Publicaties en dossiers

Onze schriftelijke bijdrage

Maatschappelijke thema’s

7 publicaties over intermenselijke thema’s binnen de Nederlandse context

INS publiceerde door de jaren heen verschillende maatschappelijk-gerelateerde publicaties met betrekking tot burgerschap, participatie, dialoog en integratie binnen Nederlandse en Europese context. Bekijk deze digitaal via het onderstaande overzicht en bekijk ook onze andere publicaties over de filosofie en achtergrond van INS en interculturele en interreligieuze bijdragen in de vroege jaren van INS toen het nog andere benamingen had.

Interculturele Ouderparticipatie

Interculturele Ouderparticipatie

Zo doe je dat!

Deze handleiding is een praktisch hulpmiddel voor maatschappelijke instellingen die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie en mogelijkheden om ‘hun’ biculturele ouders actiever te betrekken.

Breekpunt of bindmiddel

Breekpunt of bindmiddel

Religieus engagement in de civil society

Breekpunt of bindmiddel – religieus engagement in de civil society vormt een bondige samenvatting van het publieke debat over de invloed van religie op de huidige maatschappij, met vaak persoonlijke bijdragen van wetenschappers, politici en praktijkmensen.

Niemand is alleen

Niemand is alleen

Projectbeschrijving

Om de participatie onder sociaal geïsoleerde ouderen en allochtone Nederlanders te bevorderen hebben wij 45 allochtone jongeren gekoppeld aan evenveel sociaal geïsoleerde, autochtone ouderen in Rotterdam.

Gedeeld burgerschap

Gedeeld burgerschap

Wat wij als burgers van Nederland samen delen

Gedeeld burgerschap is een nieuwe dimensie die bij kan dragen aan een gevoel van eenheid onder alle bewoners van Nederland. Het respecteren, accepteren en delen van elkaars verschillen ligt hierbij ten grondslag.

De Europese Verkiezingen

De Europese Verkiezingen

Kamerleden over de kunst van het samenleven

Op Europees niveau verenigt een diversiteit aan staten zich in het samenwerkingsverband van de Europese Unie. In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei 2014 vroegen wij 8 politici van verschillende politieke partijen naar hun visie op de Kunst van het Samenleven in Europa. In deze brochure kunt u de antwoorden van de verschillende politici vergelijken.

Integratie

Integratie

Waar moet het heen?

Hoe kijken Kamerleden aan tegen de Kunst van het Samenleven? Hoe kunnen we dit doel hoger op de politieke agenda zetten en een antwoord vinden op de vraag hoe wij dit samen kunnen bereiken. In deze brochure kunt u de antwoorden van de verschillende politici vergelijken.

Dialoog in de stad

Dialoog in de stad

geen luxe maar noodzaak

Dialoog op stadsniveau. In deze casus met participanten uit Rotterdam geeft deze publicatie inzicht over dialoog met elkaar; geen luxe maar noodzaak.

Filosofische thema’s

De inspiratie van INS voor dialoog

Platform INS is een Hizmet-geïnspireerde dialoogorganisatie waarbij de visie voor dialoog en beschaving geïnspireerd is door de spirituele islamgeleerde Fethullah Gülen. In het kader hiervan voorziet INS ook meer achtergrond informatie waar zij de motivatie halen om bij te dragen aan de kunst van het samenleven. Geheel geïnitieerd vanuit filantropische overtuiging door het dienen van de mensheid, oftewel de betekenis van Hizmet.

Een dialoog tussen beschavingen

Een dialoog tussen beschavingen

Gulens islamitische idealen en het humanistische discours

In dit boek creëert Carroll een tekstuele dialoog tussen de gedachten van Fethullah Gülen en de filosofen Kant, Mill, Confucius, Plato en Sartre. Door het vinden van overeenkomsten tussen deze denkers wordt een verbondenheid tussen het westerse en het oosterse denken gecreëerd. Met als doel een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor vreedzame co-existentie.

De politieke processen en de tijd van Fethullah Gulen

De politieke processen en de tijd van Fethullah Gulen

Worstelen met vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en democratie in Turkije

Dit boek verkent het rechtsproces van Gülen waarin vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en het spanningsveld waarin deze termen zich tot elkaar verhouden, onderwerp van debat en discussie waren.

Erasmus en Gülen

Erasmus en Gülen

Inspirators voor vrede en dialoog

Bundel beschouwingen waarin het gedachtengoed van Erasmus en de Turkse denker Fethullah Gülen wordt vergeleken. Dat leidt tot verrassende inzichten. De christen-humanist Erasmus en de eeuwen later levende islamitische wijsgeer Gülen blijken veel gemeen te hebben als het gaat om de idealen van vrede en verdraagzaamheid.

Fethullah Gulen & de Vrijwilligersbeweging

Fethullah Gulen & de Vrijwilligersbeweging

Internationale academici die het gedachtegoed van Gulen en Hizmet toelichten

Deze bundel behandelt de transnationale Gülenbeweging, oftewel Vrijwilligersbeweging, zoals de Turkse islamgeleerde en inspiratiebron Fethullah Gülen deze zelf betitelt. De beweging staat wereldwijd in de belangstelling, en Gülen wordt vaak genoemd als vooraanstaande intellectueel. Het boek bevat een reeks analyses van Gülens gedachtegoed en de praktijk van de beweging, in de context van sociale cohesie wereldwijd en in Nederland in het bijzonder.

Beheersing van kennis in moderne tijd

Beheersing van kennis in moderne tijd

Fethullah Gulen als islamitische geleerde

De afwijzing van terreur is niet nieuw voor Gülen. Een dag na 11 september 2001 zei hij namelijk in de Washington Post: “Een terrorist kan geen moslim zijn, een moslim kan geen terrorist zijn.” Andere, eerdere uitspraken van Gülen zijn onder andere: “Er zijn genoeg moskeeën, bouw in plaats daarvan scholen”, “op afvalligheid staat GEEN doodstraf in de islam”, maar ook: “islam en democratie gaan samen”. Hoe verhoudt de beheersing van kennis in de moderne tijd met de religieuze traditie? Alls hierover in dit boek.

Essays, Perspectieven en verhandelingen

Essays, Perspectieven en verhandelingen

M. Fethullah Gulen

In dit boek spreekt Gülen over de islam en wetenschap, democratie, moderniteit, religieuze en ideologische verdraagzaamheid, over het belang van goed onderwijs en over actuele gebeurtenissen. Alles voor een beknopt en goed overzicht over de filosofie van de Hizmet-beweging in het kader van haar betrokkenheid en gedachtegoed tot de gemeenschap.

Hoe geweld in naam van de islam voorkomen?

Hoe geweld in naam van de islam voorkomen?

Platform INS

Het lijkt wel alsof het aantal mensen dat bereid is om geweld te gebruiken in naam van de islam alsmaar stijgt. Maar wat kan eenieder, moslim of niet, hier zelf aan doen? Op deze en meer vragen geeft dit boek antwoord.

Interculturele en interreligieuze thema’s

Wat we met elkaar gemeen hebben

De mens heeft meer met elkaar gemeen dan niet. Er dient nog oneiding veel toegevoegd te worden aan publicaties hieromtrent en INS wil laten zien wat deze kunst van het samenleven nou werkelijk is.

Intertekstueel Bijbel en Koran lezen

Intertekstueel Bijbel en Koran lezen

Opzet voor drie bijeenkomsten

De uitkomst bijeenkomsten tussen moslims en christenen met elkaar in gesprek over de vraag wat de teksten van hun Heilige Schriften (Bijbel en Koran) betekenen in hun dagelijkse leven, dat gekenmerkt wordt door multiculturaliteit. De nadruk ligt niet in eerste instantie op de tekst, alhoewel die niet onbelangrijk is. Het gaat vooral om de ontmoeting tussen moslims en christenen en het onderlinge gesprek over de vraag wat de teksten in hun dagelijkse leven betekenen. Wat kunnen we leren van elkaar?

Leiders met Spirit

Leiders met Spirit

Professionals in gesprek over hun vak en hun geloof

In samenwerking met het Kruispunt – op uitnodiging van GIDSnetwerk – heeft INS een serie rondetafelgesprekken georganiseerd onder de noemer ‘Leiders met Spirit’. Bij elke ontmoeting stond een ander werkveld centraal: gezondheidszorg, bedrijfsleven, onderwijs en politiek. Het doel van deze bijeenkomsten was het tot stand brengen van ontmoetingen tussen christelijke en moslim-leiders om op lokaal niveau na te denken over beleid en de betekenis van religie op de werkvloer zodat begrip voor elkaar ontstaat en samenwerking wordt bevorderd.

Mis je iets? Kom het te weten.

Een greep uit onze publicaties. Meer? Dat kan.

Mocht je naar iets specifiek opzoek zijn laat het ons weten maar mocht je bij willen dragen aan onze collectie of ideeën leveren hiervoor dan ben je ook meer dan welkom.