Luncheons ‘De Kunst van het Samenleven’

Platform INS organiseert in 2012-2013 een serie kleinschalige expertmeetings rondom de Kunst van het Samenleven in divers Nederland. Elke bijeenkomst bekijkt het hoofdthema vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld met een sociaal-culturele, pedagogische, religiewetenschappelijke of journalistieke insteek. De deelnemers aan de expertmeetings bestaan uit professionals uit onderzoek, beleid en praktijk.

De eerste drie bijeenkomsten hebben plaats gevonden, vanuit pedagogisch perspectief, wijkgericht perspectief en het perspectief van religie en samenleving.

De uitkomsten van de expertmeetings zullen gebundeld worden in een boek, waarmee een compacte maar multidisciplinaire analyse gepresenteerd wordt over de stand van zaken in Nederland met betrekking tot tolerantie en verdraagzaamheid, oftewel de Kunst van het Samenleven.


[blog category=”148″ perpage=”5″ pagination=”” ]