, ,

Verslag: Verhalen- en gedichtenavond

Donderdag 31 maart organiseerden Platform INS en Dialoog Haaglanden in Den Haag een verhalen- en gedichtenavond over de islamitische mystici Roemi, Yunus Emre en Ahmed-i Khani. Er was een grote opkomst met een vrij gemengd publiek. De dagvoorzitter Salima Benaissa opende de avond en gaf het woord aan de directeur van Dialoog Haaglanden. Hij leidde het thema van de avond verder in door te vertellen dat de beroemde mystici Roemi, Yunus Emre en Ahmed-i Khani hun prachtige werken maakten in een tijdperk van oorlog en terreur. Die context lijkt op de huidige situatie in de wereld en zo kunnen Roemi, Yunus Emre en Ahmed-i Khani  de mensen vandaag de dag leren over liefde en vreedzaam samenleven.

Na deze inleiding werd het programma afgetrapt met de voordrachten van de professionele verhalenverteller Rahim Biglari. Onder begeleiding van muziek vertelde Rahim prachtige verhalen over Roemi en zichzelf. De verhalen benadrukten hoe mystici gebruik maakten van metaforen om iets uit te leggen. Zo vertelde Rahim een verhaal van Roemi over een olifant. Hij vertelde dat er een olifant naar een dorp kwam, waar de bewoners nog nooit een olifant hadden gezien. Vijf blinden waren vooruitgestuurd om te ontdekken hoe de olifant eruit zag. De ene blinde dacht dat de olifant eruit zag als een slang, omdat hij de slurf vast had. Een andere blinde hield het been van de olifant vast en concludeerde dat de olifant op een boom leek. Nog een andere blinde hield de staart van de olifant vast en dacht dat het beest op een rat leek. Zo bleek dat iedereen een stukje uiterlijk van de olifant had gevonden, maar dat niemand enig idee had hoe de olifant er echt uit zag. Dit metaforische verhaal laat zien hoe mensen geloven de waarheid te kennen, terwijl de waarheid eigenlijk veel verder gaat dan de belevingswereld van het individu.

Na de verhalen van Rahim werd er een film vertoond over het leven van Roemi. Mevlana Djaalaaddin Roemi was een van de grootste spirituele meesters en poëtische talenten van de mensheid. De gedichten en proza van Roemie hebben een spirituele inhoud die de universele taal van de menselijke ziel bevatten. Zij spreken over de spirituele reis van de mens. De film vertelde waar Roemi vandaan kwam en wat zijn werken waren. Daarnaast werden enkele soefi rituelen tijdens de film uitgelegd. Vervolgens werden er voordrachten gehouden over de gedichten van Yunus Emre, Ahmed-i Khani en Roemi. Yunus is een mysticus die vooral in het Turks heeft geschreven en zo een Turkse volksheld is geworden. De gedichten van Yunus zijn dan ook heel eenvoudig en puur geschreven. Door zijn creatieve manier van omgaan met de taal heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van de Turkse taal, cultuur en literatuur.

Ahmed-i Khani is een populaire Koerdische  dichter, schrijver en mysticus uit het de 17e eeuw. Net als Roemi leefde hij in een tijd van oorlog. Het is opvallend dat hij veel gedichten in het Koerdisch heeft geschreven, aangezien het Perzisch, Arabisch en Ottomaans Turks zeer populaire talen waren in zijn tijd.

Tenslotte werden er nog gedichten voorgedragen van Roemi. Roemi brengt in zijn gedichten vooral de boodschap over dat hij blij is een dienaar van God te zijn. Hij schreef vooral in het Perzisch, waardoor zijn gedichten ook het best klinken in het Perzisch. Hiervoor deed Rahim nog een speciale voordracht in het Perzisch. Na afloop konden de mensen nog napraten met koffie, thee en koekjes en werden er boeken over Roemi verkocht.