Verklaring n.a.v. de onrust in Turkije

Abant, een van de vijf platforms van Stichting Schrijvers en Journalisten waarvan Fethullah Gulen de ere voorzitter is, roept op om fundamentele vrijheden en rechten te beschermen.

“De echte welvaart van Turkije zit in pluriformiteit”

Abant, het toonaangevende Turkse maatschappelijk debatplatform roept in een verklaring van 5 juni 2013 (http://www.abantplatform.org/Haberler/Detay/2375) zowel de Turkse overheid als de demonstranten op om verstandig en terughoudend te opereren. Dit om geweld te voorkomen tijdens de landelijke protesten die Turkije al meer dan een week in haar greep houden.

Het Abant Platform spreekt haar bezorgdheid uit over de mogelijke chaos die voortkomt uit gewelddadige acties van beide kanten tijdens de protesten, oorspronkelijk ontstaan uit bezorgdheid om het milieu en de leefomgeving.

De verklaring, opgesteld door leden van de directie van het Abant Platform, noemt het buitensporige geweld door de politie tegen de demonstranten de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van de gewelddadige protesten door het hele land.

Abant geeft aan dat het belangrijk is te komen tot het direct beëindigen van de gebeurtenissen, die fundamentele rechten en vrijheden, de nationale vrede, democratische stabiliteit en de veiligheid van mensen bedreigen. Dat is de ethische en humanitaire verantwoordelijkheid van de politieke partijen, maatschappelijke organisaties, publieke figuren, in het bijzonder de overheid en de demonstranten zelf.

Het Abant Platform komt regelmatig bijeen om een aantal van de meest vitale vraagstukken over Turkije en de wereld te bespreken met personen uit elk segment van de samenleving en prominente intellectuelen.

Het platform nodigt de huidige regering uit om het land met voorzichtigheid te regeren en zicht op te stellen als een regering van alle 76 miljoen mensen, verwijzend naar alle inwoners van Turkije. Daarbij doet ze een beroep op de demonstranten, om acties vreedzaam te laten verlopen.

“In democratieën bepaalt de stembox niet alles. We moeten niet vergeten dat diegene die met verkiezingen kwamen ook zouden moeten vertrekken met verkiezingen,” aldus de verklaring.

Het platform stelt dat sommige recent goedgekeurde regelgeving van de overheid wordt gezien als een inmenging in de levensstijl van mensen wat leidt tot een aantal verstoringen in de samenleving. Daarbij voegt de verklaring toe dat een aantal van de regering onderschreven beslissingen over het hoofd gaan van verschillende religieuze minderheden. De verklaring dringt aan op het herzien van deze beslissingen, in het voordeel van het gehele land.

De verklaring geeft aan dat de echte welvaart van Turkije pluriformiteit is, die schuilt in het respect voor verschillen.

“Elke individu verdient respect voor haar eigen voorkeuren en geloof. De garantie voor nationale vrede ligt bij het in acht nemen van deze waarden door alle politieke instellingen, vooral de overheid ” aldus de verklaring.

Abant Platform Board of Trustees:

Prof. Dr. Levent KÖKER, Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU

Prof. Dr. Eser KARAKAŞ

Mustafa YEŞİL

Prof. Dr. Mümtazer TÜRKÖNE

Prof. Dr. Serap YAZICI

Cemal UŞAK

Prof. Dr. Mehmet ALTAN

Dr. Ümit KARDAŞ

Prof. Dr. Niyazi ÖKTEM

Cafer SOLGUN

Prof. Dr. Ferhat KENTEL

Ümit FIRAT

Herkül MİLAS

Ali BULAÇ

Hüseyin GÜLERCE

Hüseyin H. HURMALI