,

Uitdelen Ashoerapuddings in volle gang

In meerdere steden worden door vrijwilligers van Platform INS Ashoera-puddings uitgedeeld en activiteiten georganiseerd rondom het Ashoera-feest. Zo worden er in en rondom Rotterdam 10.000 Ashoera-puddings uitgedeeld, werd in Amsterdam onder andere een bejaardentehuis bezocht, voer er een heuse Ashoera-boot door de wateren van Deventer, konden de burgemeester & wethouders van Gorinchem genieten van een pudding en werden bezoekers van de Bredase markt getrakteerd door vrijwilligers.

Amsterdam

In Amsterdam werd er door de vrijwilligers van Platform INS Ashoerapuddings bereid en uitgedeeld. Veel mensen genoten van de pudding.

0201 0202

020

Deventer

Op 1 november 2015 organiseerden Stichting Ebru en Platform INS in een zogenaamd Asjoera-schip in Deventer een culturele activiteit. Het programma werd geopend door de heren Sinan Can en Salih Baran van Stichting Ebru. Na de gasten hartelijk te hebben ontvangen en een welkomstwoord te hebben uitgesproken, sprak allereerst de heer Sinan Can over de activiteiten van Stichting Ebru. Can sprak onder meer over de activiteiten die erop gericht zijn de bevolking te verenigen, de talenten van jongeren te helpen ontplooien en het – waar mogelijk – helpen in uiteenlopende landen. Vervolgens gaf Can het woord aan de heer Izzet Ozkan van Platform INS, om over het culturele belang van Aşure te vertellen.

Aan het programma namen in totaal 150 mensen deel. Terwijl de gasten hun Aşure verorberden, konden ze met elkaar kennismaken en elkaar vragen stellen. De deelnemers ontvingen als dankbetuiging voor hun deelname een geschenk van Stichting Ebru. Deelnemende gasten gaven naderhand blijk te hebben genoten van de dag, het een onvergetelijke dag te beschouwen en voortaan vaker aan dergelijke programma’s te willen deelnemen.

Ebru Ebru4

Gorinchem

Daarnaast waren in Gorinchemse gemeentehuis  Asjoera-puddings uitgedeeld. Ook waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen kon de pudding waarderen.

gorinchemburgemeester gorinchem gorinchem gemeente

Breda

Ook in in Breda stonden vrijwilligers klaar om passanten te voorzien van de asjoerapuddings.

Breda

Schiedam

In Schiedam werden op meerdere plekken Ashoera-puddings uitgedeeld. Foto 1 is uit garage Karakus, foto 2 en 3 zijn gemaakt in Masko Meubels en de laatste twee foto’s komen van de Nur Supermarkt.

garage Kilim en Masko Meubel Kilim en Masko Meubel1 Nur Supermarkt Nur Supermarkt1

Dordrecht

In Dordrecht werden ashoera-puddings uitgedeeld in het Albert Schweitzer ziekenhuis en bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

DienstV3  Dienst V

ziekenhuis1 ziekenhuis3

Het uitdelen van Asjoera puddings wordt gedaan door vrijwilligers verbonden aan Platform INS.  Volgens een islamitische vertelling hebben profeet Noach en de andere mensen op de ark, toen het water van de grote vloedgolf zich begon terug te trekken, al het voedsel op de ark verzameld en daarvan een heerlijke maaltijd gemaakt. Ashoera (Noach’s pudding) is de naam die gegeven is aan dit gerecht. Ter nagedachtenis aan profeet Noach en als dankzegging aan God, bestaat er onder moslims de gewoonte om deze pudding te maken en te delen met buren en vrienden. Voedsel delen biedt een gelegenheid ter herbevestiging van de eenheid en de essentiële verhouding van mensen jegens een ander, ongeacht diversiteit in achtergrond en geloof.