,

Lezing: Maria – een sterke vrouw in Koran en Bijbel

In december vieren Christendom en Islam ieder een belangrijk feest: Kerstmis en het Offerfeest. Met Kerst staan moeder en kind centraal. Dat Maria echter ook in de Koran de engel Gabriel op bezoek krijgt en dat zij ook in de Koran het kerst-kindeke Jezus baart, is niet erg bekend. In de Koran komt men  naast Maria nog tal van andere sterke vrouwen tegen – zoals Eva en de Koningin van Sheba. Toch lopen de verhalen in de Koran soms net iets anders af dan in de Bijbel. Hoe vergaat het Maria in de Koran?
‘December feestmaand’ en ‘Maria in Koran en Bijbel’ waren voor filosofe Marlies ter Borg de uitgangspunten om te kijken of we hierin toch meer met elkaar delen dan we op het eerste gezicht zouden zeggen..

Tijdens de maaltijd voorafgaand aan de lezing, werd een drietal bijzondere voorlezingen gedaan. Eerst werd het kerstverhaal uit de Bijbel voorgelezen, gevolgd door het verhaal uit de Koran. Tot verrassing van de aanwezigen bleken hier al diverse overlappingen en aanvullingen in te zitten. Tot slot werd het kerstverhaal uit de Koran nogmaals voorgedragen, maar ditmaal werd het in het Arabisch gereciteerd.

In haar lezing ging Marlies ter Borg verder in op de verhalen over Maria in Koran en Bijbel. Ze illustreerde haar verhaal rijkelijk met behulp van schilderijen waarop Maria afgebeeld was, van Perzische miniaturen tot middeleeuwse christelijke werken.
Na de lezing ging zij in gesprek met de zaal. De belangrijkste conclusie die uit het publiek naar voren kwam, was dat deze avond hen geleerd had om te proberen vol verwondering te leven. Verwondering voor de overeenkomsten en verschillen die opduiken op plaatsen waar je ze niet direct zou verwachten.

Deze avond maakte deel uit van het programma “Gedeeld Burgerschap”.


Datum:                        19 december 2008
Sprekers:                     Marlies ter Borg
Moderator:                   GJ van Veggel (Voelsprieten)
Locatie:                        Rotterdam
Aantal deelnemers:     ± 60