Berichten

Het onderwerp van antisemitisme komt helaas anno 2013 nog steeds ter sprake. Het hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog is nog niet zo heel lang geleden gesloten. Ieder jaar rond 4 en 5 mei gedenken we eerst wat we kwijt zijn geraakt om vervolgens trots te zijn op wat we rijker zijn geworden.

Wat vooral schrikken is, is dat het niet enkel een paar pubers zijn die antisemitische gevoelens hebben en die op een akelige manier uitspreken, maar dat deze haat jegens geloofsgemeenschappen, rassen, nationaliteiten steeds breder lijken te worden gedragen. Als Platform INS keuren we dit ten zeerste af en nemen we er afstand van. Dat de mensen die dit soort issues onder de aandacht brengen bedreigd worden baart ons zorgen.

Er kan veel gespeculeerd worden over het hoe en waarom haat jegens anderen nu nog voorkomt. Wij zijn als Platform INS meer gericht op hoe we in de praktijk dergelijke waanbeelden vol afgunst tegen medeburgers kunnen vervangen door de werkelijkheid: ‘de ander’ is ook een mens. Een mens die ook op zoek is naar veiligheid en liefde. Een mens die ook de universele waarden uitdraagt, zoals eenieder dat doet.

Dit begrip proberen wij onder de aandacht te brengen door te illustreren waar wij naar op zoek zijn, namelijk: ‘De Kunst van het Samenleven’. Iets wat ooit vanzelfsprekender ging wordt nu weer sterk gemist. Het lijkt alsof na vele analyses en pogingen de oude harmonie vooralsnog niet genoeg bereikt is. Het is een ware kunst om samen te leven in een vrije omgeving als Nederland, met zoveel verscheidenheid aan individuele en sociale achtergronden. Dit is geenszins een gemakkelijke opgave. Wij geloven echter dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin waarden als vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede gedeeld worden. In plaats van een gefragmentariseerde visie op individuele aspecten van het samenleven denken wij dat een holistische visie onontbeerlijk is.

In tijden van vervreemding en veel gepraat proberen wij ons streven niet enkel bij woorden te laten, maar zoeken wij juist eerder via onze activiteiten naar mogelijkheden om wederzijdse begrip te ontwikkelen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van onze activiteiten waarvan wij hopen dat het naast antisemitisme zal doen uitdoven, ook bij zal dragen aan het begrip dat alle mensen gedeelde waarden hebben.

1. Deelname aan Dodenherdenking
Reeds vele jaren hebben wij jaarlijks, in verschillende steden van het land, deel genomen aan de Dodenherdenking op 4 mei en hebben wij ook een krans gelegd.
Dat de oorlog wellicht nog voor de komst van de arbeidsmigranten heeft plaatsgevonden neemt niet weg dat dit leed niet breed hoort gevoeld te worden. De pijn van alle onschuldigen die het met hun leven hebben moeten bekommeren dient vers in ons geheugen gegrafeerd te worden; niet alleen om de gevallenen te herdenken, maar nog belangrijker: om de gewaarwording te blijven behouden dat de afschuwelijke beelden van een oorlog niet opnieuw afgespeeld mogen worden.

2. Discussiemogelijkheden om de stelling “Vrij(heid) van religie” te bediscussiëren.
De afgelopen jaren zijn er vele heftige discussies gevoerd over religie, en niet alleen over de islam. Wij constateerden dat de hevigheid met name voorkwam wanneer het ging over de islam en het Jodendom. In 2011 werd aan de hand van bepaalde stellingen het onderwerp “vrij(heid) van religie” verder bediscussieerd. Daarbij kwamen zaken zoals het ritueel slachten, het bloedbad in Noorwegen en nog veel meer aan bod. De hoofdspreker op die avond was rabbijn Awraham Soetendorp.
Zie: https://platformins.nl/kleurrijke-gesprekken-vrijheid-van-religie/

3. Prinsjesdagviering: Een feest dat intercultureel en interreligieus kan zijn.
In het kader van het niet enkel te laten bij schrijnende onderwerpen te bespreken, maar ook samen vreugdige tijden mee te kunnen maken nemen wij sinds 2007 deel aan de Prinsjesdagviering.
Zie: https://platformins.nl/projecten/prinsjesdagviering

4. Conferenties zoals Deugden in Oost en West
Wij hebben als mensen gemeen dat wij allen vaak uit hele verschillende milieus komen. Dat de verscheidenheid niet de interactie in de weg staat probeerden wij te onderzoeken met behulp van een conferentie genaamd “Deugden in Oost en West”. Het doel was om een diepgaande zoektocht aan te gaan naar overeenkomsten en verschillen in de diverse tradities die men tegen kan komen in het Oosten en het Westen.
Zie: https://platformins.nl/conferentie-deugden-in-oost-en-west

5. Weekend vol interreligieuze dialoog (2011, 2012)
De dialoog met anderen aangaan kan door sommigen gezien worden als enkel een gezellig moment om op oppervlakkig niveau de overeenkomsten te benadrukken. Wij zien dialoog echter als een middel (en geen doel) om met elkaar gemeenschappelijk grond te vinden om vervolgens de diepgang op te zoeken. Door een heel weekend, en het dus niet enkel bij een paar uur te laten, hebben wij met mensen van allerlei verschillende tradities een uitgebreide dialoogweekend gehad.

Zie: https://platformins.nl/een-weekend-vol-interreligieuze-dialoog
Zie ook: https://platformins.nl/interreligieuze-dialoog-training-weekend-2011/

6. Veelkleurige Religies (VRR)
Het doel van VRR is mensen met verschillende religieuze achtergronden elkaar laten ontmoeten, kennismaken met elkaar en elkaars rituelen en tot dialoog komen op basis van respect en gelijkwaardigheid. Hiertoe organiseert de VRR verschillende activiteiten zoals reizen langs kerken, moskeeën, tempels en synagogen, ontmoetingen op wijkniveau, symposia en cursussen.

Deelnemende organisaties: MARA, KSA/GCW en St. Islam & Dialoog (nu Platform INS).
http://www.veelkleurigereligiesrotterdam.nl/site/15


[nggallery id=75]