Start nieuw project – Inclusive Europe: Bouw bruggen, niet muren

start nieuw EU project migranten integratie

Onlangs is Platform INS begonnen met een nieuw Europees project genaamd Inclusive Europe. Bij dit project willen we als 8 partners uit o.a. Italië, Spanje, België en Griekenland het integratieproces van pas gearriveerde migranten bevorderen door middel van een interculturele dialoog en de versterking van de sociale banden tussen de plaatselijke bevolking en migranten.

Gefinancierd door: AMIF
Duur: 01/10/2020 – 30/09/2022

 

De uitdaging

De hoge migratiedruk en de opkomst van de identiteitspolitiek waarmee de Europese Unie de laatste tijd te maken heeft gehad, hebben de opname van pas gearriveerde migranten in hun gastlanden / nieuwe samenlevingen steeds moeilijker gemaakt. De twee dominante integratiemodellen in Europa, multiculturalisme en assimilatie, hebben gedeeltelijk gefaald in het streven naar een echte integratie van onderdanen van derde landen.

Aan de ene kant heeft multiculturalisme bijgedragen aan het creëren van getto’s, terwijl aan de andere kant het assimilatiemodel de migranten heeft gedwongen hun vroegere identiteit op te geven.

In dit opzicht moeten de gastgemeenschappen beter tegemoetkomen aan de nieuwe migranten en hun behoeften en deze beter begrijpen. Een echte en succesvolle integratie van migranten in de gastsamenlevingen vereist een directe interactie tussen mensen uit verschillende gemeenschappen, evenals een interculturele en interreligieuze dialoog. Deze interactie kan ook kwesties als vreemdelingenhaat, radicalisering en racisme uitbannen en de sociaal-economische situatie van migranten verbeteren.

Innovatie

Door de sociale interactie tussen de lokale bevolking en jonge migranten te versterken door middel van 4 campagnes wil Inclusive Europe het integratieproces van pas gearriveerde migranten in de gastsamenleving vergemakkelijken en hun sociaaleconomische omstandigheden verbeteren.

 

Action

4 Strategic Action Plans

Er zullen 4 strategische actieplannen worden ontwikkeld (Europa voor solidariteit; Intercultureel Europa; Intergenerationeel Europa; Let’s Go Forward Together). De strategische actieplannen zullen gebaseerd zijn op een diepgaand onderzoek, waarbij de bestaande situatie, de behoeften, de beste praktijken en andere interculturele activiteiten die in België, Griekenland, Italië, Spanje, Hongarije en Nederland worden uitgevoerd, in kaart worden gebracht.Aanbevelingsdocument

De aanbeveling richt zich tot lokale, nationale en EU-instellingen die de interculturele en interreligieuze aanpak bij de vaststelling van het lokale integratiebeleid willen bevorderen.

Het document zal ook de ontwikkeling van de ondersteunende lokale cluster als maatstaf voor sociale cohesie ondersteunen.

 

Europa van de solidariteitscampagne

Europa van Solidariteit wil migranten een beter en effectiever mentorsysteem bieden, dat wellicht dichter bij de behoeften van migranten staat en gevoeliger is voor hun persoonlijke ervaringen.

Dit programma zal uit twee modules bestaan. De eerste module zal een systeem van peer-mentoring opzetten dat elke migrant de mogelijkheid biedt om een persoonlijke mentor te hebben die hem/haar helpt bij het omgaan met bureaucratische procedures, die hem/haar informeert over hoe hij/zij toegang kan krijgen tot basisbehoeften, enz.

In de tweede module worden lokale vrijwilligers en oud-migranten betrokken en deze module is gebaseerd op workshops en activiteiten die erop gericht zijn migranten nuttige informatie te verschaffen om hun dagelijkse uitdagingen het hoofd te bieden.

Kortom, deze campagne zal bestaan uit: trainingen voor lokale vrijwilligers en maatschappelijk werkers, sessies van cursussen en workshops over hoe om te gaan met dagelijkse problemen, communitair ontbijt om de sociale interactie tussen migranten zelf en lokale vrijwilligers te bevorderen, empowerment en herplanning van het leven voor vrouwen die getroffen zijn door geweld.

Interculturele Europa-campagne

Het programma Intercultureel Europa bestaat uit een reeks opleidingen, activiteiten en interactieve workshops, die zo gestructureerd zijn dat ze de nadruk leggen op gemeenschappelijke kenmerken, benadrukken hoe verschillende culturen ieders persoonlijke leven kunnen verrijken, en de deelnemers nieuwsgierig maken naar verschillende verhalen en culturen.

Kortom, deze campagne omvat het volgende: trainingssessie voor lokale vrijwilligers en medewerkers, bezoeken aan belangrijke artistieke/culturele en religieuze plaatsen in de stad, vertelsessies, filmsessies, bibliotheeksessies, voetbalsessies.

Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het wederzijds begrip tussen migranten en de lokale bevolking.

Intergenerationele Europa-campagne

Intergenerationeel Europa brengt ouderen bij elkaar, die zich alleen voelen en op zoek zijn naar gezelschap en jonge migranten die nog geen contact hebben gelegd met de autochtone bevolking en waarvan velen in het gastland zijn aangekomen met achterlating van hun ouders. Dit is een win-winsituatie, terwijl de jonge migranten de kans krijgen om de taal van het gastland te oefenen.

Kortom, deze campagne omvat het volgende: trainingssessies voor migranten over hoe om te gaan met ouderen, trainingssessie voor ouderen met informatie over de gewoonten en gebruiken van jonge migranten, leessessies, goksessies, bioscoopsessies.

Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het wederzijds begrip tussen ouderen en jonge migranten en op het gevoel tot dezelfde gemeenschap te behoren.

 

Laten we samen vooruitgaan

De Let’s Go Forward-module omvat vrijwilligersactiviteiten voor migranten op het gebied van recreatieve initiatieven, sociale bijstand en de promotie van cultureel erfgoed. Ze worden afgestemd op de lokale bevolking om gemengde werkgroepen te vormen.

Dankzij de vrijwilligersactiviteiten zullen migranten zowel harde als zachte vaardigheden kunnen ontwikkelen, zodat ze begrijpen welke beroepsactiviteit beter bij hen past; dit zal de sociale actoren en mentoren helpen hen beter te ondersteunen bij het opstellen van hun cv’s en bij de voorbereiding op het zoeken naar een baan.

Deze campagne omvat het volgende: trainingssessies voor migranten en lokale mensen, kunstfestivals en sportevenementen, schilder-/straatkunst, interreligieuze/interculturele keukenworkshops, sessies tussen jonge migranten en hun persoonlijke mentor.

 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze inhoud houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de standpunten van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van de informatie in deze inhoud kan worden gemaakt.