Ruim 30 jaar actief

Een reis door ons levensverhaal

Hoe het begon

Dialoog als neven-activiteit

Halverwege de jaren 80 kwam een groep hoogopgeleide jonge Turkse-Nederlandse moslims bij elkaar. In die tijd dachten hun ouders aan terugkeer maar zij wilden investeren in hun toekomst in Nederland. Hierdoor stonden zij graag in contact met Nederlanders en op uitnodiging kwamen zij in diverse settingen bij elkaar met andersdenkenden. Vanuit deze inspiratie legden zij het fundament voor inmiddels 30 jaar dialoog.

Richting institutie

Dialoog als neven-activiteit

De oprichters van de voorloper van INS zijn Amsterdamse studenten die halverwege de jaren ’90 tijdens hun studietijd in aanraking kwamen met het gedachtegoed van Fetullah Gülen en zijn visie over dienstbaar zijn aan de mensheid. Dialoog is in Gülens visie de beste methode om andersdenkenden te leren kennen en een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Deze studenten voelden dat zij zich ook moesten gaan richten op dialoog om meer in contact te komen met andersdenkenden in Nederland. In eerste instantie kozen de oprichters voor een hen vertrouwde identiteit; die van moslim. In 1998 werd besloten om de stichting Islam & Dialoog opgericht in Amsterdam. Het logo verwees naar een bootje en stond symbool voor het feit dat we allemaal in hetzelfde bootje dobberen hier in Nederland. Als we zinken, zinken we allemaal. Daarom moeten we allemaal ons best doen om in de juiste richting te blijven varen.

Dominee Visser van de Pauluskerk in Rotterdam was een belangrijke spil in het aanjagen van interreligieus dialoog met andersdenkenden vanuit de christelijke hoek. In die tijd was interreligieus dialoog vrij uniek. Tegelijkertijd begon het tijdens die jaren in Nederland door begon te dringen dat gastarbeiders uit Turkije en Marokko niet terug zouden keren naar de landen van herkomst, wat daarvoor altijd vanzelfsprekend was. In plaats van terugkeer van gastarbeiders lieten zij vrouw en kinderen overkomen naar Nederland en de intrede van studerende kinderen was toen al een feit.

In Rotterdam liep het contact tussen dominee Visser en deze groep jonge moslims via stichting Akyazili (betekenis figuurlijk: bright future), wat in die tijd dienst deed als ontmoetingsruimte voor Hizmet-sympathisanten en moskee voor de Nederlandse moslimgemeenschap. Voor grote events, wanneer de moskee te klein was hield de gemeenschap hun bijeenkomst in de Pauluskerk.

Stichting Akyazili heeft een pioniersrol vervuld en deed jaren mee aan interreligieus dialoog. Deze open houding en bereidheid tot dialoog heeft de basis heeft gelegd voor de eerste stappen naar meer structuur met een duidelijk aanspreekpunt.

Stroomversnelling na 9/11

Behoefte aan dialoogbereide moslims

Gülen in Washington Post, dag na de aanslag:

Moslim kan geen terrorist zijn, terrorist kan geen moslim zijn

De oprichters en voorlopers van Islam & Dialoog begonnen onofficieel de interreligieuze dialoogactiviteiten al halverwege de jaren ’80 en daarmee is onderhand een rijke geschiedenis van ruim 30 jaar dialoog opgebouwd. En hierin is één van de belangrijkste gebeurtenissen de aanslagen op 11 september 2001 op de Twin Towers in New York. Dit betekende voor Islam & Dialoog dat zij door de verwarring dat destijds was ontstaan over de islam veel in het middelpunt kwamen. Een organisatie van moslims die in staat was om de dialoog aan te gaan, waar heel Nederland behoefte aan had. Voor de stichting zelf betekende deze aanslagen een enorme toename in aantal activiteiten en bijeenkomsten waar zij aan deelnamen of zelf gingen organiseren. Voor Nederlandse organisaties en de overheid was stichting Islam & Dialoog een prettige partner om aan te kloppen. Zij bestond immers uit hoogopgeleide, goedsprekende en goed geïntegreerde Turkse-Nederlandse moslims.

Dialoog met Lubbers, Marcouch, Aboutaleb, Rene Gudde en meer

Professionaliseren

Ontwikkelen van experts

Het aantal vrijwilligers nam enorm toe en het besef groeide dat de stichting moest professionaliseren en moesten zichzelf tot experts gaan ontwikkelen. De dialoog met christenen betekende al dat moslims kritisch bevraagd werden over zaken, waar zij anders niet over na zouden denken. Immers werd de internationale moslimgemeenschap ook overvallen door de aanslagen die geen grond hebben in de islamitische geloofsleer en eeuwenoude traditie.

Dominee Visser van de Pauluskerk in Rotterdam was een belangrijke spil in het aanjagen van interreligieus dialoog met andersdenkenden vanuit de christelijke hoek. In die tijd was interreligieus dialoog vrij uniek. Tegelijkertijd begon het tijdens die jaren in Nederland door begon te dringen dat gastarbeiders uit Turkije en Marokko niet terug zouden keren naar de landen van herkomst, wat daarvoor altijd vanzelfsprekend was. In plaats van terugkeer van gastarbeiders lieten zij vrouw en kinderen overkomen naar Nederland en de intrede van studerende kinderen was toen al een feit.

In Rotterdam liep het contact tussen dominee Visser en deze groep jonge moslims via stichting Akyazili (betekenis figuurlijk: bright future), wat in die tijd dienst deed als ontmoetingsruimte voor Hizmet-sympathisanten en moskee voor de Nederlandse moslimgemeenschap. Voor grote events, wanneer de moskee te klein was hield de gemeenschap hun bijeenkomst in de Pauluskerk.

Stichting Akyazili heeft een pioniersrol vervuld en deed jaren mee aan interreligieus dialoog. Deze open houding en bereidheid tot dialoog heeft de basis heeft gelegd voor de eerste stappen naar meer structuur met een duidelijk aanspreekpunt.

Mijlpalen van 30 jaar dialoog

Van Balkenende tot Rutte..

Wij hebben onze voorlopers gesproken die de afgelopen decennia zich hebben hard gemaakt voor meer verdraagzaamheid en dialoog. Zij kijken met veel plezier maar ook vooral met weemoed terug op een hele mooie tijd. Er gebeurde veel, er werd veel georganiseerd en er heerste een goed klimaat voor dialoog. Islam & Dialoog kwam in deze tijd heel goed tot zijn recht. Tot voornamelijk 2007 werd de koers krachtig uitgevoerd en benut.

Verharding

Nederland verandert

Na 9/11 kreeg Nederland ook nog te maken met de moord op Fortuin in 2002 en later de moord op Van Gogh in 2004. Het linkse multiculturele klimaat, dat nog de boventoon voerde in alle beleid gaf ruimte en energie om te organiseren en veel anderen te ontmoeten en te leren kennen. Dit werd dan ook volop gedaan.

30 jaar en decennia meer!

Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst.

..én we realiseren ons dat we dat samen moeten doen! Samen bouwen aan een mooie toekomst?

Of bel even op 085 301 42 33