Dinsdagavond 12 februari was alweer de laatste bijeenkomst van het project “Leiders met spirit”. Het thema van deze avond was religie en politiek. Christelijke en islamitische politici van verschillende politieke partijen, werkzaam op landelijk of regionaal niveau, waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Voorafgaand aan de tafelgesprekken hebben de genodigden een maaltijd genuttigd om elkaar beter te leren kennen. Na de maaltijd ging men in groepen uiteen verdeeld over  de verschillende thema’s. De thema’s waren: Dagelijkse praktijk; Scheiding kerk en staat; Concrete politieke vraagstukken; en Politiek en de ‘achterban’.

Zo werd de vraag naar de dagelijkse praktijk van het werken als politicus gesteld en in hoeverre de deelnemers hun religieuze overtuiging daarin uitdragen. Er was eveneens belangstelling naar ervaringen van het uiten van politieke overwegingen vanuit het geloof in het publieke domein. Een andere vraag waar ook tijd aan besteed is wat de rol van de achterban is in het sturen van de politici bij politieke kwesties.

Opvallend was dat de deelnemers aan de tafelgesprekken zich zowel in hun rol als politicus maar ook als persoon betrokken voelden bij de besproken thema’s. Aan de tafel waar discussie werd gevoerd over de vrijheid van onderwijs, kwamen niet alleen politieke standpunten aan de orde, maar kwam ook de vader (of moeder) in de deelnemers naar boven. Hieruit bleek maar weer hoe sterk iemands politieke voorkeuren verbonden zijn met zijn of haar religieuze overtuigingen. Dit was dan ook één van de conclusies van een discussie die aan een andere tafel werd gevoerd: dat de scheiding tussen kerk en staat een groot goed is, maar dat deze scheiding in het persoonlijke leven van de gelovige onmogelijk te maken is. Je religieuze overtuigingen kun je niet simpelweg thuislaten als je werkzaam bent als politicus.

Aan het einde van de avond werd plenair besproken wat er in de tafelgesprekken allemaal aan bod was gekomen. Uit verschillende monden klonk een bemoedigend geluid: deelnemers vonden herkenning in de ander en vonden steun bij mensen die met dezelfde kwesties te maken hebben. Een mooi resultaat van een inspirerende avond en wellicht een ervaring die verdere dialoog tussen christenen en moslims zal stimuleren.

Leiders met spirit: Politiek is op initiatief van Platform INS en GIDSnetwerk georganiseerd door Platform INS Rotterdam en Het Kruispunt.

[nggallery id=67]