16 maart training over Islamofobie en wat je er tegen kunt doen

Training over Islamofobie en wat je er tegen kunt doen 

  • Waar komt Islamofobie vandaan?
  • Wat voor uitingsvormen heeft Islamofobie?
  • Hoe reageren moslims en niet-moslims op gevallen en gevoelens van discriminatie?
  • Wat kunnen wij samen er tegen doen?

Het begrip Islamofobie verwijst naar een negatieve houding en emoties ten aanzien van de Islam en moslims wat leidt tot sociale uitsluiting en discriminatie van deze groep. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland meer dan de helft van de Nederlandse, niet-islamitische schoolgaande jongeren negatief staan ten opzichte van moslims. Deze negatieve beeldvorming kan leiden tot concrete vormen van discriminatie en uitsluiting.
Moslims reageren heel verschillend op de negatieve uitingen over de Islam en moslims. Sommigen reageren vijandig op wat zij zien als respectloos gedrag. Anderen voelen zich als gevolg van ‘Islamofobe’ uitlatingen van buren, collega’s of de media niet meer thuis in Nederland. Ook zijn er moslims die geen idee hebben over hoe te reageren op deze uitingen.

Om deze redenen hebben RADAR en stichting Islam & Dialoog de handen ineengeslagen tegen Islamofobie en discriminatie. Wij zullen een training organiseren om Rotterdammers te voorzien van de nodige kennis en kunde tegen Islamofobie. Tijdens deze training worden er thema’s behandeld zoals vooroordelen over moslims, hoe de dialoog bevorderd kan worden tussen verschillende bevolkingsgroepen en hoe men kan omgaan met negatieve beeldvorming en discriminatie.

Inhoud training
Gedurende de training wordt onderzocht of en in welke mate deelnemers te maken hebben met negatieve uitingen over de Islam en moslims. Wij bespreken ook wat voor gevoelens en reacties dit tot gevolg heeft bij de deelnemers. Wie wordt er boos en wie juist niet? En hoe reageer je hierop? De training heeft ten doel om nieuwe wegen te vinden om op een constructieve wijze te kunnen reageren op ‘Islamofobe’ gebeurtenissen en de dialoog aan te gaan.

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die woont of werkt in Rotterdam , de gelijke behandeling van moslims en niet-moslims belangrijk vindt en de dialoog onder Rotterdammers wilt stimuleren.

Praktische informatie

  • Datum: zaterdag 16 maart 2013
  • Tijd: 09.30 – 16.00 uur
  • Locatie: Stichting Islam & Dialoog, Rochussenstraat 221 Rotterdam
  • Toegang: Gratis; aanmelding verplicht

Meer informatie/aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze activiteiten kunt u contact opnemen met:

  • Tikho Ong: th.ong@radar.nl, tel: 010-4113911

Stichting Islam & Dialoog heeft sinds 1998 vanuit haar achtergrond een grote expertise opgebouwd rondom vraagstukken zoals dialoog, tolerantie, respect en acceptatie.

RADAR is het Rotterdamse Kenniscentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. www.radar.nl

De trainingen zijn mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente Rotterdam.