,

Succesvolle conferentie Deliberatieve Democratie Dagen

Deliberatieve Democratie Dagen

De recente Deliberatieve Democratie Dagen (DDD) die van 25 tot 27 september plaatsvonden in CREA Amsterdam, waren een groot succes. Het evenement, dat deel uitmaakte van het Europese project “Citizen Z: Het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en maatschappelijke leven”, wist een scala aan deelnemers te trekken, waaronder jongeren, onderzoekers, jongerenorganisaties, docenten, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en politici.

Tijdens de DDD waren er levendige discussies en constructieve uitwisselingen tussen de deelnemers, die allen actief bijdroegen aan het doel om jongeren meer te betrekken bij het besluitvormingsproces en hun interesse in politiek en maatschappelijk leven aan te wakkeren.

Een opvallend aspect van de conferentie was de bevlogenheid van de deelnemers, die allen een gemeenschappelijk doel deelden om de betrokkenheid van jonge burgers in het democratische en burgerlijke leven te versterken. De diversiteit aan perspectieven en inzichten zorgde voor een verrijkende en verhelderende ervaring voor alle aanwezigen.

De bijeenkomst bood een unieke gelegenheid voor de deelnemers om nieuwe inzichten op te doen en te leren van elkaars ervaringen. De interactieve sessies en workshops, die gericht waren op het inspireren en bekrachtigen van jongeren, bleken bijzonder waardevol en motiverend voor alle betrokkenen.

Hoewel de conferentie nu is afgelopen, blijft de impact ervan voortduren, aangezien de ideeën en discussies die tijdens de DDD zijn opgewekt, de basis vormen voor verdere acties en initiatieven om de betrokkenheid van jongeren in de democratie te vergroten. Er zijn meerdere gesprekken gaande met aanwezigen om het doel van deze dagen op andere manieren voort te zetten.

Smaakt naar meer?

Voor meer informatie over toekomstige initiatieven of voor eventuele vragen over de conferentie, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de organisatoren, die blij zijn om het gesprek voort te zetten en verdere stappen te plannen voor het betrekken van jongeren bij het democratische en maatschappelijke leven.