Berichten

Tijdens de heilige maand Ramadan vasten moslims gedurende een maand van zonsopgang tot zonsondergang. De vasten wordt verbroken met een heerlijke maaltijd, namelijk de iftar-maaltijd[1]. Dit vormt tevens een uitstekend middel om mensen van verschillende culturele achtergronden bij elkaar te brengen.

De laatste twintig jaar is er sprake van een neerwaartse tendens in de mate waarin er sprake is van contacten in de vrije tijd tussen bevolkingsgroepen.[2] Bovendien denken veel mensen in ons land dat er inmiddels genoeg Islam is in Nederland.[3]

Daarom organiseerde Platform INS de iftar-maaltijden bij Islamitische gezinnen gedurende de maand Ramadan voor haar contacten. Want eten is een magisch middel om mensen nader tot elkaar te brengen.

De deelnemers werden door Platform INS gekoppeld aan gastgezinnen in verscheidene steden; Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Apeldoorn en Haarlem. De organisatie kreeg hartverwarmende reacties na afloop. Zo zei een deelnemer over het gastgezin en de maaltijd: “Wat een mooie, lieve mensen! Wat een welkom en wat een heerlijke maaltijd.”

Platform INS kreeg vele aanvragen van mensen die te gast wilden zijn bij een moslimgezin. Prominente personen zoals Marith Rebel (PvdA Tweede Kamerlid) en Luuk Wilson (Fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam) gingen in op deze uitnodiging. Daarnaast waren mensen met verscheidene beroepen te gast bij gezinnen zoals christelijke en joodse leiders, journalisten en onderzoekers.


[1] De maaltijd tijdens de Ramadan waarmee de vasten door moslims wordt verbroken.

[2] Dichter bij elkaar, SCP, 2012.

[3] Reacties op Islam in Nederland, de Hond, 2013

Ook in 2013 wordt dit succesvolle evenement weer gehouden in de Laurenskerk. Door de licht gewijzigde opzet en programmering in de namiddag en avond sfeervoller dan ooit.  Laat u meevoeren door de heerlijke geuren en smaken van de diversiteit die Rotterdam rijk is. Geniet van de aangeboden zang en dans; soms ingetogen en dan weer uitbundig. De verschillende levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en hun achterban, van groot tot klein, vieren de diversiteit als kracht van alle Rotterdammers ook graag met u.

Ongedwongen, gezellig én met goede gesprekken tussen de hapjes en drankjes door dé kans om met een goed gevoel kennis te maken of de verdieping te vinden op uw overtuiging. Platform INS is een lid organisatie van Platform L&R en levert bijdrage aan de totstandkoming van deze activiteit.

Heemraadssingel 112
3021 DH Rotterdam
+ 31 10 412 01 12
info@platformlenr.nl

Platform INS heeft in samenwerking met SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond) een serie dialoogbijeenkomsten georganiseerd voor Rotterdamse jongeren. Het doel was om jongeren kennis te laten maken met diversiteit en dialoog. In dit kader hebben de deelnemers workshops gevolgd over het begrip “dialoog”, bezoeken gebracht aan verschillende gebedshuizen en een feestelijke slotbijeenkomst meegemaakt. Zestig jongeren hebben hieraan deelgenomen waaronder de VWO 4 en 5 klassen van Islamitische middelbare school Ibn-Ghaldoun.

De Rotterdamse jongeren maakten eerst kennis met het begrip dialoog tijdens de workshops. De training begon met uitleg van het begrip “dialoog”. Vervolgens werd met de jongeren besproken wat vooroordelen kunnen doen met mensen. Daarna hebben de trainers de jongeren in groepen opgedeeld en hen laten oefenen met een dialoogtafel. Het onderwerp tijdens deze dialoog was “Onbekend maakt ongewild”. Een van de jongeren zei na afloop: “ Je moet zoeken naar wat mensen met elkaar delen en verder kijken dan je neus lang is. Je moet durven!  Wees open en vergeet niet te glimlachen naar jouw omgeving.” Deze workshop werd nog twee keer herhaald voor andere groepen.

Tijdens de tweede bijenkomst bezochten de jongeren twee gebedshuizen, namelijk een kerk en een synagoog. In beide gebedshuizen werd kort en bondig verteld waar het christendom en het jodendom voor staan en welke rituelen in hun gebedshuis plaatsvinden. Zo hebben de jongeren kennis opgedaan over deze religies. Vooral de overeenkomsten tussen de islam,  het christendom en het jodendom was een eyeopener voor de deelnemers.

De derde een laatste bijeenkomst stond in het teken van een feestelijke afsluiting van het project. De trainers blikten samen met de jongeren terug naar de voorgaande activiteiten en wat de zij hiervan hebben geleerd. Na een heerlijke lunch hebben de deelnemers nogmaals geoefend met een dialoogtafel. Tot slot volgde er een optreden van een stand-up comedian. Hicham Ennadre maakte vooral grappen over stereotypen en vooroordelen wat betreft bepaalde bevolkingsgroepen in onze samenleving.

De jongeren hebben na afloop hun ervaringen teruggekoppeld. “Ik start nu sneller een dialoog, zelf met mensen die ik niet ken.” zei een van de jongeren. “Ik wist niet waar dialoog voor stond, dat weet ik nu wel.”, aldus een andere deelnemer.

In het kader van de cursus Profeten in de Bijbel en de Koran hebben de cursisten een bezoek gebracht aan de Mevlana Moskee in Rotterdam. Ieder jaar gaat er een groep van de cursisten daarheen om ook in het praktijk moslims beter te leren kennen.

Op 13 maart 2013 hebben de cursisten een bezoek gebracht aan de Pelgrimvaderskerk.


[nggallery id=80]

Dialoogtafel bij Platform INS

Op 7 november deed Platform INS mee met de Dag van de Dialoog in Rotterdam, net zoals Islam & Dialoog en de Dialoog Academie dat de afgelopen jaren steeds deden. De avond begon met een heerlijke Pakistaanse maaltijd. Het toeval wilde dat de gespreksleidster van Pakistaanse herkomst was, waardoor ze goed uit kon leggen wat de verschillende gerechten waren. Eén rijstschotel bleek een typisch feestgerecht  te zijn. Dat trof, want de Dag van de Dialoog is natuurlijk ook een speciale dag in het jaar.

Na het eten gingen we in gesprek met als hoofdthema ‘Maak jij het verschil?’. We zaten met 6 mannen en vrouwen aan tafel, met veel diversiteit aan leeftijd, culturele en professionele achtergronden. Deelnemer Faik schreef na afloop een korte impressie over hoe hij het gesprek ervaren heeft.

“Mijn naam is Faik KapIan en ik studeer in Delft als student Technische natuurkunde. Ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Dag van de Dialoog. Het was voor mij de eerste keer en ik moet zeggen dat ik het erg leuk vond.

Na de introductie kregen we een voorstellingsronde. Het was mooi om te zien hoe verschillende mensen samen kwamen om iets te vertellen.

We kregen daarna vier vragen over het thema ‘Maak jij het verschil?’

Na elke vraag mochten we ons verhaal doen. Een vraag die mij aansprak was waarin we moesten vertellen of ons handelen of gedrag een groot verschil heeft gemaakt bij mensen. Deze vraag sprak mij erg aan. Normaal sta je er niet bij stil of jouw handelen of gedrag een verschil kan maken bij iemand anders, maar als je erover begint na te denken dan kom je erachter dat je wel degelijk een verschil kan maken. Het was erg interessant om ook de verhalen van de anderen aan te horen.

We sloten de avond af met een passende afsluiting en contactuitwisseling. Al met al vond ik het een leuke avond en ik bedank Platform INS voor deze avond.”

Faik Kaplan


Datum 7 november 2012
Partner Dag van de Dialoog
Spreker Rosti
Locatie Platform INS
Aantal deelnemers 5

[nggallery id=59]