Berichten

Eind 2009 organiseerde de Dialoog Academie één van de 13 Rotterdamse stadsdialogen, met als thema ‘Wij zijn allemaal Rotterdammers!’. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een brochure geschreven, ‘Dialoog in de stad – geen luxe maar noodzaak!’.

U kunt hier deze brochure downloaden.

[social_share/]


Datum: 2010
Schrijver: drs. Iris Creemers

Dit jaar organiseerde stichting Islam & Dialoog in samenwerking
met de Dialoog Academie een iftarmaaltijd voor politici, academici en journalisten  Onder andere wethouder Korrie Louwes (D66), Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) en Leo de Kleijn (SP) waren van de partij.

De iftar, het moment waarop tijdens de Ramadan door moslims dagelijks het vasten wordt verbroken, is dit jaar wederom ingezet om verschillende mensen te ontmoeten en mee in gesprek te gaan. Hierbij werd getracht een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in onze samenleving.
Omdat het prachtig zomerweer was, vond een groot gedeelte van de avond plaats op het dakterras. Ümit Tas (voorzitter Stichting Islam & Dialoog) en Burhanettin Karademir (voorzitter Dialoog Academie) verwelkomden de gasten. Ümit Tas ging in op de betekenis van de Ramadanmaand en het vasten, en keek vooruit naar de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hij riep de politici op zich niet alleen te focussen op economische thema’s, maar ook oog te houden voor de Kunst van het Samenleven, waarin zowel burger als overheid haar verantwoordelijkheden moet nemen.

Omdat iedereen gezellig in gesprek was, hield wethouder Korrie Louwes haar speech kort. Ze gaf aan dit soort ontmoetingsmomenten belangrijk te vinden en sprak haar waardering uit voor de grote diversiteit aan mensen die aanwezig was.

Ondertussen was er ook de gelegenheid het werk van een ebru-kunstenaar te bewonderen. Ter plekke maakte hij nieuwe schilderijen, en geïnteresseerden mochten ook zelf de kwast ter hand nemen.
Tijdens de maaltijd hebben de aanwezigen vervolgens met elkaar van gedachten kunnen wisselen, om hun positieve krachten te bundelen. De bijeenkomst was een bevestiging dat er veel bindende elementen aanwezig zijn, waaruit wij onze motivatie kunnen putten om in Nederland een harmonieuze sfeer te creëren waar men graag leeft en werkt.


Datum:                      17-08-2012
Sprekers:                   Korrie Louwes, Ümit Tas en Burhanetdin Karademir
Locatie:                     Rotterdam
Aantal deelnemers:    65

[nggallery id=45]

Op verzoek van Stichting Verdiwel (Vereniging van Directeuren van lokale Welzijnsorganisaties) is er een workshop verzorgd over burgerschapsvorming, sociale cohesie en socratische gespreksvoering. Welzijnsorganisaties merken in hun dagelijks werk dat mensen als Geert Wilders en Rita Verdonk de tegenstellingen tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen verscherpen. In de workshop ging de Dialoog Academie in op de vraag wat welzijnsorganisaties kunnen doen om de contacten tussen allochtone en autochtone buurtbewoners te verbeteren. Ook is de Socratische gespreksvoering als methode behandeld. Tijdens de workshop zijn de volgende punten ter sprake gekomen:

  • Hoe kunnen welzijnsorganisaties bijdragen aan burgerschapsvorming van zowel autochtone als allochtone burgers? Gedeeld Burgerschap werkt bevorderend voor participatie, integratie en interculturele dialoog in de buurten / wijken / steden.
  • Hoe kunnen zij de sociale cohesie in buurten versterken?
  • Hoe kan de Socratische gespreksvoering ingezet worden als methode om dit te bereiken?

Datum:        3 april 2008
Organisatie:        Stichting Verdiwel
Aantal deelnemers:    ± 20