Berichten

Op 9 april organiseerde Platform INS een bijzondere dag vol met dialoog voor de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Ruim dertig theologiestudenten brachten een bezoek aan de Mevlana moskee in Rotterdam en waren te gast bij moslimgezinnen voor de avondmaaltijd.

Het programma startte bij de Mevlana moskee. De studenten volgden eerst het middaggebed. Het spannendste moment brak voor velen aan toen de groep de gebedsruimte binnentrad. De meesten bewonderden de fraaie architectuur en de Islamitische kunst in de moskee. Een projectmanager bij Platform INS heette de gasten welkom en gaf eerst algemene informatie over de moskee. Vervolgens lichtte hij verschillende rituelen en symbolen binnen de gebedsruimte toe. Na tal van vragen leidde de projectmanager bij Platform INS de studenten rond op de begane grond van de moskee waar verscheidene sociaal-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, taallessen, religieuze bijeenkomsten en –lessen werden nader toegelicht.

Na de rondleiding kregen de studenten een informatief filmpje te zien over de Islam en de moskee. Hierna mochten de studenten vragen stellen aan de imam van de moskee onder het genot van Turkse thee. Hoe langer het gesprek duurde, hoe warmer de sfeer werd. De studenten stelden allerlei soorten vragen; over integratie, het persoonlijk leven van de imam, Profeet Mohammed (vzmh), innerlijke vrede, vergelijkende vragen over de Islam en Christendom en nog veel meer. Dit buitengewoon interessant gesprek duurde ander half uur.

Na de presentatie werden de studenten uit Ede in groepjes verdeeld. Iedere groep kreeg het adres van een moslimgezin toegewezen. De groepjes bezochten de gezinnen en voerden interessante gesprekken met hen onder het genot van een heerlijke maaltijd. Het idee was om na het moskeebezoek ook nog eens in de praktijk mee te maken hoe het leven van een moslim eruit ziet. Aan de andere kant was het voor de gastgezinnen een interessante ervaring om christenjongeren van dichtbij te leren kennen. Zo leerden de moslims en christenen veel van elkaar op deze avond.

Platform INS vroeg achteraf naar de ervaringen van studenten en kreeg bemoedigende en hartverwarmende reacties;

“Wat mij het meest is bijgebleven op deze dag is de verandering in mijn denken over de Islam. Ik had veel vooroordelen over de Islam en moslims. Ik ervoer openheid en een totaal andere manier van denken.”

Een van de studenten is het bezoek aan het moslimgezin bijgebleven: “Wij hebben lekker gegeten maar ook goed kunnen kletsen. Ik heb veel vragen kunnen stellen en wij zijn heel gastvrij ontvangen door het gastgezin. Deze mensen zijn zo leuk, spontaan en “gewoon”. Ik voel meer verbondenheid.”

Een andere deelnemer zei over het moskeebezoek: “Ik vond het erg interessant, veel informatie gekregen en er was vooral veel openheid.”

Platform INS organiseert ieder jaar deze dialoogbijeenkomst voor de studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Platform INS verzorgt deskundigheidsbevordering voor verschillende onderwijsinstellingen uit het basis- , middelbaar- en hoger onderwijs over onderwerpen zoals de dialoog, multiculturele samenleving, religie en Islam in het bijzonder.

[ngg_images gallery_ids=”94″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

 

Op 27 maart kwam tijdens de cursus “Profeten in de Bijbel en Koran “ de profeet Isa / Jezus ter sprake. Het ging zowel over de verschillen als de overeenkomsten over deze belangrijke Koranische en Bijbels figuur.

De cursus begon zoals altijd met korte introducties. Tijdens deze inleidingen spraken twee personen over het onderwerp. Alper Alasag sprak over profeet Isa vanuit Islamitisch perspectief en dominee Piet de Jong over Jezus  vanuit het christelijke oogpunt.

Profeet Isa is een van de belangrijkste profeten volgens de Islam . Hij wordt vele malen in de Koran genoemd. Bijvoorbeeld met de wonderen die hij heeft verricht. Te denken valt aan het praten al vanaf jonge leeftijd, het genezen van blinden en het weer in leven brengen van overledenen.

Binnen het christendom vormt Jezus de belangrijkste persoon. Tevens kwamen op deze avond thema’s over personen als Sint Paulus en Petrus aan bod. Er werd gezegd dat zij een van de belangrijkste Apostelen van Jezus waren. Hun schriftelijke werken vormen immers een onderdeel van de Bijbel.

Na de inleidingen, werd het publiek verdeeld in een aantal gemengde groepen, die verder in gesprek gingen naar aanleiding van de presentaties. Er ontstonden boeiende gesprekken over onderwerpen zoals wie God is, einde der tijden en de terugkomst van Jezus / Profeet Isa. Dus er kwamen ook onderwerpen aan bod die niet direct betrekking hadden op het onderwerp. De deelnemers hadden namelijk de gelegenheid om in alle spontaniteit vragen te stellen aan andere groepsleden. Na afloop werd verteld dat de volgende keer het moskeebezoek op de agenda staat.


[nggallery id=78]

“Cursus Profeten in de Bijbel en de Koran” die eind februari 2013 weer van start is wordt ook dit jaar goed bezocht door Rotterdammers. Het doel van deze bijeenkomsten is om burgers met verschillende culturen en overtuigingen bijeen te brengen en op deze manier iets te doen aan de sociale spanningen in Nederland. Platform INS en Pelgrimvaderskerk hebben sinds 2008 hiermee circa 300 mensen weten te bereiken.  Dit jaar wordt de cursus ook samen met de marokkaanse Vereniging Ettaouhid en studentenverenigingen NSR en IQRA georganiseerd.

 

Ieder jaar wordt een serie van vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij Rotterdammers worden uitgenodigd om te praten over een personage die zowel in de Koran als de Bijbel voorkomt. Er worden inleidingen door een moslim en een christen gegeven en vervolgens gaan de deelnemers in gemengde groepen het gesprek aan.

“We bereiken een diverse doelgroep met deze cursus; namelijk moslims, christenen, atheïsten, agnosten, soefisten etc. We leggen een link naar de hedendaagse vraagstukken tijdens de gesprekken. De vraag is wat mensen anno 2013 kunnen leren uit deze verhalen.”, aldus Alper Alasag, secretaris van bestuur Platform INS.

Een deelnemer voegt toe: “In tijden dat wij spreken over afgenomen interetnische contacten (zie rapport ‘Dichter bij elkaar’ pagina 12 SCP 2012), antisemitische uitspraken die een groep jongeren doen of voetbalgeweld die de samenleving op zijn kop zet is het belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen, te ontspannen en om te gaan met verschillen. In onze gesprekken gaat het niet alleen over het christendom of de islam. We praten over alles en nog wat. Je merkt dat Ahmet of Jan niet alleen een religieuze identiteit hebben, maar ook een ouder of buurtbewoner is.”

Een andere deelnemer vindt dat sommige moslims christenen associëren met kruistochten en dat andersom sommige christenen denken aan terrorisme bij moslims. Deze bijeenkomsten doorbreken namelijk deze negatieve spiraal.

De organisators Alper Alasag en dominee Martijn van Laar ontmoetten elkaar een aantal jaren geleden. Na hun inspirerende gesprekken over islam en christendom dachten ze om een kleine gespreksgroep te starten. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen en 2008 is “cursus Profeten in de Bijbel en de Koran” gestart. Sindsdien is de cursus enorm populair geworden. Tevens hebben de organisators nationaal en internationaal presentaties gehouden over hun gespreksmethode en ervaringen. Alper Alasag en Martijn van Laar schrijven op dit moment een boek over hun ervaringen met interetnische contacten en dialoog. De volgende bijeenkomsten zijn op 20 en 27 maart en gaan respectievelijk over Maria en Jezus.

Via ANP Pers Support: http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/73216


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alper Alasag (Secretaris Bestuur Platform INS)

Telefoonnummer     010 – 24 000 15

Mobiel nummer       06 – 58 88 61 41

E-mail                         a.alasag@platformins.nl

 

Op woensdag 6 maart kwamen moslims en christenen weer bijeen voor de tweede avond van “Cursus Profeten in de Bijbel en de Koran”. Deze keer stond het verhaal van “Kaïn en Abel” centraal, oftewel “Habil en Kabil” zoals zij in de islamitische traditie heten. Het was een verhaal dat onder andere ging over offer en misdaad. In het kort gaat  de islamitische versie van het verhaal als volgt:

De kinderen van Profeet Adem (Adam) werden steeds als tweelingen geboren. Bij iedere tweeling was het telkens een jongen en een meisje. Iedere tweeling liet Profeet Adam de vrouw die door één geboorte was geboren trouwen aan een man die door een andere geboorte was voortgebracht. Habil (Abel) zou trouwen met de zus van Kabil (Kaïn) en andersom zou Kabil trouwen met de zus van Habil. Maar de vrouw die Habil zou trouwen, Aklima was mooier. Kabil weigerde haar te laten trouwen met Habil en wilde zelf met haar trouwen. Het is Profeet Adem niet gelukt om zijn zoon Kabil te overhalen en uiteindelijk beval hij zijn beide zonen om een offer te brengen aan Allah. Diegene van wie het offer geaccepteerd zou worden mocht met Aklima trouwen. Habil offerde onmiddellijk een goede schaap terwijl Kabil  een bundeltje slechte planten offerde. Het offer van Habil werd geaccepteerd en die van Kabil niet. Kabil werd boos en vermoorde Habil. “Iemand vermoorden is een grote zonde in de islam” voegde moslimspreker Chakir toe. Vervolgens legde hij een brug naar de dialoog en vertelde dat je naar elkaar moet luisteren, en dat het boel anders kan escaleren zoals dat bij Habil en Kabil gebeurde.

Het christelijk verhaal van Kain en Abel heeft heel veel overeenkomsten met het islamitisch verhaal. In de Bijbel wordt over Abel lovend gesproken als “de rechtvaardigde”. Een ander spreker van de avond, Nico de Splunter, legde daarna een link met de brief van Paulus waarin wordt beweerd dat het hele menselijke leven aan God geofferd moet worden. Het goede moet overwinnen van de kwade met deze offer. “Misschien ben ik ook een Kain die zijn broer op de huid zit”, aldus Nico de Splunter.

Na de inleidingen gingen de deelnemers in gemengde groepen het gesprek aan. Er werden vragen aan elkaar gesteld, gereflecteerd naar eigen ervaringen en lessen uit het verhaal getrokken. Aan het einde van de avond werd een korte samenvatting gegeven door de groepen. “Liefde” was het toverwoord voor de ene groep terwijl een andere groep lessen trok uit de menselijke begeertes. De gastheer Martijn van Laar nam tot slot het woord en nodigde de deelnemers uit om op 13 maart woensdag een speciale dienst mee te maken in de Pelgrimsvaderkerk. Deze avond bidden christenen namelijk voor gewas en arbeid. Tevens volgt er in de komende weken een moskeebezoek voor de cursisten.


[nggallery id=69]