In het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013 heeft Platform INS in samenwerking met het Kruispunt – op uitnodiging van GIDSnetwerk – een serie rondetafelgesprekken georganiseerd onder de noemer ‘Leiders met Spirit’. Bij elke ontmoeting stond een ander werkveld centraal: gezondheidszorg, bedrijfsleven, onderwijs en politiek. Het doel van deze bijeenkomsten was het tot stand brengen van ontmoetingen tussen christelijke en moslim-leiders om op lokaal niveau na te denken over beleid en de betekenis van religie op de werkvloer zodat begrip voor elkaar ontstaat en samenwerking wordt bevorderd.

De ervaringen en de verslagen van deze bijeenkomsten zijn gebundeld in deze brochure. We hopen dat er op lokaal en landelijk niveau doorgesproken zal worden over de verschillende thema’s. Deze brochure kan daarvoor een handreiking doen, en de opgestelde gespreksvragen mogen dan ook gebruikt worden voor andere ontmoetingen en bijeenkomsten.

Klik hier voor de brochure.

[social_share/]