Terreuraanslag op het Joods Museum in Brussel

Als bestuur en staf van het Platform INS betuigen wij ons medeleven aan de slachtoffers en hun families van de terreuraanslag in het Joods Museum in Brussel. We betuigen ons diepste medeleven aan de joodse gemeenschap en alle betrokkenen.

Wij wensen de joodse gemeenschap veel sterkte om dit drama te boven te komen en veroordelen deze terreurdaad bijzonder scherp.