Berichten

Woensdag 27 februari was de eerste avondcursus van 2013 over “Profeten in de Bijbel en de Koran”. Waar helaas vaak genoeg de verschillen tussen de twee religies worden overbelicht, was dit een cursus waar vooral de overeenkomsten centraal stonden. Het thema van de avond was ‘De na(a)m(en) van God.

De geïnteresseerden druppelden één voor één binnen en zochten voorzichtig toenadering tot elkaar. Al voor aanvang van het programma, waren er interessante gesprekken op gang gekomen. Sommigen hadden de smaak zo te pakken, dat ze enigszins teleurgesteld leken toen ze werden onderbroken door de gastheren. Het was immers tijd om te starten met de cursus.

De secretaris Alper Alasağ van Platform INS en predikant Martijn van Laar van Pelgrimvaderskerk namen het woord ter inleiding. Kort werden enkele richtlijnen uitgelegd van de cursus het komende programma samengevat. Vervolgens werden de sprekers naar voren geroepen, waarbij de eerste spreker Martijn van Laar zelf was. In een korte periode van 15 minuten heeft hij de namen van God vanuit het Bijbelse perspectief belicht en was hier uiterst enthousiast over. Met dezelfde enthousiasme heeft Resul Ciftci daaropvolgend het islamitische perspectief gepresenteerd. Hierbij werden de aanwezigen uitgenodigd een minuut lang aan God te denken, niet wetend dat alles wat ze aan God toeschrijven ontoereikend is omdat God ons bevattingsvermogen te boven gaat volgens de Koran niet zou kloppen. Al met al waren het twee interessante inleidingen die de aanwezigen genoeg stof tot gesprek hadden opgeleverd.

Intentie is belangrijk
De bedoeling van de avond was het tot elkaar brengen van mensen met verschillende religieuze achtergronden en ze in staat te stellen de dialoog met elkaar aan te gaan. Via simpele telmethoden werden de aanwezigen op een dermate manier ingedeeld, dat de gesprekstafels zo divers mogelijk werden. Aan elke tafel was hierdoor de verdeling man of vrouw, christen of moslim nagenoeg gelijk.

Vervolgens werden in de groepen gesproken over de vragen die door Martijn van Laar werden uitgedeeld. De vragen leidden tot allerlei nieuwe onderwerpen en de aanwezigen waren serieus geïnteresseerd in elkaars verhalen. Enkele onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren onder andere hoe we over God denken, wat de relatie tussen de mens en God hoort te zijn en het belang van intentie van de mens bij zijn/haar handelen in het leven.

Veel overeenkomsten
De aanwezigen waren positief verrast toen ze realiseerden hoeveel overeenkomsten beide religies met elkaar hadden. Het gebrek aan kennis over elkaars religie kwam hierbij duidelijk naar voren. De gesprekken waren zo goed op gang gekomen, dat de aanwezigen nogmaals werden teleurgesteld door de gastheren. Volgens het officiële programma was het immers tijd om af te ronden. Mensen die dat wensten konden gaan, maar opvallend genoeg bleven velen nog zitten om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer er werd gevraagd naar de indruk die deze cursus had achtergelaten was er één centraal boodschap: wat hebben we eigenlijk veel met elkaar gemeen!

 


[nggallery id=68]