, ,

Waarom elkaar bestrijden – Dialoog als middel om anderen te begrijpen

Tijdens een workshop op de jaarlijkse interfaith conference van de International Student Chaplain en Islam & Dialoog maakte een groep internationale studenten kennis met de Socratische gespreksmethode. Eerst werd een korte introductie gegeven over de verschillen tussen dialoog en debat. Een belangrijke vraag was of je tegen de ander spreekt, of met de ander spreekt.

Met de Socratische dialoog wordt geprobeerd een morele vraag te beantwoorden door het onderzoeken van een casus. Aangezien het thema van de conferentie ‘From conflict to peace – movements for dialogue and reconciliation’ was, stelden we als overkoepelende vraag wat de grenzen zijn van de vrijheid van godsdienst wanneer men in contact komt met mensen van andere culturele en religieuze achtergronden. Deze abstracte vraag is concreter gemaakt door een persoonlijke verhaal over een conflictsituatie van een van de deelnemers te bespreken.

Als eerste is gezamenlijk besproken wat de andere deelnemers zouden voelen  als ze in een soortgelijke  situatie terecht zouden komen. Vervolgens keken we hoe iedereen zou handelen in een dergelijke situatie, en op basis van welke onderliggende principes, waarden of visies zij dit zouden doen.

De volgende stap was om het perspectief om te draaien, en te proberen om een antwoordt te geven op dezelfde vragen, maar dan voor de ‘tegenpartij’ in het voorbeeld. In het begin was het voor de deelnemers ingewikkeld om zich in de ander te verplaatsten, maar na een tijdje lukte het hen om de situatie te bekijken vanuit het andere perspectief.

Hoewel niet gemakkelijk, gaf deze oefening de deelnemers inzicht in beide betrokken partijen van het conflict. Het verplaatsen in andermans schoenen zorgde voor een verbreding van het oordeel over de originele situatie. Het doel van de Socratische dialoog is dan ook niet dat je het perspectief van de ander overneemt, maar het laat je beter begrijpen waarom de ander denkt of handelt op de manier waarop hij of zij doet. Dit brengt de beide kanten dichter naar elkaar, ook al blijven ze het met elkaar oneens.


Datum:              19 november 2011
Partners:        Islam & Dialoog, International Student Chaplain
Sprekers:         Iris Creemers (Dialoog Academie)
Locatie:             Den Haag
Aantal deelnemers:    12

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] RT @PlatformINS: Waarom elkaar bestrijden? – Dialoog als middel om anderen te begrijpen http://t.co/1085UTvTl6  […]

Reacties zijn gesloten.