Verslag boeklancering professor Alam ‘For the Sake of Allah’

Op maandag 4 november was het dan eindelijk zover. Professor Anwar Alam kwam helemaal uit India voor de boeklancering van zijn nieuwe boek met de titel For the sake of Allah: The origin, development and discourse of the Gülen Movement (Voor de tevredenheid van Allah: Het ontstaan, de ontwikkeling en de boodschap van de Gulen-beweging). Dit boek verkent de Gulen-beweging, ook bekend als Hizmet (dienstbaarheid), een sociaal-religieuze beweging geïnspireerd door Fethullah Gulen. Gulen is een van de meest prominente islamitische geleerden in de moderne wereld.

Het programma werd geleid door de moderator van de avond professor Peter Demant. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten, de Islam, en het Israëlisch-Palestijns conflict. Prof. Demant startte met de toelichting van de lange staat van dienst van professor Alam. Momenteel is professor Alam als senior fellow betrokken bij de Middle East Instituut.

 

Veld onderzoek

Op voorhand maakt professor Alam duidelijk dat hij een onderzoeker noch zeer religieus is. Professor Alam heeft lange tijd nodig gehad om de Hizmet-beweging van binnen uit te leren kennen. Mede dankzij de 100 afgenomen interviews met senior abi’s en de achterban is hij bekend geraakt met de veel besproken Gulen beweging.

Zijn doel was om de beweegredenen en de pilaren van de Hizmet-beweging te begrijpen. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een religieus beweging die orthodox is in het belijden van de religie maar niet in het uitdragen van zendingsdrang. Het gaat immers om het morele leven in het publieke leven dat gebaseerd is op vertrouwen. Het is een religieus civiele beweging geïnspireerd op onder andere het leven van de profeet Mohammed en de metgezellen. Een karakteristieke religieuze groep met morele waarden dus, volgens prof. Alam.

De succesfactoren van de Hizmet-beweging hebben vooral te maken met het idee van onderwijs, de theologische leer waar de mens centraal staat, dialoog en innovatie. Immers is de beweging constant in beweging.

 

Hizmet-beweging vanuit zijn onderzoek

De Hizmet-beweging noemt zichzelf een sociale beweging, maar prof. Alam is het hier niet mee eens. Naar zijn mening gaat het om een Soennitisch Islamitische beweging. Immers haalt het overgrote deel van de beweging zijn inspiratie uit onder andere het geloof, profeten, metgezellen en Said Nursi. Hij snapt daarom ook niet waarom Hizmet zich niet uitdrukkelijk als een islamitische beweging profileert. Er komt reactie van iemand uit het publiek over dat onderhand binnen Hizmet ook niet-moslims actief zijn en Hizmet graag zich openstelt voor de bijdrage van andere mensen. Prof. Alam

 

Onderwijs vanuit het oogpunt van de Hizmet-beweging

Vanuit de Hizmet beweging word sterk gewezen op sociaal onderwijs, opvoeding en maatschappelijke vorming. Gulen is succesvol geworden met het idee van onderwijs. Hij wil namelijk een gesprek creëren tussen verschillende mensen, waarbij het menszijn als gemeenschappelijk factor centraal staat.

 

Beleving van de Islam

Bij de beleving van de islam in de Islamitische wereld valt volgens Alam primair op dat:

  • Het bijna niet mogelijk is om islam en de moderne waarde bij elkaar te brengen. Omdat de moslims de Westerse waarden als immoreel zien.
  • Moslims in het algemeen wensen niets te maken te hebben met de westerse wereld. Terwijl onderwijs een hele grote rol speelt binnen de Islam.

 

Toelichting Islam en onderwijs

India is 200 jaar kolonie geweest van Engeland. Desondanks hebben de Indiërs niet geprobeerd om het Boeddhisme naar het westen te brengen. In tegenstelling tot de Islam die al meer dan 300 jaar bezig is geweest om de Islam naar het westen te brengen. Volgens professor Alam weet Fethullah Gulen erg goed waar de uitdagingen liggen van de Islamitische wereld dat al 300 jaar ontwricht is en probeert de moslims te integreren in de moderne samenleving. Dat idee is erg gecompliceerd vanwege het vrije denken versus het islamitisch denken. Hoe ga je je islamitische identiteit verenigen met een geseculariseerde rationele wereld?

 

Hier maakt de professor een link met onderwijs en het geloof. Immers als gekeken word naar het gebed (derde pilaar van de islam) zien we dat deze pas 10 jaar na de openbaring van de Koran aan de moslims verplicht is gesteld. Terwijl de profeet Mohammed bij de openbaring als eerst het woord IQRA (letterlijk vertaald: Lees!) te horen kreeg, of te wel onderwijs/ontwikkeling. Onderwijs binnen de islam is dus een belangrijk gegeven.

In de jaren ‘50 is Fethullah Gülen gestart met het opzetten van de beweging. In de Turkije heerste toen het beeld dat religie binnen het Kemalistische gedachtegoed niet thuishoort in het onderwijs. Maar volgens Gulen zijn juist de universele mensenrechten, vrijheid en gelijkwaardigheid een onderdeel van de Islam. Hij weet als geen ander hoe het is om de wetenschap te verbinden aan islamitische waarden. Hij verbindt onderwijs met wetenschap. De meeste docenten die binnen de Hizmet scholen doceren hebben grotendeels een wetenschappelijke of beta achtergrond.

Gedurende het veldonderzoek kwam de professor vele interessante ontwikkelingen tegen bij de Hizmet-beweging die hij niet eerder zag bij andere islamitische bewegingen. Niet eerder is hij een islamitische beweging tegengekomen waar moslims zich bezig houden met muziek, kunst en cultuur met als doel streven naar de democratische waarden. Terwijl de meeste landen in de Islamitische wereld democratie als instrument gebruiken en niet democratie als waarden. Hier speelt identiteitspolitiek een rol.

 

Organiseren van dialoogactiviteiten

Dialoog is een van de belangrijkste hoofddoelen binnen de beweging. De Hizmet-beweging is volgens de professor kampioen in het omarmen van dialoog. Echter, valt volgens hem wel op dat er veelal sprake is van religieus dialoog. De beweging zal zich volgens hem daarom moeten beraden over dialoog met echt andersdenkenden. Dialoog heeft immers het doel om de ander te leren kennen vanuit zijn of haar bagage/achtergrond.

 

Beschuldigingen en mensenrechten schendingen

De Hizmet-beweging wordt ervan beschuldigd deel te hebben genomen aan de coupepoging in 2016 in Turkije. De professor vindt het tekenend voor Hizmet dat de beweging ervoor gekozen heeft om zich rustig te houden en deze kwestie aan God over te laten. Islam predikt immers geen geweld voor en dat is eveneens de inspiratie van Gulen geweest om de vrede te bewaren.

 

Bestellen van dit boek kan via hier.

Zo zag het Nationaal Integratiediner 2019 in Rotterdam eruit

Nationaal Integratiediner

Door het hele land komen mensen met verschillende achtergronden samen om te genieten van het Nationaal Integratiediner. Op donderdag 10 oktober vond in het bijzijn van 120 mensen het diner in Dock Rotterdam plaats.

Onder begeleiding van Vincent van de Werkclub werd het programma geopend. Deelnemende organisaties kregen kort het woord om zich te introduceren.

Werkclub

Werkclub begeleid nieuwkomers van een startbaan naar hun droombaan.

We Organization

Na een korte introductie kreeg Abdel het woord om iets te vertellen over We Organization. Abdel is 4 jaar geleden uit Syrië gevlucht en deed zijn verhaal. Adel is gedreven om mensen te laten zien wie vluchtelingen zijn en wil zich inzetten voor de samenleving.

 

Stichting één land één samenleving

Benson maakt zich samen met de stichting sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden.

 

 

Platform INS

Kamila verteld dat INS geen afkorting is maar is afgeleid van het Arabisch woord Insaan, wat mensheid betekent. Bij INS staat de mens dus centraal. Met die gedachte zet INS zich samen met haar voorgangers al meer dan 20 jaar in voor de Kunst van het samenleven.

 

Dialooggesprek en diner

Na de introductie van de deelnemende organisatie was het tijd om onder genot van het diner met elkaar in gesprek te gaan.

Gesprekken aan tafel

Aan tafel werd gegeten, gelachen en gesproken over wat samenleving in de weg staat. Thema van de avond was wat kan de reden zijn dat men elkaar niet tegenkomt en wat is het voordeel als dat wel het geval zou zijn.

Eén van de deelnemers aan tafel is een ex-vluchteling. Bij aankomst in Nederland werd hij als vluchteling vriendelijk geholpen door een buschauffeur. Hij heeft dit zo bijzonder ervaren dat hij na zijn inburgering gemotiveerd was om als buschauffeur aan de slag te gaan.

Ook werd er gelachen om de leuke goedlachse Rachel die door familie en vrienden Chel genoemd. Bij het uitspreken van die afkorting word gauw gedacht aan Shell. Het leuke aan Chel is dat ze ook daadwerkelijk bij Shell heeft gewerkt. Een mooie ice-breaker om een gesprek aan tafel te openen.

Ook vertelde een man op leeftijd dat ie zich eenzaam voelt en dit soort initiatieven wel vaker gedaan mogen worden.

Ontmoetingen als deze verzachten de oordelen die we over en weer hebben. Men komt er ook achter dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

Muziekgroep Popkoor

Na het dialooggesprek was het tijd om te luisteren naar muziek. De muziekgroep popkoor bracht de leuke meezing liederen ten gehore, zoals het Feyenoord lied, Amsterdams lied en het bekende lied iedereen is van de wereld. Een mooie afsluiter van een bijzonder avond.

Immers maakt iedereen onderdeel uit van de samenleving en de samenleving is voor iedereen.

 

10 OKT: Kom jij ook naar Nationaal Integratiediner in Rotterdam?

Schuif jij op 10 oktober aan bij het Nationaal Integratiediner 2019?

Door het hele land komen mensen met verschillende achtergronden samen om te genieten van de smaken van de wereldkeuken. Tijdens Nationaal Integratiediner 2019 ontdek je culturen en bijzondere verhalen van mensen die je misschien anders niet zou ontmoeten! We hebben een leuk programma voor je in elkaar gezet dat je niet wilt missen. Zing jij mee met Popkoor Plus of luister jij liever naar een diepgaand dialoog van Platform INS? Eén ding is zeker: deze avond zul je met een flinke dosis inspiratie weer naar huis toe gaan!

Programma
18.30-18.45 uur Inloop
18.45-19.00 uur Welkom en gastspreker
19.00-19.15 uur Dialoog aan tafel: Platform INS
19.15 -20.30 uur Wereldkeuken diner
20.30-20.50 uur Muziek: Popkoor Plus
20.50-21.00 uur Plenair: recap
21.00 uur Einde

Nationaal Integratiediner 2019 in Rotterdam is een samenwerking van Werkclub, DOCK, Stichting één land één samenleving, Platform INS, De Nieuwe Poort Rotterdam en PopkoorPlus

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via deze link: https://tiny.cc/NID2019

 

(En delen van dit Facebook-event wordt zéér gewaardeerd: https://www.facebook.com/events/385649489003020/ )

4 NOV – Boeklancering NIEUW BOEK: ‘For the sake of Allah’ (over Gulen en Hizmet)

Graag nodigen wij je van harte uit voor de boekpresentatie van “FOR THE SAKE OF ALLAH” door Prof. Dr. Anwar Alam op 4 november om 19.30 uur bij te wonen.

In zijn nieuwe boek presenteert Prof. Dr. Anwar Alam zijn decennialange onderzoek naar de Gülen beweging (Hizmet). In vele jaren van veldonderzoek, ging hij naar de pedagogische, politieke en de sociale context die Fethullah Gülen en de beweging om hem heen vormde.

Alam houdt zich ook bezig met de fundamentele religieuze dynamiek van de beweging en geeft een holistische visie op het “postmoderne fenomeen Hizmet”.

De voertaal zal in het Engels zijn.

In de flyer hieronder vind je de relevante informatie over die avond.

 

Let wel op: het is verplicht je aan te melden via info@platformins.nl

 

Flyer met alle informatie

Boeklancering Fethullah Gulen en de Hizmet beweging

 

De 3 voorwaarden voor sociale cohesie – toespraak prof Entzinger in New York

Professor Han Entzinger is één van de personen die het woord ‘allochtoon’ heeft bedacht. Hij is al jaren op het gebied van integratie en migratie een vooraanstaande denker en onderzoeker. Tijdens de United Nations General Assembly (UNGA) conferentie hadden wij het eer om hem mee te nemen naar New York. Hier sprak professor Entzinger over dat migratie de samenleving diverser maakt en dit op zijn beurt sociale cohesie onder druk zet. Hij geeft drie voorwaarden aan om met deze nieuwe situatie toch nog sociale cohesie te kunnen bereiken. 

 

Filmpje

Je kunt hieronder in 2 minuten de samenvatting van zijn toespraak bekijken.

Maar je kunt ook zijn hele toespraak lezen (Engels).

 

Zijn toespraak

Diversity and Social Cohesion

Han Entzinger[1]

Panel 1 at the UNGA Conference 2019, organized by the Journalists and Writers Foundation, New York, 25 September 2019

 

Migration is a major source of diversity in today’s world, and it will continue to be so tomorrow. It is often claimed that diversity has a negative impact on social cohesion. The more people in a society differ, the less likely they may be to accept one another and to develop mutual contacts. Is this true? Does diversity negatively affect social cohesion? And, if so, what policies can control or even redress this process?

 

Before I shall try to answer these questions, it is important to understand the scope of migration as a phenomenon. About 250 million people (3.3 per cent of the world’s population) live in a country other than their country of birth, and therefore can be called immigrants. Immigrants, however, are spread quite unevenly over the world. In traditional immigration countries such as Canada and Australia well over 20 per cent of the population are immigrants (not including the so-called second generation, i.e. children of immigrants). In the USA and Western Europe, this percentage lies between 10 and 15, while in other countries, often the migrants’ countries of origin, it is much lower. There are also countries outside the Western world that attract large numbers of migrants. The Gulf States have the highest shares of foreign citizens in the world – up to 85 per cent, while certain states in Western and Southern Africa and in South-East Asia serve as regional poles of attraction. And don’t forget Russia, which houses many people from countries that were part of the former Soviet Union. Large and populous countries, such as China, India, Brazil or Nigeria may not have high numbers of international migrants, but are characterised by a substantial internal migration, often with a comparable social and cultural impact on the original local or regional communities. If one includes internal migrants, an estimated one billion people, or fifteen per cent of the world population live in an area other than where they were born and raised.

 

It should also be noted that migration can be a major source of diversity, but it is not the only one. People also differ from one another in many other respects: religion, nationality, gender, ‘race’, sexual orientation, education, political preferences, age, skills, etc. etc. Some of these characteristics are genetically determined (‘ascribed’), others may be the result of individual choice or achievement. In the case of migrants, however, several characteristics ‘accumulate’ so to say: religion, ethnicity, physical traits, unfamiliarity with dominant values and customs and with the local language, often in combination with a relatively weak legal position and social deprivation.

 

Back to the question whether diversity has a negative impact on social cohesion. In 2007, Robert Putnam, a reputed US political scientist published an article called ‘E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century’. ‘E pluribus unum’, as you will all know, is Latin for ‘Out of many, one’, the traditional motto of the United States, a long-standing country of immigration. Putnam argued on the basis of empirical evidence that living in an ethnically heterogeneous environment was harmful to interpersonal trust and undermined social connections within and between ethnic groups. Faced with ethnic diversity, people would tend “to hunker down – that is, to pull in like a turtle”, as he wrote it, or, in common language, to retreat from social life. Under such conditions, ongoing immigration would erode social cohesion.

 

Putnam’s conclusions received wide attention in the media and among policy makers, serving as input to public policy debates in various countries. His conclusions have also been challenged by literally hundreds of other scholars from all over the world, who have carried out similar studies in their own countries. The results of these studies are very mixed: some confirm his findings, others reject them, and again others find no significant relationship between heterogeneity and social cohesion. This is partly due to the fact that social cohesion can be interpreted in many different ways: e.g. do we measure attitudes vis-a-vis others, or do we measure actual intergroup contacts? It is also due to the fact that countries differ not only in the composition and history of their immigrant populations, but also in their policy approaches. As a general rule, however, Putnam’s findings appear to hold much less often for Europe than they do for the USA. What also matters is the size of a neighbourhood: the larger the area under consideration, the less noticeable the negative impact of heterogeneity on social cohesion. Social cohesion is something that becomes more concrete in the direct neighbourhood. Policies to promote social cohesion, therefore, should primarily take shape at the local, if not at the sub-local level.

 

Yet, such policies should not be limited to the local or the neighbourhood level. They should be facilitated by higher levels of governance, the state level, the federal level or even the international level. The tensions that immigration provokes today in many societies are due not only to a lack of acceptance by the native population, but also to a lack of opportunities for newcomers. This is why public authorities should develop policies to redress this situation. Several of the Sustainable Development Goals that the United Nations has defined provide clear guidelines for such policies. I am thinking here, inter alia, of goals such as ‘No Poverty’, ‘Good Health and Well-being’, ‘Quality Education’, ‘Gender Equality’, ‘Decent Work and Economic Growth’, ‘Reduced Inequality’, and ‘Sustainable Cities and Communities’. Each of these, and several others, can be translated without much effort into concrete policy measures that, if properly implemented, would benefit immigrants and native populations alike.

 

A crucial condition for more cohesive societies is the granting of a sound legal position to immigrants. After they have resided in a country for a certain number of years they should be given a full residential status, preferably of a permanent nature, or even full citizenship. Security of residence provides a perspective to newcomers, and for that reason it is a necessary condition for a fuller participation in a society’s major institutions, such as the labour market, housing, education, health care and the political system. The principle of equal opportunity should be leading here: after a limited number of years – a ‘probation period’ – immigrants should have the same rights as everyone else, which obviously implies that they must also have the same obligations.

 

In the liberal democracies of the Global North we can distinguish two basic ways of creating equal opportunity. One is what I would call the ‘Anglo-Saxon way’: a strong anti-discrimination legislation combined with efforts of affirmative or positive action to compensate for disadvantage and discrimination encountered in the past or the present. The other one is the ‘Continental European way’, which uses the social policy instruments of the welfare state to correct and prevent social deprivation. A drawback of the ‘Anglo-Saxon way’ is that it spurs feelings of being discriminated against among members of the original population, while a weakness of the welfare state approach is that it creates dependency on the state rather than preventing such dependency. As is so often the case, the ideal solution lies in the middle, I think. Discrimination should be attacked under all circumstances, but affirmative action may be a bridge too far. And, more than in the past, social policy instruments should be used to encourage a fuller participation of everyone, not only immigrants. It is better to invest in language courses and in education and training for everyone than in the financial support of newcomers, though they too should, of course, be guaranteed a minimum income level.

 

A fuller participation of all members of a society, whether immigrant or not, whether at the neighbourhood level or at the national level, is indispensable to achieve more social cohesion. Still, this does not come without certain challenges. A major challenge, particularly in the case of immigrants, is that a fuller participation requires a certain degree of cultural adaptation. It would be tempting to say that such adaptation is reciprocal. In reality, however, newcomers adapt much more strongly to the dominant culture than vice versa. Opinions differ as to how far this adaptation should go; this is one of the big debates in contemporary society, certainly in liberal democracies. The potential tension between participation and the preservation of a separate identity is an issue that keeps coming back in the academic literature, but also in political debates. My Canadian colleagues Will Kymlicka and Michael Banton have labelled this as the tension between ‘recognition’ (of different cultural identities) and ‘redistribution’ (of scarce resources and opportunities). Another colleague, Irene Bloemraad, has written about the difficulty of reconciling the granting of rights, the promotion of participation and the recognition of identity in diverse societies.

 

It is a struggle that we all recognise, because we all live in societies characterised by a certain degree of diversity, which is increasing in nearly all cases. What is needed under such circumstances is respect for others, and also acceptance of others. That should not be too difficult as long as the other respects and accepts you, but the question is how to act if and when the ideas of the other are disrespectful or are perceived as disrespectful. There are certainly limits to the degree of diversity a society can accept, but opinions differ on how far such acceptance may reach. There is a clear and probably growing gap here between more cosmopolitan attitudes, open to diversity that stems from globalization on the one hand, and more restrictive nationalist attitudes, that wish to protect societies as they once were (or are perceived to have been), often with populist slogans, on the other. This gap is noticeable, certainly all over the Global North. Yet, I think we all agree that complete assimilation – wiping out diversity – provokes and perpetuates inequalities, while fully institutionalised forms of multiculturalism lead to segregation and fragmented societies. In order to achieve inclusive social development, we need to find the middle road that I have tried to describe here in very broad terms.

 

In short, we can conclude that diversity is on the increase, not the least because of growing immigration. Diversity may challenge social cohesion, but these challenges can be coped with through policies that guarantee a sound legal position, that encourage social participation for everyone, and that promote respectful ways of handling cultural difference. I am not suggesting, though, that this will be an easy road to go!

[1] Dr. Han Entzinger is Professor Emeritus of Migration and Integration Studies at Erasmus University Rotterdam (Netherlands). From 2013-2018 he chaired the Scientific Committee of the European Union’s Fundamental Rights Agency in Vienna (Austria).

 

Wat vind jij?

We horen graag wat jij over dit onderwerp denkt. Deel je je gedachten met ons?