Trainingen voor het Europese project Extremely EUnited ‘Prevent radicalization amoung youth’

In de maand Juni heeft team INS veel online trainingen gevolgd die ten goede komt voor het Europese project Extremely EUnited ‘prevent radicalization amoung Youth’. Onderstaand een greep uit de interessante en intensieve trainingsmaand.

 

Civil Society Empowerment Programme en Radicalisation Awareness Netwerk 

4 juni:

 • Civil Society Empowerment Programme (Europese Commissie) Radicalisation Awareness Netwerk over Ask me anything about…radicalisation (4 juni),

In deze spoedcursus radicalisering geven we antwoord op uw vragen over radicalisering. Hoe en waarom radicaliseren mensen? Kunt u het herkennen? Hebben ze psychische problemen? Wat is de rol van internet bij radicalisering en rekrutering? In deze sessie proberen we u antwoorden te geven die uw CSEP-project helpen om te voorkomen dat mensen worden verleid tot gewelddadig extremisme en om dit tegen te gaan.

Expert: By Steven Lenos (RAN) senior expert

 

11 juni: 

 • (11 juni) Vraag me alles over… Facebook. Hier is je unieke kans om de grootste sociale netwerkexperts alles te vragen wat je wilt weten over dit medium en vragen te stellen over ondersteuning en samenwerking.

 

 • (11 juni) Vraag me alles over… Instagram. Hier is uw unieke kans om de grootste sociale netwerkexperts alles te vragen wat u wilt weten over dit medium, evenals vragen met betrekking tot ondersteuning en samenwerking.

 

Europees project Extremely EUnited online trainingen georganiseerd door onze partner Intercultural Dialogue Platform

9 juni

10:00 – 11:30 Webinar Radicalisation by Daniela Pisoiu

Daniela Pisoiu is een senior onderzoeker aan het Oostenrijks Instituut voor Internationaal Onderzoek. Haar onderzoeksgebieden zijn terrorisme, radicalisering, extremisme,

Vergelijkende regionale veiligheid, Amerikaanse en Europese buitenlandse en veiligheid beleid. Zij is de auteur van de islamitische radicalisering in Europa. Een

Occupational Change Process en redacteur van Arguing Counterterrorism. Nieuw Perspectieven.

 

10 juni

10:00 – 11:30 Online Workshop Case studies on Radicalization by Erkan Toguslu & Massimo Ronco

Twee case studies kwamen hier aanbod. The Case of Roshonara Choudry, een interessante zaak waarin voor het eerst een vrouw als lone wolf in haar handelen werd aangemerkt bij het ombrengen van iemand uit haar universiteit

The case of Jihadi Jane, interessant omdat deze zaak laat zich dat een enkele ontmoeting met iemand die de juiste context kan uitleggen van het geloof een jongeren kan afhouden om een terroristische actie te verrichten.

 

15 juni

10:00 – 11:30 Webinar The Language that we use by Yoana Barakova, Soana Deunier, Skender Perteshi & Erkan Toguslu

 

17 juni

10:00 – 11:30 Webinar How to Use Social Media Effectively

Ahmet Kaya, namens INS heeft een training te geven hoe social media effectief te gebruiken.

 

25 juni

2020 10:00 – 11:30 Interactive Session GDPR Rules by Giovanni Grandinetti, Testimonial Speech by Saliha Ben Ali, Q&A with project officer Petar Kovachev (TBC)

 

Een interessante training waarbij we stil hebben gestaan bij General Data Protection Regulation. Sinds 25 mei 2018 heeft de Europese Unie (EU) een nieuwe wet op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens. De wet stelt richtlijnen vast voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van personen die in de Europese Unie (EU) wonen.

Testimonial speech van Saliha Ben Ali, een vrouw van Tunesische afkomst en moslim. Ze is 44 en woont in Brussel sinds haar geboorte. Ze is moeder van 4 kinderen en heeft voor 20 jaar gewerkt als maatschappelijk werker. Op een dag in augustus 2013 vertrok haar tweede zoon Sabri, 19 jaar oud naar Syrië om de wereld te redden. Hij is nooit meer teruggekomen.

 

Uit Saliha’s testimonial speech

 • Jongeren voelen zich niet gehoord, begrepen en gewaardeerd
 • Ronselaars gaat slim te werk, spelen eerst op gevoel in en gedurende het proces zullen ze jongeren overhalen om te gaan strijden
 • Radicalisme is niet zozeer een probleem, maar het geweld en de politieke reactie die daar uit voort vloeit is dat wel
 • Ieder van ons heeft overtuigingen, sleutel is om te voorkomen dat men overgaat tot geweld
 • Jongeren ruimte bieden om zich te uiten, neem de tijd om naar ze te luisteren
 • Kritisch denken stimuleren vanuit huis maar ook scholen

 

Platform INS verklaring over het overlijden van George Floyd

Platform INS verklaring over het overlijden van George Floyd

 

4 juni 2020 – De tragische dood van George Floyd tijdens een politie-interventie in Minneapolis heeft ons zeer bedroefd en een golf van protesten in tal van steden op gang gebracht. Helaas is dit de laatste incident in een lange reeks van verschrikkelijke doden in de Verenigde Staten. Wij rouwen om dit verlies van kostbare levens. Elk leven is even waardevol en elk mens moet waardig worden behandeld. Het is verkeerd om iemand te zien als minderwaardig of minder waardig voor een humane behandeling.

 

Er mag dan wel een voorgeschiedenis zijn die ons tot dit punt hebben geleid, maar het is nu tijd om te leren van deze tragedie door de realiteit van onze samenleving onder ogen te zien en te onderzoeken en samenwerken om vooroordelen te overwinnen. We moeten alles in het werk stellen om toekomstige tragedies te voorkomen door ons collectief bewustzijn te verhogen en empathie te ontwikkelen. De dialoog tussen de verschillende delen van onze samenleving is een cruciaal onderdeel van de inspanningen die nodig zijn om de wonden te helen die opnieuw aan het bloeden zijn.

 

We bidden dat deze moeilijke dagen zullen leiden tot een verhoogd bewustzijn en een gezamenlijke inspanning om onze sociale wonden te helen en onze banden te versterken.

 

Platform INS

 

 

 

4 adviezen voor Ramadan in Corona tijd – Kunst van het Samenleven

De heilige maand Ramadan staat in het teken van vasten, saamhorigheid en met minderbedeelden delen wat je hebt. Dit jaar zullen helaas het gezamenlijk iftar-maaltijden nuttigen niet of zeer beperkt mogelijk worden voor moslims.

Daarom hebben wij alternatieven bedacht voor hoe je toch liefdadigheid kunt doen in de Ramadan en het moois kunt delen.

1. Voedselbonnen voor mensen die aan de armoedegrens leven

Gasten thuis uitnodigen voor een maaltijd gaat niet lukken, maar mensen in jouw buurt op afstand laten genieten van een maaltijd kan wel. Je kunt bijvoorbeeld voedselbonnen doneren aan mensen die aan de armoedegrens leven. Dit kan via je lokale voedselbank of via stichting Time To Help (klik hier) of doneer direct op hun rekeningnummer.

Naam: Stichting Time to Help
Rekeningnummer: NL09 INGB 0007 1351 78.

Je kunt onderstaand bericht delen met de mensen die je normaal gesproken als gast thuis zou ontvangen, zodat zij ook mee kunnen doen met jouw goede initiatief.

 

Beste [NAAM],

ik wilde je ook dit jaar uitnodigen voor een iftar bij ons thuis. Maar door Corona en de RIVM maatregelen waar we aan proberen te voldoen, gaat dat helaas niet lukken.

En omdat dit een hele mooie maand is voor ons, waarin elkaar helpen centraal staat, had ik een idee. Ik wil mij namelijk focussen op wat we wél kunnen doen. Daarom bedacht ik: hoe leuk zou het zijn als we hulpbehoevenden in Nederland blij kunnen maken.

Ik zal daarom voedselbonnen doneren aan mensen die aan de armoedegrens leven, en hoop dat jij dat ook wil doen met mij. Als dat zo is, hoor ik het graag. En zo niet respecteer ik dat uiteraard, maar dat verneem ik dan ook graag.

Groetjes,

[JOUW NAAM]

2. Maak samen maaltijden en doneer dit (kleine aantallen)

Maak zelf of gezamenlijk met meerdere vrijwilligers, iets te eten voor anderen. Het mag zo simpel of uitgebreid zijn als je zelf wil. De één maakt een taart, de ander een 3 gangen menu. Neem voordat je dit doet contact op met een organisatie (bijv. daklozenopvang, verzorgingshuizen of een andere plek naar wens) waar je dit wil uitdelen en stem af op welke dag je dit wil brengen.

 

3. Neem contact op met lokale organisaties (grote aantallen)

Wanneer je voor grotere groepen eten wil maken, dan kun je in sommige gemeenten toestemming en adviezen vragen waar je bijvoorbeeld met meerdere vrijwilligers ergens bijeen kunt komen om een maaltijd te bereiden voor hulpbehoevenden. In sommige gemeenten zijn er wijkcentra met grote keukens, of scholen met koksopleidingen waar jullie gebruik kunnen maken van de keuken. Ook kun je met een restaurant die nu hun deuren gesloten moeten houden jullie wens bespreken. Er zijn ook meerdere voorbeelden bekend van ondernemers die dit soort initiatieven willen steunen, dus: rondvragen, rondvragen en nog eens rondvragen.

 

4. En bovenal, vergeet niet: inspireer je omgeving

Deel wat je doet op sociale media met de hashtag #iftarmee en #kunstvanhetsamenleven. Zo kunnen anderen zien wat jij hebt gedaan, en zullen zij hopelijk ook meedoen of zelf actie ondernemen.

 

 

 

Veel succes en een gezegende Ramadan!

Radicalisering bij jongeren bevechten met het Extremely EUnited project

Goed nieuws!

Om radicalisering onder jongeren tegen te gaan, hebben wij onze krachten gebundeld met meerdere Europese instellingen en partners.

Wij gaan voor het Extremely EUnited project de komende jaren de kracht van social media benutten om een positief tegengeluid te bieden voor kwetsbare jongeren.

 

De Kick-off van dit nieuwe project vond plaats in Brussel, op steenworpafstand van het Europees Parlement.

Hieronder kun je een video-impressie zien van hoe de kick-off eruit zag.

 

Mede mogelijk gemaakt door:

Wij zijn erkentelijk voor de steun van de Europese Commissie om dit belangrijke doel te bereiken.

Verslag boeklancering professor Alam ‘For the Sake of Allah’

Op maandag 4 november was het dan eindelijk zover. Professor Anwar Alam kwam helemaal uit India voor de boeklancering van zijn nieuwe boek met de titel For the sake of Allah: The origin, development and discourse of the Gülen Movement (Voor de tevredenheid van Allah: Het ontstaan, de ontwikkeling en de boodschap van de Gulen-beweging). Dit boek verkent de Gulen-beweging, ook bekend als Hizmet (dienstbaarheid), een sociaal-religieuze beweging geïnspireerd door Fethullah Gulen. Gulen is een van de meest prominente islamitische geleerden in de moderne wereld.

Het programma werd geleid door de moderator van de avond professor Peter Demant. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten, de Islam, en het Israëlisch-Palestijns conflict. Prof. Demant startte met de toelichting van de lange staat van dienst van professor Alam. Momenteel is professor Alam als senior fellow betrokken bij de Middle East Instituut.

 

Veld onderzoek

Op voorhand maakt professor Alam duidelijk dat hij een onderzoeker noch zeer religieus is. Professor Alam heeft lange tijd nodig gehad om de Hizmet-beweging van binnen uit te leren kennen. Mede dankzij de 100 afgenomen interviews met senior abi’s en de achterban is hij bekend geraakt met de veel besproken Gulen beweging.

Zijn doel was om de beweegredenen en de pilaren van de Hizmet-beweging te begrijpen. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een religieus beweging die orthodox is in het belijden van de religie maar niet in het uitdragen van zendingsdrang. Het gaat immers om het morele leven in het publieke leven dat gebaseerd is op vertrouwen. Het is een religieus civiele beweging geïnspireerd op onder andere het leven van de profeet Mohammed en de metgezellen. Een karakteristieke religieuze groep met morele waarden dus, volgens prof. Alam.

De succesfactoren van de Hizmet-beweging hebben vooral te maken met het idee van onderwijs, de theologische leer waar de mens centraal staat, dialoog en innovatie. Immers is de beweging constant in beweging.

 

Hizmet-beweging vanuit zijn onderzoek

De Hizmet-beweging noemt zichzelf een sociale beweging, maar prof. Alam is het hier niet mee eens. Naar zijn mening gaat het om een Soennitisch Islamitische beweging. Immers haalt het overgrote deel van de beweging zijn inspiratie uit onder andere het geloof, profeten, metgezellen en Said Nursi. Hij snapt daarom ook niet waarom Hizmet zich niet uitdrukkelijk als een islamitische beweging profileert. Er komt reactie van iemand uit het publiek over dat onderhand binnen Hizmet ook niet-moslims actief zijn en Hizmet graag zich openstelt voor de bijdrage van andere mensen. Prof. Alam

 

Onderwijs vanuit het oogpunt van de Hizmet-beweging

Vanuit de Hizmet beweging word sterk gewezen op sociaal onderwijs, opvoeding en maatschappelijke vorming. Gulen is succesvol geworden met het idee van onderwijs. Hij wil namelijk een gesprek creëren tussen verschillende mensen, waarbij het menszijn als gemeenschappelijk factor centraal staat.

 

Beleving van de Islam

Bij de beleving van de islam in de Islamitische wereld valt volgens Alam primair op dat:

 • Het bijna niet mogelijk is om islam en de moderne waarde bij elkaar te brengen. Omdat de moslims de Westerse waarden als immoreel zien.
 • Moslims in het algemeen wensen niets te maken te hebben met de westerse wereld. Terwijl onderwijs een hele grote rol speelt binnen de Islam.

 

Toelichting Islam en onderwijs

India is 200 jaar kolonie geweest van Engeland. Desondanks hebben de Indiërs niet geprobeerd om het Boeddhisme naar het westen te brengen. In tegenstelling tot de Islam die al meer dan 300 jaar bezig is geweest om de Islam naar het westen te brengen. Volgens professor Alam weet Fethullah Gulen erg goed waar de uitdagingen liggen van de Islamitische wereld dat al 300 jaar ontwricht is en probeert de moslims te integreren in de moderne samenleving. Dat idee is erg gecompliceerd vanwege het vrije denken versus het islamitisch denken. Hoe ga je je islamitische identiteit verenigen met een geseculariseerde rationele wereld?

 

Hier maakt de professor een link met onderwijs en het geloof. Immers als gekeken word naar het gebed (derde pilaar van de islam) zien we dat deze pas 10 jaar na de openbaring van de Koran aan de moslims verplicht is gesteld. Terwijl de profeet Mohammed bij de openbaring als eerst het woord IQRA (letterlijk vertaald: Lees!) te horen kreeg, of te wel onderwijs/ontwikkeling. Onderwijs binnen de islam is dus een belangrijk gegeven.

In de jaren ‘50 is Fethullah Gülen gestart met het opzetten van de beweging. In de Turkije heerste toen het beeld dat religie binnen het Kemalistische gedachtegoed niet thuishoort in het onderwijs. Maar volgens Gulen zijn juist de universele mensenrechten, vrijheid en gelijkwaardigheid een onderdeel van de Islam. Hij weet als geen ander hoe het is om de wetenschap te verbinden aan islamitische waarden. Hij verbindt onderwijs met wetenschap. De meeste docenten die binnen de Hizmet scholen doceren hebben grotendeels een wetenschappelijke of beta achtergrond.

Gedurende het veldonderzoek kwam de professor vele interessante ontwikkelingen tegen bij de Hizmet-beweging die hij niet eerder zag bij andere islamitische bewegingen. Niet eerder is hij een islamitische beweging tegengekomen waar moslims zich bezig houden met muziek, kunst en cultuur met als doel streven naar de democratische waarden. Terwijl de meeste landen in de Islamitische wereld democratie als instrument gebruiken en niet democratie als waarden. Hier speelt identiteitspolitiek een rol.

 

Organiseren van dialoogactiviteiten

Dialoog is een van de belangrijkste hoofddoelen binnen de beweging. De Hizmet-beweging is volgens de professor kampioen in het omarmen van dialoog. Echter, valt volgens hem wel op dat er veelal sprake is van religieus dialoog. De beweging zal zich volgens hem daarom moeten beraden over dialoog met echt andersdenkenden. Dialoog heeft immers het doel om de ander te leren kennen vanuit zijn of haar bagage/achtergrond.

 

Beschuldigingen en mensenrechten schendingen

De Hizmet-beweging wordt ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan de coupepoging in 2016 in Turkije. De professor vindt het tekenend voor Hizmet dat de beweging ervoor gekozen heeft om zich rustig te houden en deze kwestie aan God over te laten. Islam predikt immers geen geweld voor en dat is eveneens de inspiratie van Gulen geweest om de vrede te bewaren.

 

Bestellen van dit boek kan via hier.