Jij bent van harte welkom om deel te nemen aan een opwindend en belangrijk evenement: de Deliberative Democracy Days (DDD)onderdeel van een Europese Unie project. Deze conferentie wordt van 25 tot 27 september in CREA Amsterdam gehouden. Jouw deelname kan een positieve impact hebben op de betrokkenheid van jongeren in het democratische en burgerlijke leven.

Wat zijn de Deliberative Democracy Days (DDD)?

De Deliberative Democracy Days is een bijzonder evenement dat gericht is op:

  • jongeren
  • maatschappelijke organisaties
  • onderzoekers
  • jongerenorganisaties
  • docenten
  • jongerenwerkers
  • beleidsmakers 
  • en politici
 
Dit initiatief maakt deel uit van het 2-jarige Europese project “Citizen Z: Het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en maatschappelijke leven”. Het doel van dit project is om jongeren te betrekken bij het besluitvormingsproces en hun interesse in het maatschappelijke en politieke leven aan te wakkeren.

Waarom zou je deelnemen?

Wij geloven dat jouw betrokkenheid van onschatbare waarde kan zijn voor dit evenement. Wij willen samen met jouw deelname, jongeren kunnen inspireren en helpen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Door deel te nemen aan de Deliberative Democracy Days, draag je actief bij aan het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en burgerlijke leven. We zijn ervan overtuigd dat jouw aanwezigheid jongeren zal helpen om een grotere rol te spelen in onze maatschappij.


Hoe kun je deelnemen?

We zouden het zéér op prijs stellen als je ons kunt vergezellen op 2526 en 27 september (of 1 van deze dagen) tussen 12:00 en 16:00 uur. De voertaal zal Nederlands zijn. De locatie is CREA Amsterdam. Je kunt je via hier aanmelden: https://platformins.nl/DDD

Beperkte plek, wees snel

We ontvangen graag uiterlijk voor 15 september jouw reactie of je kunt deelnemen aan ons evenement. Jouw aanwezigheid en deelname worden zeer gewaardeerd.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Jouw betrokkenheid kan een verschil maken en we hopen dat je deel wilt uitmaken van dit belangrijke initiatief.

Op 16 mei 2023 organiseerde Platform INS de Kunst van het Samenleven Conferentie: Hoop voor de toekomst in het majestueuze Vredespaleis in Den Haag. Deze bijeenkomst, een exploratie naar vrede, was gericht op het bevorderen van een vreedzaam samenleven en het ontdekken van lichtpuntjes voor de toekomst.

Korte impressie van de avond

Invloedrijke sprekers

De conferentie bracht invloedrijke sprekers bij elkaar zoals dhr. Piet Hein Donner, bestuursvoorzitter van het Vredespaleis, minister Karien van Gennip, Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma, prof. dr. Han Entzinger van de Erasmus Universiteit, rabbijn Lody van de Kamp, directeur Amnesty International Dagmar Oudshoorn en Fatimazhra Belhirch, kandidaat Eerste Kamer (D66). Onder leiding van Natasja Gibbs, bekende televisie- en radiopresentator, vond er een diepgaand gesprek plaats.

Toespraak Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Piet Hein Donner (bestuursvoorzitter Vredespaleis) over de Kunst van het Samenleven

Tegenstellingen in de samenleving en de rol van maatschappelijke organisaties op mondiaal, landelijk en lokaal niveau werden uitgebreid besproken. Er was een sterke nadruk op het bouwen van bruggen tussen theorie en praktijk, wat het evenement bijzonder waardevol maakte.

De conferentie was een onvergetelijke ervaring, gevuld met inspirerende verhalen en goede praktijkvoorbeelden. Het was een dag waar hoop en harmonie elkaar ontmoetten, en waar iedereen die aanwezig was, kon bijdragen aan en leren over de kunst van het samenleven. De bijeenkomst liet alle deelnemers met een positieve indruk achter, geïnspireerd en hoopvol voor de toekomst.

Met als thema ‘Geloof en beroep’ organiseerden Platform INS en de katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) vijf bijeenkomsten. Onder het genot van een maaltijd spraken moslims en katholieken met eenzelfde beroep over de rol van geloof in hun beroepsuitoefening. Het waren artsen, journalisten, politici, voorgangers en dialoogprofessionals. Dit leverde boeiende gesprekken op. Het was verrijkend om elkaar op deze wijze te ontmoeten en te leren kennen. Een deelnemer zei treffend: “Dit smaakt naar meer.”

Naar aanleiding van deze interreligieuze gesprekken verscheen er een boekje. Vanwege de coronamaatregelen kon de presentatie van het boekje niet doorgaan. In plaats daarvan is er een video gemaakt. In de video zijn Mgr. Woorts en diaken Tolsma te zien, respectievelijk voorzitter en lid van de CID, in gesprek met mevrouw Ablak en de heer Alasag, beiden tijdens het project werkzaam voor Platform INS, en de heer Lenferink, burgemeester van Leiden.

Handreiking

In dit boekje ‘Geloof en beroep: Een handreiking voor dialoog tussen christenen en moslims’ worden richtlijnen gegeven voor het organiseren van dialoogbijeenkomsten. De vormgeving en de noodzaak van de dialoog wordt beschreven en er wordt ingegaan op de verschillende uitdagingen die hiermee verbonden zijn. Naast richtlijnen staan er  ook onderwerpen voor dialoogbijeenkomsten in.

Noodzaak

Zowel in de katholieke kerk als aan moslimzijde wordt de noodzaak van de interreligieuze dialoog onderkend. De jarenlange samenwerking tussen CID en INS is hier het resultaat van. Het organiseren van deze dialoogbijeenkomsten is daar een voorbeeld van.

Katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog, Islamitisch Platform INS.

Download via de link de digitale versie van het boekje Geloof en Beroep. Wilt u een papieren exemplaar van het boekje ontvangen dan kan dat tegen betaling van de verzendkosten. Stuur daarvoor een e-mail naar ons met uw naam en adres.

 

Kijk de video:

Lees boekje

Een mooi interview over Platform INS in een inspirerend online magazine. Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) interviewde onze directrice met de hoofdvraag: Hoe geven moslims invulling aan actief burgerschap? Wat drijft hen om een burgerinitiatief op te zetten? En wat willen ze ermee bereiken?

De antwoorden van onze directrice Saniye Calkin op deze vragen vind je hieronder. 

Wacht, er is meer!

Voor dit verkennende onderzoek interviewde KIS elf Nederlandse moslims die een burgerinitiatief hebben opgericht of daaraan meewerken. Doel is de opkomende ontwikkelingen te verkennen, signaleren, inzichtelijk te maken en te duiden. Het volledige rapport kun je hier bekijken.

We zijn officieel gestart met een nieuw project. En wat voor een start was het.

Samen met het Oranje Fonds en de Coalitie Eén tegen Eenzaamheid hebben wij de handen ineen geslagen. Het Oranje Fonds staat voor een open en inclusieve samenleving. Exact hetgeen waar wij ook voor staan. Ons initiatief, samen met diverse andere organisaties, maken samen deel uit van een gezamenlijke aanpak tegen eenzaamheid.   

Steun Oranje Fonds

Het Oranje Fonds heeft besloten om onze organisatie stichting Platform INS met het project Kunst van het Samenleven tegen Eenzaamheid een bijdrage van maximaal € 27.500,00 toe te kennen in het kader van de tender Corona sociaal herstelfonds – Eenzaamheid. Deze bijdrage is mede mogelijk gemaakt door het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Goed begin is het halve werk

Een mooie en grote intentie is als een stip op de horizon. Je weet waar je naartoe wilt. Het is ons doel om anderen te inspireren om ook iets kleins voor eenzame mensen uit hun buurt te doen en hopelijk daarmee vindt er een olievlekwerking plaats.

Daarom zijn wij in de maand december meteen hard aan het werk gegaan. In de maand december zijn onze eigen tweets 14.800x gezien, 191x geretweet en 171x geliked.

 

Dit heeft gelukkig ook anderen geïnspireerd om ook actie te ondernemen en te delen wat zij hebben gedaan. Samen met de tweets van anderen die ons getagd hebben, zijn er onderhand 34 tweets gedeeld, welke momenteel 416x geretweet en 454x geliked zijn. Onze vrijwilligers hebben in totaal 85 foto’s en 9 video’s gedeeld. En van de video’s weten we dat deze door meer dan 3000 mensen zijn bekeken.

 

Al met al een mooi begin.

 

Doe jij ook mee?