me op het lezen over grote filosofen tijdens de leesgroepbijeenkomsten. Zeker als het een praktische toepassing van hun gedachtegoed betreft.

[/two_third]


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Mieke Janssen

Ik ben Mieke Janssen, MBA en ben directeur van Art.1 Midden Nederland, het expertisecentrum voor gelijke kansen en discriminatiebestrijding in de provincie Utrecht.

 

[/two_third]


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Ahmet Kaya

Ik ben Ahmet Kaya. Oorspronkelijk afkomstig uit Silvolde, een dorpje in de Achterhoek. Na de master Gezondheidspsychologie ben ik begonnen aan een promotieonderzoek naar meervoudige identiteiten en loyaliteiten. De vraag hoe mensen meervoudige identiteiten kunnen combineren en of dit meervoudige loyaliteiten uitsluit, is één die zijn nieuwswaarde niet verliest.  Het concept van het boek van Carroll om verschillende beschavingen in dialoog te brengen met elkaar sprak mij snel aan. Naast mijn promotie ben ik ook actief als vrijwilliger: ik ben projectmanager van het academisch werkveld bij Platform INS. Zo zet ik me al bijna tien jaar in om mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen met elkaar in gesprek te brengen en op deze manier wederzijds begrip te bevorderen.

[/two_third]


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Maartje Langeslag

Mijn naam is Maartje Langeslag, ik ben 27 jaar en geboren in een klein dorpje in Drenthe. Ik heb sociale wetenschappen en sociale en politieke filosofie gestudeerd en ben nu werkzaam bij Art.1 Midden Nederland, het antidiscriminatiebureau in de provincie Utrecht. Daar organiseer ik onder andere voorlichtingen die mensen bewust maken van hun stereotype beelden en vooroordelen. Daarnaast ben ik actief vrijwilliger bij Stichting Vredeseducatie, die jongeren leert stilstaan bij onderwerpen zoals pesten, oorlog, democratie en vrijheid van meningsuiting.

[/two_third]


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Karin Oppelland

Ik ben Karin Oppelland en naast mijn werk als sociale ondernemer/fotografe ben ik directeur van Nederland in Dialoog.

 

[/two_third]


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Seline Palm

Ik ben Seline Palm, 25 jaar en masterstudente Wijsbegeerte, variant educatie en communicatie. Mijn interesses binnen de wijsbegeerte liggen op het gebied van de ethiek en de politieke filosofie. Ik ben met name geïnteresseerd in vragen over tolerantie, mensenrechten en humanitaire crisissituaties zoals genocide en oorlog. Maar ook vragen over innerlijke zingeving en spiritualiteit laten mij niet ongemoeid. Ik ben geschoold in de analytische traditie van de Westerse wijsbegeerte, maar momenteel ben ik bezig mijn kennis over de Oosterse filosofie te vergroten. In mijn optiek is het heel belangrijk voor scholieren om ook de Oosterse filosofie in het curriculum van het filosofie-onderwijs op te nemen. Op deze manier leren leerlingen open te staan voor andere visies op het leven en vergroot het de maatschappelijke solidariteit in Nederland.

[/two_third]


[one_third]

[/one_third]

[two_third last=last]

Marie-José van Voorst

Ik ben Marie-José van Voorst en intussen 66 jaar. Ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt en toen ik 61 jaar was ben ik begonnen aan de studie Religiewetenschappen. Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij SLAG (Samen Leven Anders Geloven) Zwolle. SLAG brengt joden, christenen en moslims met elkaar in contact. Ik maak ook deel uit van de werkgroep Zwolle in Dialoog die dialoog gesprekken organiseert met als gastheer steeds een andere Zwolse organisatie (moskee, Humanistisch verbond, een kerk, een school).

[/two_third]