Erasmus en Gülen

Door: Iris Creemers, Leo Molenaar en Gürkan Çelik

Bundel beschouwingen waarin het gedachtengoed van Erasmus en de Turkse denker Fethullah Gülen wordt vergeleken. Dat leidt tot verrassende inzichten.

De christen-humanist Erasmus en de eeuwen later levende islamitische wijsgeer Gülen blijken veel gemeen te hebben als het gaat om de idealen van vrede en verdraagzaamheid.

Prijs: € 15,90
Jaar: 2009
ISBN: 978 90 5573 969 1
Omvang: 96 pagina’s
Uitvoering: Paperback

Bestellen
Het boek is te bestellen via Platform INS (info@platformins.nl), en is ook verkrijgbaar in de boekwinkel.

[social_share/]

[tabgroup]
[tab title=”Beschrijving”]In het hedendaagse Nederland lijken tolerantie en verdraagzaamheid verdwenen. In een globaliserende wereld waar de fysieke grenzen steeds verder worden afgebroken, trekken mensen figuurlijke grenzen op tussen zichzelf en de ander.

Een van de grootste Nederlanders aller tijden, Desiderius Erasmus, zou zich zeer verbazen en dit Nederland nog nauwelijks herkennen. Erasmus sprak 500 jaar geleden al over kosmopolitisme, tolerantie, vrede en geweldloosheid. Hij was een pleiter voor de vorming van wereldburgers die uitgaan van vrije dialoog, kritisch denken, respect en verantwoordelijkheid voor omgeving en medemens. Zijn idealen zijn nog steeds actueel. Ook nu nog zijn er mensen die pleiten en zich inzetten voor een vreedzame, harmonieuze wereld. Eén van deze mensen is Fethullah Gülen, een hedendaagse moslimgeleerde en vredesactivist. Gülen stimuleert een actieve dialoog tussen mensen, religies en culturen, om zo tot acceptatie, zelfrespect en een nieuwe identiteit te komen in een nieuwe en veranderende wereld. Naast dialoog is ook onderwijs volgens hem een effectief middel om de vrede, liefde, vergeving en tolerantie te bevorderen.[/tab]
[tab title=”Recensie”]Het was vorig jaar een gedurfd initiatief van de Dialoog Academie en Huis van Erasmus een symposium te organiseren over “Erasmus en Gülen: inspiratoren voor vrede en dialoog”. Een half millennium zijn deze markante denkers van elkaar verwijderd, de wereld is in die periode onherkenbaar veranderd. Het waagstuk is geslaagd. Het onderzoek naar beider geestesgoed heeft verrassende uitkomsten gebracht.
De diepzinnige beschouwingen die in deze bundel, uit het symposium voortgekomen, worden aangereikt zijn meervoudig waardevol. Zij belichten hoezeer de idealen van vrede, verdraagzaamheid uit respect alsmede onderwijs en vorming die hiertoe conditioneren van wezenlijke waarde zijn, in iedere tijd en alom ter wereld. Zij tonen ook aan hoeveel ideologische verwantschap er is – de onmiskenbare verschillen ten spijt – tussen de West-Europese christenhumanist Erasmus en de eeuwen later in Turkije ter wereld gekomen islamitische wijsgeer Gülen. Voor wie zich bekommert om onze multiculturele samenleving in crisis is deze bundel verhandelingen een lichtbaken.

Oud minister-president mr. A.A.M. van Agt[/tab]
[/tabgroup]