,

Ramadantent Schouwburgplein

Door het initiatief van onze stichting  hebben tijdens de maand Ramadan ( september 2010)  grootschalige ontmoetingen plaatsgehad tussen Nederlanders met diverse achtergronden. Hiermee probeerde wij een bijdrage te leveren aan de onderlinge verbondenheid van de bewoners van Nederland.

Hiertoe werd er een Ramadantent en een caravan (waarin men van kleine hapjes kon genieten) opgezet dat gedurende 2 dagen op Schouwburgplein in Rotterdam open stond voor bezoekers. De bezoekers kwamen vooral bijeen in het kader van een iftar-maaltijd. Deze activiteit is in oktober 2006 voor het eerst uitgevoerd op de Dam in Amsterdam. Met ruim 400 mensen die met elkaar gingen eten was deze activiteit een succes te noemen. 
Dat jaar had de opzetting van de Ramadantent een bijzondere betekenis  omdat er in dat jaar twee belangrijke gebeurtenissen hadden plaatsgevonden. De eerste was het feit dat Istanbul dat jaar was gekozen tot culturele hoofdstad van Europa. Daarnaast was 2010 ook het jaar van armoede en sociale uitsluiting. Onze stichting heeft toen de inhoud van haar programma ook op deze twee gebeurtenissen afgestemd, maar ook vooral op armoede en sociale uitsluiting.


Datum:  28 en 29 september 2010
Partner(s): Ramadan Festival
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 1300