Verslag: Training “Dialoog en diversiteit”

Op maandag 30 september 2013 organiseerde Platform INS een trainingsdag voor de studenten van Hogeschool Utrecht vol met dialoog en diversiteit. Een groep van ongeveer twintig studenten namen hieraan deel. De dag begon met een introductie van de studenten. Na deze introductieronde kregen de deelnemers een korte presentatie over Platform INS.

Na de presentatie werd de documentaire “The Imam and the Pastor” getoond. Deze documentaire laat zien hoe Imam Ashafa en Pastor James zich inzetten voor vrede tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Nigeria. In de film is verder te zien hoe Imam Ashafa en Pastor James hun haat achterwege laten, en deze omvormen tot wederzijds begrip. Na afloop van de film werd er aan de studenten gevraagd wat zij van de film vonden. De studenten waren er het over eens dat de film een goed voorbeeld was van hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Eén studente vertelde dat de film haar had geraakt. Deze studente voelde een schaamte omdat de mensen in sommige landen niet hebben kunnen bereiken wat de Imam en de Pastor wel hebben bereikt. Ook werd er aan de deelnemers gevraagd of zij een aspect uit de film terug zagen in hun eigen omgeving. Eén van de antwoorden was: “Ik herken de angst voor islam, dat zie ik heel erg terug in mijn familie”. Vervolgens werden er een aantal stellingen aan de studenten voorgelegd. Deze stellingen gingen over het begrip “dialoog”. Zij gingen met elkaar in gesprek over deze stellingen. Tijdens deze gesprekken kwam vooral naar voren dat de deelnemers van mening waren dat dialoog altijd zin heeft. Dialoog is van belang om elkaar te begrijpen, en om elkaar te leren kennen. Dialoog kan pas slagen als je met goede intenties het gesprek aangaat, vonden de deelnemers.

In de laatste sessie van de dag kregen de deelnemers een workshop over vooroordelen en discriminatie en hoe deze zich vertalen in de Nederlandse context. De studenten werden verdeeld in vier groepen. Elke groep kreeg een onderwerp toegewezen dat te maken had met vooroordelen en discriminatie. De bedoeling was dat elke groep zou nadenken over hoe dit kan worden aangepakt. Hier kwamen verschillende resultaten uit en er werden ook aangrijpende voorbeelden uit de realiteit gegeven. Tot slot gaven de deelnemers aan dat zij in de toekomst beter in staat zijn om vooroordelen en discriminatie te signaleren, en dat zij in het geval van discriminatie dit eerder zullen melden aan de betreffende instanties.