Berichten

Op 27 maart kwam tijdens de cursus “Profeten in de Bijbel en Koran “ de profeet Isa / Jezus ter sprake. Het ging zowel over de verschillen als de overeenkomsten over deze belangrijke Koranische en Bijbels figuur.

De cursus begon zoals altijd met korte introducties. Tijdens deze inleidingen spraken twee personen over het onderwerp. Alper Alasag sprak over profeet Isa vanuit Islamitisch perspectief en dominee Piet de Jong over Jezus  vanuit het christelijke oogpunt.

Profeet Isa is een van de belangrijkste profeten volgens de Islam . Hij wordt vele malen in de Koran genoemd. Bijvoorbeeld met de wonderen die hij heeft verricht. Te denken valt aan het praten al vanaf jonge leeftijd, het genezen van blinden en het weer in leven brengen van overledenen.

Binnen het christendom vormt Jezus de belangrijkste persoon. Tevens kwamen op deze avond thema’s over personen als Sint Paulus en Petrus aan bod. Er werd gezegd dat zij een van de belangrijkste Apostelen van Jezus waren. Hun schriftelijke werken vormen immers een onderdeel van de Bijbel.

Na de inleidingen, werd het publiek verdeeld in een aantal gemengde groepen, die verder in gesprek gingen naar aanleiding van de presentaties. Er ontstonden boeiende gesprekken over onderwerpen zoals wie God is, einde der tijden en de terugkomst van Jezus / Profeet Isa. Dus er kwamen ook onderwerpen aan bod die niet direct betrekking hadden op het onderwerp. De deelnemers hadden namelijk de gelegenheid om in alle spontaniteit vragen te stellen aan andere groepsleden. Na afloop werd verteld dat de volgende keer het moskeebezoek op de agenda staat.


[nggallery id=78]

Op woensdag 6 maart kwamen moslims en christenen weer bijeen voor de tweede avond van “Cursus Profeten in de Bijbel en de Koran”. Deze keer stond het verhaal van “Kaïn en Abel” centraal, oftewel “Habil en Kabil” zoals zij in de islamitische traditie heten. Het was een verhaal dat onder andere ging over offer en misdaad. In het kort gaat  de islamitische versie van het verhaal als volgt:

De kinderen van Profeet Adem (Adam) werden steeds als tweelingen geboren. Bij iedere tweeling was het telkens een jongen en een meisje. Iedere tweeling liet Profeet Adam de vrouw die door één geboorte was geboren trouwen aan een man die door een andere geboorte was voortgebracht. Habil (Abel) zou trouwen met de zus van Kabil (Kaïn) en andersom zou Kabil trouwen met de zus van Habil. Maar de vrouw die Habil zou trouwen, Aklima was mooier. Kabil weigerde haar te laten trouwen met Habil en wilde zelf met haar trouwen. Het is Profeet Adem niet gelukt om zijn zoon Kabil te overhalen en uiteindelijk beval hij zijn beide zonen om een offer te brengen aan Allah. Diegene van wie het offer geaccepteerd zou worden mocht met Aklima trouwen. Habil offerde onmiddellijk een goede schaap terwijl Kabil  een bundeltje slechte planten offerde. Het offer van Habil werd geaccepteerd en die van Kabil niet. Kabil werd boos en vermoorde Habil. “Iemand vermoorden is een grote zonde in de islam” voegde moslimspreker Chakir toe. Vervolgens legde hij een brug naar de dialoog en vertelde dat je naar elkaar moet luisteren, en dat het boel anders kan escaleren zoals dat bij Habil en Kabil gebeurde.

Het christelijk verhaal van Kain en Abel heeft heel veel overeenkomsten met het islamitisch verhaal. In de Bijbel wordt over Abel lovend gesproken als “de rechtvaardigde”. Een ander spreker van de avond, Nico de Splunter, legde daarna een link met de brief van Paulus waarin wordt beweerd dat het hele menselijke leven aan God geofferd moet worden. Het goede moet overwinnen van de kwade met deze offer. “Misschien ben ik ook een Kain die zijn broer op de huid zit”, aldus Nico de Splunter.

Na de inleidingen gingen de deelnemers in gemengde groepen het gesprek aan. Er werden vragen aan elkaar gesteld, gereflecteerd naar eigen ervaringen en lessen uit het verhaal getrokken. Aan het einde van de avond werd een korte samenvatting gegeven door de groepen. “Liefde” was het toverwoord voor de ene groep terwijl een andere groep lessen trok uit de menselijke begeertes. De gastheer Martijn van Laar nam tot slot het woord en nodigde de deelnemers uit om op 13 maart woensdag een speciale dienst mee te maken in de Pelgrimsvaderkerk. Deze avond bidden christenen namelijk voor gewas en arbeid. Tevens volgt er in de komende weken een moskeebezoek voor de cursisten.


[nggallery id=69]

 

Woensdag 27 februari was de eerste avondcursus van 2013 over “Profeten in de Bijbel en de Koran”. Waar helaas vaak genoeg de verschillen tussen de twee religies worden overbelicht, was dit een cursus waar vooral de overeenkomsten centraal stonden. Het thema van de avond was ‘De na(a)m(en) van God.

De geïnteresseerden druppelden één voor één binnen en zochten voorzichtig toenadering tot elkaar. Al voor aanvang van het programma, waren er interessante gesprekken op gang gekomen. Sommigen hadden de smaak zo te pakken, dat ze enigszins teleurgesteld leken toen ze werden onderbroken door de gastheren. Het was immers tijd om te starten met de cursus.

De secretaris Alper Alasağ van Platform INS en predikant Martijn van Laar van Pelgrimvaderskerk namen het woord ter inleiding. Kort werden enkele richtlijnen uitgelegd van de cursus het komende programma samengevat. Vervolgens werden de sprekers naar voren geroepen, waarbij de eerste spreker Martijn van Laar zelf was. In een korte periode van 15 minuten heeft hij de namen van God vanuit het Bijbelse perspectief belicht en was hier uiterst enthousiast over. Met dezelfde enthousiasme heeft Resul Ciftci daaropvolgend het islamitische perspectief gepresenteerd. Hierbij werden de aanwezigen uitgenodigd een minuut lang aan God te denken, niet wetend dat alles wat ze aan God toeschrijven ontoereikend is omdat God ons bevattingsvermogen te boven gaat volgens de Koran niet zou kloppen. Al met al waren het twee interessante inleidingen die de aanwezigen genoeg stof tot gesprek hadden opgeleverd.

Intentie is belangrijk
De bedoeling van de avond was het tot elkaar brengen van mensen met verschillende religieuze achtergronden en ze in staat te stellen de dialoog met elkaar aan te gaan. Via simpele telmethoden werden de aanwezigen op een dermate manier ingedeeld, dat de gesprekstafels zo divers mogelijk werden. Aan elke tafel was hierdoor de verdeling man of vrouw, christen of moslim nagenoeg gelijk.

Vervolgens werden in de groepen gesproken over de vragen die door Martijn van Laar werden uitgedeeld. De vragen leidden tot allerlei nieuwe onderwerpen en de aanwezigen waren serieus geïnteresseerd in elkaars verhalen. Enkele onderwerpen die hierbij aan bod kwamen waren onder andere hoe we over God denken, wat de relatie tussen de mens en God hoort te zijn en het belang van intentie van de mens bij zijn/haar handelen in het leven.

Veel overeenkomsten
De aanwezigen waren positief verrast toen ze realiseerden hoeveel overeenkomsten beide religies met elkaar hadden. Het gebrek aan kennis over elkaars religie kwam hierbij duidelijk naar voren. De gesprekken waren zo goed op gang gekomen, dat de aanwezigen nogmaals werden teleurgesteld door de gastheren. Volgens het officiële programma was het immers tijd om af te ronden. Mensen die dat wensten konden gaan, maar opvallend genoeg bleven velen nog zitten om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer er werd gevraagd naar de indruk die deze cursus had achtergelaten was er één centraal boodschap: wat hebben we eigenlijk veel met elkaar gemeen!

 


[nggallery id=68]

Eind februari starten Platform INS (voorheen: stichting Islam & Dialoog en Dialoog Academie) en de Hervormde Gemeente Delfshaven (Oude of Pelgrimvaderskerk) opnieuw een gezamenlijke cursus voor christenen, moslims en geïnteresseerden. We zijn ook in gesprek met de Marokkaanse Vereniging Ettaouhid en studentenverenigingen NSR en IQRA. Een cursus uniek in zijn soort! Nationaal en zelfs internationaal trekken we de belangstelling. Iedere avond staat één persoon centraal die zowel in de bijbel als in de koran voorkomt en houden een christen en een moslim een korte inleiding.

Daarbij zijn drie vragen leidraad
1. Wat zegt de bijbel/koran over deze persoon?
2. Wat raakt dat bijbel/koranverhaal aan de kern van het christelijk geloof/de islam?
3. Wat kun je als christen/moslim met dit verhaal in het leven van alledag?

Na de inleidingen praten en vragen we in gemengde groepjes hierover door. De ervaring leert dat zo’n cursus heel verfrissend en verrassend is (meer dan 400 mensen zijn je de afgelopen 5 cursussen voorgegaan en enthousiast geraakt!). Je ontdekt overeenkomsten en tegelijkertijd ook de karakteristieken van christelijk geloof en islam. En dat alles in een goede en vriendschappelijke, open en eerlijke sfeer. Een goede oefening ook in het geloofsgesprek. Tussen Platform INS en de Pelgrimvaderskerk is er in de afgelopen jaren namelijk al heel wat vertrouwen opgebouwd. Kom een of meerdere (woensdag)avonden eens langs. Dit jaar dus de zesde cursus. Zelfde concept. Een nieuwe serie bijbel- en koranfiguren:

Datum + Onderwerp Locatie
Wo. 27 februari: De Na(a)m(en) van God Platform INS, rochussenstraat 221-223, Rotterdam
Wo. 6 maart: Kain en Abel / Qabil en Habil Pelgrimvaderskerk, aelbrechtskolk 20, Rotterdam
Wo. 20 maart: Maria / Marjam Platform INS, rochussenstraat 221-223, Rotterdam
Wo. 27 maart: Jezus / ‘Isa Pelgrimvaderskerk, aelbrechtskolk 20, Rotterdam

Tijd: 19.30-22.00 uur.  Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Ook staat er met de cursisten een kerk- en een moskeebezoek gepland.

Info en opgave
www.pelgrimvaderskerk.nl of www.platformins.nl.

Of neem contact op met de organisatoren
Alper Alasag (a.alasag@platformins.nl) en
Martijn van Laar (wmvanlaar@gmail.com)