Platform INS nam succesvol deel aan het “Consulting Euth”-project, gericht op het vergroten van de interesse van jongeren in publieke instellingen, politiek en de EU. Met 13 partners uit 9 verschillende landen werd het project met succes afgerond.

 

Twee van onze teamleden hielden toespraken op het evenement in het Europees Parlement. Binnen het kader van het Euth-project bereikte onze stichting online 30.325 mensen.

Bekijk de video van het evenement:

Vandaag markeert een belangrijk moment voor Platform INS, aangezien onze collega Kamila Boukfouz deelneemt aan de EURegionsWeek in Brussel. Ze bespreekt daar de recente Deliberatieve Democratie Dagen die in Nederland zijn georganiseerd als onderdeel van het Europese Unie project CitizenZ.

Onze collega Kamila heeft de nadruk gelegd op de inzichten van het boeiende driedaagse evenement dat Platform INS heeft georganiseerd in Amsterdam van 25 tot 27 september, gericht op het betrekken van jongeren bij de democratie. De zorgen en aanbevelingen van de jongeren die tijdens dit evenement zijn geuit, zijn gedeeld met de aanwezige sprekers, met als doel de participatie van jongeren in de democratie te verbeteren.

De discussie benadrukt het belang van een actieve betrokkenheid van jongeren in het democratische proces, wat essentieel is voor de ontwikkeling van een sterke en veerkrachtige samenleving. Het delen van ervaringen en het presenteren van concrete oplossingen is een cruciale stap naar het versterken van de stem van jongeren in de Europese gemeenschap.

Toewijding

Dit evenement laat de toewijding zien van Platform INS aan het bevorderen van participatie en betrokkenheid van jongeren in de democratie, en benadrukt de rol van het CitizenZ-project als een katalysator voor positieve verandering in heel Europa.

De recente Deliberatieve Democratie Dagen (DDD) die van 25 tot 27 september plaatsvonden in CREA Amsterdam, waren een groot succes. Het evenement, dat deel uitmaakte van het Europese project “Citizen Z: Het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en maatschappelijke leven”, wist een scala aan deelnemers te trekken, waaronder jongeren, onderzoekers, jongerenorganisaties, docenten, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en politici.

Tijdens de DDD waren er levendige discussies en constructieve uitwisselingen tussen de deelnemers, die allen actief bijdroegen aan het doel om jongeren meer te betrekken bij het besluitvormingsproces en hun interesse in politiek en maatschappelijk leven aan te wakkeren.

Een opvallend aspect van de conferentie was de bevlogenheid van de deelnemers, die allen een gemeenschappelijk doel deelden om de betrokkenheid van jonge burgers in het democratische en burgerlijke leven te versterken. De diversiteit aan perspectieven en inzichten zorgde voor een verrijkende en verhelderende ervaring voor alle aanwezigen.

De bijeenkomst bood een unieke gelegenheid voor de deelnemers om nieuwe inzichten op te doen en te leren van elkaars ervaringen. De interactieve sessies en workshops, die gericht waren op het inspireren en bekrachtigen van jongeren, bleken bijzonder waardevol en motiverend voor alle betrokkenen.

Hoewel de conferentie nu is afgelopen, blijft de impact ervan voortduren, aangezien de ideeën en discussies die tijdens de DDD zijn opgewekt, de basis vormen voor verdere acties en initiatieven om de betrokkenheid van jongeren in de democratie te vergroten. Er zijn meerdere gesprekken gaande met aanwezigen om het doel van deze dagen op andere manieren voort te zetten.

Smaakt naar meer?

Voor meer informatie over toekomstige initiatieven of voor eventuele vragen over de conferentie, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de organisatoren, die blij zijn om het gesprek voort te zetten en verdere stappen te plannen voor het betrekken van jongeren bij het democratische en maatschappelijke leven.

Jij bent van harte welkom om deel te nemen aan een opwindend en belangrijk evenement: de Deliberative Democracy Days (DDD)onderdeel van een Europese Unie project. Deze conferentie wordt van 25 tot 27 september in CREA Amsterdam gehouden. Jouw deelname kan een positieve impact hebben op de betrokkenheid van jongeren in het democratische en burgerlijke leven.

Wat zijn de Deliberative Democracy Days (DDD)?

De Deliberative Democracy Days is een bijzonder evenement dat gericht is op:

  • jongeren
  • maatschappelijke organisaties
  • onderzoekers
  • jongerenorganisaties
  • docenten
  • jongerenwerkers
  • beleidsmakers 
  • en politici
 
Dit initiatief maakt deel uit van het 2-jarige Europese project “Citizen Z: Het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en maatschappelijke leven”. Het doel van dit project is om jongeren te betrekken bij het besluitvormingsproces en hun interesse in het maatschappelijke en politieke leven aan te wakkeren.

Waarom zou je deelnemen?

Wij geloven dat jouw betrokkenheid van onschatbare waarde kan zijn voor dit evenement. Wij willen samen met jouw deelname, jongeren kunnen inspireren en helpen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Door deel te nemen aan de Deliberative Democracy Days, draag je actief bij aan het versterken van de participatie van jonge burgers in het democratische en burgerlijke leven. We zijn ervan overtuigd dat jouw aanwezigheid jongeren zal helpen om een grotere rol te spelen in onze maatschappij.


Hoe kun je deelnemen?

We zouden het zéér op prijs stellen als je ons kunt vergezellen op 2526 en 27 september (of 1 van deze dagen) tussen 12:00 en 16:00 uur. De voertaal zal Nederlands zijn. De locatie is CREA Amsterdam. Je kunt je via hier aanmelden: https://platformins.nl/DDD

Beperkte plek, wees snel

We ontvangen graag uiterlijk voor 15 september jouw reactie of je kunt deelnemen aan ons evenement. Jouw aanwezigheid en deelname worden zeer gewaardeerd.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Jouw betrokkenheid kan een verschil maken en we hopen dat je deel wilt uitmaken van dit belangrijke initiatief.

Op 16 mei 2023 organiseerde Platform INS de Kunst van het Samenleven Conferentie: Hoop voor de toekomst in het majestueuze Vredespaleis in Den Haag. Deze bijeenkomst, een exploratie naar vrede, was gericht op het bevorderen van een vreedzaam samenleven en het ontdekken van lichtpuntjes voor de toekomst.

Korte impressie van de avond

Invloedrijke sprekers

De conferentie bracht invloedrijke sprekers bij elkaar zoals dhr. Piet Hein Donner, bestuursvoorzitter van het Vredespaleis, minister Karien van Gennip, Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma, prof. dr. Han Entzinger van de Erasmus Universiteit, rabbijn Lody van de Kamp, directeur Amnesty International Dagmar Oudshoorn en Fatimazhra Belhirch, kandidaat Eerste Kamer (D66). Onder leiding van Natasja Gibbs, bekende televisie- en radiopresentator, vond er een diepgaand gesprek plaats.

Toespraak Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Piet Hein Donner (bestuursvoorzitter Vredespaleis) over de Kunst van het Samenleven

Tegenstellingen in de samenleving en de rol van maatschappelijke organisaties op mondiaal, landelijk en lokaal niveau werden uitgebreid besproken. Er was een sterke nadruk op het bouwen van bruggen tussen theorie en praktijk, wat het evenement bijzonder waardevol maakte.

De conferentie was een onvergetelijke ervaring, gevuld met inspirerende verhalen en goede praktijkvoorbeelden. Het was een dag waar hoop en harmonie elkaar ontmoetten, en waar iedereen die aanwezig was, kon bijdragen aan en leren over de kunst van het samenleven. De bijeenkomst liet alle deelnemers met een positieve indruk achter, geïnspireerd en hoopvol voor de toekomst.