Berichten

Interreligieus Symposium Vredespaleis

Op 11 september 2013 werd Platform INS uitgenodigd voor een Interreligieus Symposium in het Vredespaleis. Dit symposium stond in het teken van verzoening als middel om duurzame vrede te bereiken. Vertegenwoordigers van de vijf grote religies,  het Christendom, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en de Islam presenteerden hun theologisch perspectief op dit thema. Platform INS nam het woord namens de Islamitische gemeenschap.

Het symposium bestond uit een veelzijdig en uitgebreid programma. Vertegenwoordigers van elke religie hielden een presentatie over zaken als verzoening, vergeving, en meditatie. Zo werd bijvoorbeeld verteld dat de Koran en de Bijbel overlappingen kennen op belangrijke punten. Daarom zou uitsluiting van religies onnodig zijn. Tolerantie is daarbij de essentie om conflicten te bestrijden. Sommige presentaties kwamen met concrete voorbeelden over de wijze waarop verzoening werd gestimuleerd. Zo kwam de Hindoeïstische vertegenwoordiger met het voorbeeld van Prison SMART. Door middel van meditatie- en yoga oefeningen werden gevangenen rustiger. Emoties als frustratie, woede en stress verdwenen hierdoor.

Daarnaast was er ook ruimte voor communicatie over en weer met het publiek. Verschillende gasten kwamen naar voren met vragen en/of opmerkingen. Sommigen kwamen met prikkelende stellingen. Zo vroeg een man zich af waarom er zoveel geweld in naam van religie plaatsvindt terwijl er tijdens het symposium vooral verzoenende en vredelievende geluiden te horen zijn. Een fundamentele vraag. Kern van de reacties waren dat men bij zichzelf moet beginnen, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Na de discussie met het publiek  was er een moment van stilte. Voor sommigen een moment om te bidden, voor anderen om te mediteren of na te denken.

Al met al heeft Platform INS een bijzonder symposium bijgewoond. De verschillende doelgroepen en religies maakten het tot een interessant, divers en inspirerende dag. Het symposium werd afgesloten met een ceremonie buiten het Vredespaleis, waar de inhuldiging van de Peace Column plaatsvond. Tenslotte werd er over deze bijzondere middag nagepraat tijdens een lunch.

Dinsdagavond 12 februari was alweer de laatste bijeenkomst van het project “Leiders met spirit”. Het thema van deze avond was religie en politiek. Christelijke en islamitische politici van verschillende politieke partijen, werkzaam op landelijk of regionaal niveau, waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Voorafgaand aan de tafelgesprekken hebben de genodigden een maaltijd genuttigd om elkaar beter te leren kennen. Na de maaltijd ging men in groepen uiteen verdeeld over  de verschillende thema’s. De thema’s waren: Dagelijkse praktijk; Scheiding kerk en staat; Concrete politieke vraagstukken; en Politiek en de ‘achterban’.

Zo werd de vraag naar de dagelijkse praktijk van het werken als politicus gesteld en in hoeverre de deelnemers hun religieuze overtuiging daarin uitdragen. Er was eveneens belangstelling naar ervaringen van het uiten van politieke overwegingen vanuit het geloof in het publieke domein. Een andere vraag waar ook tijd aan besteed is wat de rol van de achterban is in het sturen van de politici bij politieke kwesties.

Opvallend was dat de deelnemers aan de tafelgesprekken zich zowel in hun rol als politicus maar ook als persoon betrokken voelden bij de besproken thema’s. Aan de tafel waar discussie werd gevoerd over de vrijheid van onderwijs, kwamen niet alleen politieke standpunten aan de orde, maar kwam ook de vader (of moeder) in de deelnemers naar boven. Hieruit bleek maar weer hoe sterk iemands politieke voorkeuren verbonden zijn met zijn of haar religieuze overtuigingen. Dit was dan ook één van de conclusies van een discussie die aan een andere tafel werd gevoerd: dat de scheiding tussen kerk en staat een groot goed is, maar dat deze scheiding in het persoonlijke leven van de gelovige onmogelijk te maken is. Je religieuze overtuigingen kun je niet simpelweg thuislaten als je werkzaam bent als politicus.

Aan het einde van de avond werd plenair besproken wat er in de tafelgesprekken allemaal aan bod was gekomen. Uit verschillende monden klonk een bemoedigend geluid: deelnemers vonden herkenning in de ander en vonden steun bij mensen die met dezelfde kwesties te maken hebben. Een mooi resultaat van een inspirerende avond en wellicht een ervaring die verdere dialoog tussen christenen en moslims zal stimuleren.

Leiders met spirit: Politiek is op initiatief van Platform INS en GIDSnetwerk georganiseerd door Platform INS Rotterdam en Het Kruispunt.

[nggallery id=67]

Rondetafelgesprek met bedrijfsleven

Op uitnodiging van GIDS-Netwerk organiseert Het Kruispunt samen met Platform INS (voorheen Islam & Dialoog) een serie rondetafelgesprekken: “Leiders met spirit”. Bij elke ontmoeting staat een ander werkveld centraal. Ditmaal is dat het bedrijfsleven. Leiders uit het hele land komen bijeen om elkaar te inspireren om problemen binnen hun vakgebied aan te pakken.

Datum 13 november 2012
Tijdstip 17:30
Locatie Platform INS, Rochussenstraat 221 Rotterdam


Aanmelden
Bent u een religieus geïnspireerde leider die werkzaam is binnen het bedrijfsleven en wilt u deelnemen aan “Leiders met spirit”? Neem dan contact op met a.alasag@platformins.nl.