Dialoogplatform met een doel

Verdeeldheid in de samenleving tegengaan

Kernprobleem van vandaag

En wat ons doel is

Meer en meer mensen voelen  zich vervreemd van ‘de samenleving’. Vanuit platform INS zien wij het als ons doel om de verdeeldheid in de samenleving tegen te gaan en de krachten te bundelen met iedereen die ook hieraan willen bijdragen.

In een poging om tot de kern van dit probleem te komen houdt INS zich ruim 30 jaar actief bezig met:

 • Ontmoeting

  Ontmoeting faciliteren tussen mensen die elkaar normaal gesproken niet treffen

 • Diepgang

  De dialoog tot stand brengen in een poging elkaar diepgaand te leren kennen

 • Samenwerking

  Partnerschappen sluiten en samenwerken aan oplossingen van gedeelde problemen

Als dialoogorganisatie hebben wij ons sinds onze oprichting gericht op meer interreligieuze en interculturele dialoog, omdat dat toen nodig was om samenhang in de samenleving te vergroten. In die jaren hebben wij een heel divers publiek aangesproken en daaruit veel gelijkgestemden ontmoet en mee samengewerkt.

Nu de verdeeldheid in onze samenleving is toegenomen is er iets anders nodig. Nu is het nodig dat we andersdenkenden die elkaar normaal gesproken niet zouden treffen bij elkaar brengen. Het is hoog tijd om een dialoog te gaan voeren over onze gedeelde maatschappelijke problemen in Nederland. Door met elkaar de diepgang hierover op te zoeken, kunnen we erachter komen welke zorgen & angsten wij delen en daarmee bouwen aan een basis waarop we samen kunnen werken om die problemen op te lossen.

Zo kunnen we samen tot ‘de kunst van het samenleven’ komen met iedereen die ook verbinding tot doel heeft.

Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld. Tegelijkertijd maakt het overgrote deel zich ernstige zorgen over “de samenleving.” Echter is er een tegenstelling tussen individuele geluk versus maatschappelijk onbehagen. Tevreden over je eigen leven, maar niet over het grotere plaatje. Dat kan anders.

“Ik heb geen probleem, maar ‘de samenleving’ wel.”

Veel mensen klagen over dat zij zich niet meer deel van de samenleving voelen en daardoor trekken zij zich steeds meer terug in hun eigen bubbel. Wat de aanleiding ook moge zijn, dat gedrag houdt het probleem in stand.

In de media of in je eigen omgeving heb je het vast wel eens gehoord, uitspraken als: “Ik herken mijn eigen stad of wijk niet meer” of “vroeger was alles beter.” Nederland is veranderd. Dat klopt. Maar de gedachte “de samenleving om mij heen is zo sterk en snel veranderd, dat ik er geen deel meer van ben” helpt niet om met deze verandering om te kunnen gaan. Terugtrekken in je eigen bubbel mag dan wel veilig voelen, uiteindelijk blijft het een tijdelijke ‘oplossing’. Bubbels bestaan, maar nooit los van elkaar. Op een gegeven moment kom je elkaar tegen. En dan? Alle bubbels verkeren immers op hetzelfde grondgebied en treffen elkaar op enig moment. De kunst is niet om je op te sluiten in je eigen bubbel en problemen en ongemak uit de weg te gaan, maar juist om het aan te gaan. Door met elkaar het gesprek aan te gaan kom je tegen dat je altijd meer deelt met de ander dan wat ons verdeelt. Jouw pijn, angst en hoop blijkt de ander ook te delen tot op bepaalde hoogte. Door de mens achter de mens te leren kennen, kunnen we werken aan een nieuwe samenleving. Eentje waarin wij allemaal ons deel van voelen.

Waarom INS?

En waar INS vandaan komt

In een wereld die meer op een groot dorp is gaan lijken, hebben we elkaar nodig. Nu meer dan ooit. Vanuit deze gedachte zijn sinds 1988 enkele voorlopers van INS zich hard gaan maken voor vreedzaam samenleven. Geïnspireerd vanuit het Hizmet-gedachtegoed van Fethullah Gulen, maakten zij zich hard voor meer dialoog. Gulen is namelijk van mening dat verdeeldheid één van de drie wereldproblemen is*, waarbij dialoog tot de oplossing ervan kan helpen. Hij heeft dan ook wereldwijd veel mensen weten te inspireren om zich in te zetten voor de mensheid door dienstbaar te zijn aan de samenleving. Zo ook in Nederland. Onderhand heeft een bredere groep van dialooggezinde mensen van allerlei achtergronden zich aangesloten bij INS, omdat zij zich kunnen vinden in onze doelstellingen en samen met ons willen werken om dit te realiseren.

Waar INS vandaan komt

‘INS’ betekent ‘mensheid’, van oorsprong een Arabisch woord dat zijn weg heeft gevonden naar veel andere talen, zoals ‘mens’ in onze eigen taal. Bij INS gaat het erom wat mensen met elkaar samen kunnen betekenen en hoe wij de kunst van het samenleven leren verstaan.

Dat zie je ook terug in ons logo: In de overlap tussen verschillende delen komt Nederland naar voren.

Nederland staat niet stil en daarom wij bij Platform INS ook niet. Hoewel dat onze kerngedachte is, streven wij ernaar om op dynamische wijze met de tijd mee te gaan en ons aan te passen aan behoeften van de tijd en context waar we ons in bevinden. Zo houden wij onze focus scherp.

Platform INS is een dialoogorganisatie welke haar inspiratie put uit de Hizmet-geïnspireerde gedachtegoed van Fethullah Gulen. Hij is van mening dat verdeeldheid één van de drie wereldproblemen is*, waarbij dialoog tot de oplossing ervan kan helpen. Gulen heeft wereldwijd veel mensen weten te inspireren om zich in te zetten voor de mensheid door dienstbaar te zijn aan de samenleving. Bij INS zijn van oudsher meerdere mensen betrokken uit de Hizmet-beweging. Vanuit deze filosofie hebben zij zich decennialang hard gemaakt voor dialoog. Onderhand heeft een bredere groep van dialooggezinde mensen van allerlei achtergronden zich aangesloten bij INS, omdat zij zich kunnen vinden in onze doelstellingen en samen met ons willen werken om dit te realiseren.

* Gulen is van mening dat onwetendheid, armoede en verdeeldheid de grootste uitganingen op de wereld zijn. Hij ziet de oplossing in respectievelijk onderwijs, liefdadigheid en dialoog.

Gulen spreekt geruime tijd over de noodzaak van dialoog om de botsing van beschavingen deels te voorkomen en waar dat niet mogelijk is, hopelijk de schade ervan in te perken. Door de huidige internationale spanningen is er een trend ontstaan waarin gemeenschappen tegenover elkaar zijn komen te staan en factoren in de maatschappij dragen hieraan bij of proberen hier iets tegen te doen. De spanningen hebben ook hun weg gevonden op landelijk en lokaal gemeenschapsniveau en daar wil INS het verschil in maken, samen met hen die ook een gemeenschap voor ogen hebben die de kunst van het samenleven verstaat. Een Nederland in harmonie in plaats van tegenstrijd.

Waar we voor staan:

Wij staan voor een samenleving waarin je gelijke kansen hebt, je mag zijn wie je bent & geaccepteerd wordt zoals je bent en aan elkaar diezelfde vrijheid gunt om ook te mogen zijn wie je bent.

Waar we voor gaan:

  1. We streven naar het opheffen van verdeeldheid in de samenleving. Daarvoor zien wij dialoog als het perfecte middel. Middels dialoog ontmoeten mensen elkaar en zo leren we de mens achter de mens kennen.
  2. Door elkaar dieper te leren kennen, kunnen we ontdekken wat onze gemeenschappelijke problemen zijn.

   Wij geloven dat mensen overal dezelfde pijn en angsten hebben; dat maakt ons mens. Uiteindelijk is het onwetendheid over elkaar wat ons verdeelt.

  3. Door met elkaar in gesprek te gaan creëren we mét elkaar nieuwe taal, eentje waarin onze gemeenschappelijkheid centraal staat. Een nieuw positief verhaal is nodig om daarop voortbordurend ons sámen in te kunnen spannen en verdeeldheid in de samenleving tegen te gaan.

We delen vaak meer dan je in eerste instantie zou denken..

Ons landelijke netwerk

Aangesloten netwerk (doelstellingen vermelden)

Platform INS heeft een landelijk netwerk welke onderhand is uitgegroeid tot vele honderden vrijwilligers die in meer dan 25 steden actief zijn. Met dit netwerk hebben wij als doel dialoog te faciliteren om verdeeldheid tegen te gaan en de kunst van het samenleven in de praktijk te brengen. Dit doen wij door raakvlakken te vinden met organisaties die onze zorgen delen, door onze partnerschappen uit te breiden en anderen organisaties in contact te brengen met ons netwerk om zo gezamenlijk op verschillende niveaus in de samenleving bij te dragen aan vredige oplossingen.

26+

Actief in steden

Onze doelstellingen op een rijtje:

 • 1. DIALOOG-GELEGENHEDEN TOT STAND BRENGEN EN DAARBIJ ANDERSDENKENDEN OOK ACTIEF BETREKKEN

  Faciliteren van momenten met diepgang waarop mensen die elkaar normaal gesproken niet treffen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen nadenken over het oplossen van gedeelde problemen die samenleven in de weg staan.

 • 2. KRACHTEN BUNDELEN MET GELIJKGESTEMDE AMBASSADEURS EN PARTNERS

  Meer mensen bereiken is een must, willen we tot een cultuur van dialoog komen. Daarom is het van belang om duurzame ambassadeurs te creëren en partnerschappen te sluiten en gezamenlijke projecten uit te voeren.

 • 3. OLIEVLEKWERKING CREËREN ZODAT NEDERLAND IN DIALOOG GAAT EN BLIJFT

  Blijvend streven naar meer mensen, van meer achtergronden, uit meer gebieden. Zo kunnen we samen komen tot een universele boodschap waarin hetgeen wij delen centraal staat, en we de kunst van het samenleven kunnen bereiken in Nederland.

 • 4. ONLINE (SOCIAL) MEDIA EEN POSITIEVE IMPULS GEVEN

  Het online debat balanceren en tegenwicht bieden aan de polariserende trend door meer handreikingen te delen m.b.t. de kunst van het samenleven en wat dit in de weg staat.

Geïnspireerd geraakt?

We realiseren ons dat we niet de enige zijn die positieve verandering teweeg willen brengen..

..én we realiseren ons dat we dat samen moeten doen! Raakvlakken in onze doelen?