Directrice Saniye Calkin wint De Kleurrijke Top100 Prijs

Prijs vanwege haar strijd tegen verdeeldheid & inzet voor dialoog en verbinding

Op zaterdagavond 2 december 2017 vond de lancering van de Kleurrijke Top 100 plaats. Hier ontving onze directrice Saniye Calkin ook een prijs, namelijk De Kleurrijke Top 100 Prijs 2017-2018. Hiermee viel zij in de prijzen naast o.a. Sylvana Simons, de nummer 1 van die lijst voor dit jaar.

Calkin ontvangt deze prijs omdat zij zich samen met haar organisatie inzet om de verdeeldheid in Nederland tegen te gaan en de Kunst van het Samenleven te bevorderen. Vanuit INS zijn zij bijna 30 jaar bezig met de dialoog in Nederland te bevorderen en het tegengaan van verdeeldheid. Daar bovenop kwam de couppoging in Turkije, waarna Calkin – als Hizmet-sympathisant – persoonlijk beschuldigd en bedreigd werd. Calkin: “Na een moeilijk jaar is deze prijs heel welkom. Dit geeft mij kracht om door te gaan en ons in te blijven zetten voor de kunst van het samenleven. Wij geven niet op. Vooral niet nu onze inbreng meer nodig is dan ooit te voren.”

De Kleurrijke Top 100 is een jaarlijkse ranking lijst van Nederlandse gamechangers die met hun werk en persoonlijkheid een inspiratie zijn. Hiermee hoopt de Kleurrijke Top 100 elk jaar een waardevolle bijdrage te leveren door een gezicht te geven aan de nieuwe generatie zichtbare en onzichtbare rolmodellen. Waar de Kleurrijke Top 100 de echte Nederland nog steeds mist in vooral de politiek en in de media, focust Platform INS zich vooral op hoe de politiek, media en de samenleving zich sterkmaken voor de kunst van het samenleven.

Calkin: “Het komend jaar gaan wij ons vooral inzetten om de verdeeldheid in Nederland tegen te gaan en hiervoor zijn wij nog op zoek naar strategische partners die ook hieraan willen bijdragen. Daarbij is vooral het doel leidend. Het gaat ons er niet om wie er met de eer zal strijken maar vooral om wat we samen met elkaar kunnen bereiken.”

Verslag eerste expertmeeting polarisatie

Donderdag 12 oktober 2017 vond de 1e expertmeeting plaats georganiseerd door Platform INS, met als thema polarisatie. Hoe keren we het proces van polarisatie en wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen daarin betekenen?

Deze avond was tevens een start van een nieuwe weg die we als INS in zijn geslagen. Deden we vroeger veel aan interreligieuze dialoog, gaat het ons nu steeds meer om dialoog over zaken die samenleven in de weg staan met betrekking tot iedereen. De moderator stelde het startpunt voor als de start van een ontdekkingsreis, waarin we niet weten wat de bestemming is, maar de reis interessant genoeg is om het avontuur aan te gaan met elkaar. Zo werden alle aanwezigen een medereiziger, die mede bepalen waarheen de reis gaat.

Met de zeer diverse groep experts uit zowel religieuze als etnische gemeenschappen zijn we in gesprek gegaan over welke angsten en zorgen mensen op dit moment in Nederland ervaren en die ertoe leiden dat groepen zich terug trekken in eigen bubbels en daarin vast blijven zitten. Waardoor contact met anderen steeds minder en minder wordt.

Maar liefst 3 inspirators gaven de aftrap op het thema polarisatie. Een breed en politiek begrip. De kunst van deze eerste meeting was dan ook om het thema te verkennen en te ontdekken of er ook andere thema’s dan polarisatie zijn die het samenleven in de weg staan. Aan het einde van de avond werd duidelijk dat er een scala aan pijnpunten zijn die leiden tot verwarring, onzekerheid en boosheid bij veel mensen.

Professor Pim Valkenberg ging in op de situatie in Amerika en haalde de white supremacists aan die in Charlottesville probeerden, het weghalen van een standbeeld tegen te houden. Hij haalde de First Amendment aan om te laten zien hoezeer Amerikanen waarde hechten aan de vrijheid van meningsuiting, ook al is dat kwetsend en beledigend voor andere groepen.

Professor Manuela Kalsky betoogde dat in een zo geïndividualiseerde samenleving als de Nederlandse het problematisch wordt als mensen steeds in groepen worden aangesproken. Vaak bestaat er binnen die zogenaamde “groep” enorme diversiteit. De groep mensen die bijvoorbeeld nog geregistreerd staat als katholiek blijkt bij nader inzien van ietsisten tot aan bijna atheïsten te bestaan.

Kalsky: “Veel mensen vinden het op dit moment moeilijk om te gaan met de diversiteit die is ontstaan en doordat het overzicht ontbreekt ervaren veel mensen verwarring en onzekerheid. Op alle fronten is er sprake van pluralisme. Nederland is niet alleen een geseculariseerd land, maar ook een religieus land. Religie is niet minder geworden of naar de achtergrond verdwenen, maar juist meer in de openbare ruimte gekomen. Religie zal blijkbaar niet zomaar verdwijnen.”

Mo Hersi nam ons mee naar zijn ervaring met 800 kilometer door Nederland te lopen zonder een cent op zak. Op verhalende wijze maakt hij ons duidelijk dat hij tijdens die tocht ook achter zijn eigen vooroordelen kwam, en het feit dat eigenlijk iedereen die heeft. De kunst is om de zorgen en angsten van de ander te kunnen blijven zien, als mens. Zonder iemand meteen in een hokje te plaatsen en te veroordelen.
Uit de brainstormsessie aan tafel kwamen vele onderwerpen aan de orde. Er zijn blijkbaar veel zorgen en angsten. Een greep uit de groslijst van de avond: Nederland verandert, mijn baan wordt ingepikt door een vluchteling, verlies van identiteit, toename van geweld, mag ik mijzelf nog wel zijn, waar gaat het naartoe met Nederland?

Tijdens de plenaire terugkoppeling en discussie werd gesteld dat we al gepolariseerd zijn en dus niet moeten proberen dat te voorkomen. Maar er mee moeten dealen. Een ander belangrijke conclusie van deze eerste expertmeeting is dat vragen naar zorgen en angsten deze zorgen en angsten juist vergroten. De kunst is om het positieve te zien in de verschillen en hoe dat tot verrijking kan leiden. De sfeer is op dit moment in Nederland teveel omgeslagen in alleen maar het negatieve van de grote diversiteit en door alle veranderingen van deze tijd. We zijn blind geworden voor de positieve kanten die dat met zich mee brengt.

Kalsky maakte zelfs de opmerking: “Ik maak me zorgen dat we ons te veel zorgen maken.” Sheela voegde toe dat we niet alleen met ons hoofd bezig moeten zijn, maar vooral ook met ons hart en onze handen. Uiteindelijk moeten we vooral gaan doen en naar organisaties gaan die hetzelfde doel nastreven. Het is al gezegd, deze avond was het begin van de reis en het avontuur zal dus nog verder gaan. Wilt u ook mee op reis, volg ons dan en sluit je aan!

HIERONDER DE UITNDOGING DIE VERSTUURD WAS AAN DE GENODIGDEN.

Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen doen om het proces van groeiende polarisatie in Nederland te keren? Op 12 oktober 2017 gaan wij dit thema met meerdere experts behandelen. Met een gezelschap van experts gaan wij op zoek naar oplossingen. U bent van harte welkom om uw bijdrage hieromtrent te leveren.

De inspirator van de avond is prof. Pim Valkenberg, theoloog en expert in interreligieuze dialoog (Universiteit van Utrecht & Loyola College in Baltimore) en prof. Manuela Kalsky (theoloog aan de VU en directeur van Nieuwwij.nl). Valkenberg en Kalsky zullen de avond inluiden waarna groepen verder gaan brainstormen. Afsluitend worden de resultaten en inzichten plenair met elkaar gedeeld.

Met een besloten gezelschap van experts gaan wij op zoek gaan naar oplossingen. De inzichten hieruit zullen de grondslag vormen voor een collectief van samenwerkende partners in de strijd tegen polarisatie om de balans in Nederland te herstellen.

De volgende vragen zullen centraal staan:

  • Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen betekenen in het bouwen van bruggen?
  • Welke groepen staan nu tegen over elkaar? Of worden uit elkaar gespeeld?
  • Welke zorgen en angsten delen we?
  • Wat staat samenleven in de weg?
  • Is er dialoog of juist debat nodig?

Het programma zal op donderdagavond 12 oktober plaatsvinden van 19.30 – 22.00 uur in Amsterdam aan de Arlandaweg 92. De inloop is vanaf 19:00 uur.

Wij hopen van harte u te mogen ontvangen. Voor uw aanmelding is een mail naar info@platformins.nl voldoende.

 

Expertmeeting Polarisatie 12 oktober

Over de organisatie

Platform INS en haar voorgangers houden zich al meer dan 20 jaar bezig met dialoogactiviteiten. Door debat en dialoog te faciliteren over actuele thema’s, die samenleven in de weg staan, proberen we te komen tot inzicht en oplossingen. Vanuit Platform INS geloven we dat een bottom-up benadering nodig is omdat verandering in de samenleving van onderaf  zal moeten komen.

Boekbespreking Spirituality of Responsibility

Op dinsdag avond 26 september 2017 vond de boekbespreking en discussie plaats over ‘The spirituality of Responsiblity: Fethullah Gülen and the Islamic Tought’. Platform INS nodigde de auteur van dit boek, prof. Simon Robinson uit om samen met academici, kenners en geïnteresseerde van binnen en buiten de Hizmet-beweging dit boek te bespreken.

In zijn boek gaat professor Robinson in op de praktijk van het nemen van verantwoordelijkheid door Gulen en de Hizmet-beweging in de samenleving. Vanuit zijn academische achtergrond in de ethiek en religieuze achtergrond (christendom) werpt hij zijn blik op Fethullah Gülen en de Hizmet-beweging, hoe zij omgaan met verantwoordelijkheid vanuit spirituele overtuiging en de impact hiervan. Professor Pim Valkenberg heeft hierop zijn reactie gegeven.

Om over verantwoordelijkheid te kunnen spreken dient op voorhand duidelijk te zijn dat verantwoordelijkheid gebonden is met kennis hebben over wat men weet, denkt en doet. Vervolgens dient door middel van positieve verantwoordelijkheid met gelijkgestemden over te worden gegaan tot actie. 

Verantwoordelijkheid is verbonden met identiteit, aldus Robinson. Eveneens is volgens de auteur dit verbonden met agency, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en verantwoording hierover af te moeten leggen. Spiritueel gezien zijn moslims primair verantwoording schuldig aan God. Vanuit die verantwoordelijkheid dient een ieder bij te dragen aan de oplossingen van problemen die zich in de samenleving afspelen. Gülen is van mening dat in dialoog gaan met andersdenkenden zal leiden tot een oplossing. Immers zijn we allen verantwoordelijk voor de samenleving waarin we leven.

Na de boekbespreking gaf professor Valkenberg zijn reactie hierop. Valkenberg haalt aan dat het een mooie bijeenkomst is, maar dat het ook noodzakelijk is gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Valkenberg is van mening dat men meer solidariteit dient te vertonen met mensen van Hizmet, vooral nu zij door moeilijkere tijden heen gaan. Verder stond de Nederlandse professor stil bij zijn eigen academische insteek wat Gulen en Hizmet betreft, namelijk de type leiderschap van Gulen en de bronnen waaruit hij uit put.

Moslims geven massaal gehoor aan oproep om iftar te delen met niet-moslims

Voor de start van de Ramadan van 2017 deed dialoogorganisatie Platform INS een landelijke oproep aan moslims om hun iftar-maaltijden te delen met hun buren, vrienden en andere geïnteresseerden. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Veel niet-moslims zijn op deze uitnodiging ingegaan. Nog voor het einde van de heilige maand hebben meer dan 2500 mensen in meer dan 26 steden deelgenomen aan iftars die moslims organiseerden. Deze oproep werd herhaald na de aanslagen in Manchester en Londen. Veel deelnemers gaven aan blij te zijn met dit positieve initiatief.

“De aanslagen in Manchester waren de druppel voor mij”, zegt Saniye Calkin, zelf directrice van platform INS, een stichting die zich inzet voor het bevorderen van de kunst van het samenleven. Na de aanslagen in Manchester tweette INS: ‘Afstand nemen is niet meer genoeg’ en na de aanslagen in Londen: ‘Zij willen angst zaaien, wij willen samenleven. Help jij ons de kunst van het samenleven bereiken? We gaan de komende dagen mensen bij elkaar brengen. Doe jij mee?’ Op beide oproepen werd massaal gereageerd.

Ervaringen en oproep Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA)

De aftrap van de gedeelde iftars deed INS zelf in Den Haag, samen met o.a. Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA), op de eerste dag van de Ramadan. Aan tafel werden mensen gevraagd een #RamadanSelfie te maken en te delen, zodat andere mensen hierdoor geïnspireerd konden worden.

Kunst van het Samenleven diner met Kirsten van den Hul

Van den Hul deed op die avond ook een video-oproep aan mensen om zich op te geven. Voor geïnteresseerden die wilden deelnemen of zelf iets wilden organiseren, werd speciaal de website www.kunstvanhetsamenleven.nl in het leven geroepen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Deelnemers die zich via de website hadden aangemeld werden ondersteund om iets te organiseren of bij te wonen. Vele mooie initiatieven kwamen hieruit voort, zoals iftars bij mensen thuis, op straat in tenten of bij organisaties.

Kamerlid Henk Krol (50PLUS) bij een gezin thuis

https://twitter.com/AyhanEren11/status/873299578510073860

“Iftars organiseren zit bij moslims natuurlijk ingebakken tijdens de Ramadan. Wij hebben hen alleen gevraagd om hun deuren te openen voor anderen”, aldus Calkin. Nog voor het einde van de heilige maand voor moslims hebben ruim 750 mensen deelgenomen aan iftars die thuis en op straat werden georganiseerd. Ruim 1800 mensen namen deel aan iftars van organisaties. Van Amsterdam tot Arnhem, Deventer tot Dordrecht, Eindhoven tot Enschede en in ruim 20 andere steden zijn er mensen geweest die terugkoppelden aan INS dat zij een iftar hebben gedeeld met niet-moslims. Calkin verwacht dat er nog veel meer iftars bij mensen thuis zijn georganiseerd en op meer plekken in het land omdat er waarschijnlijk genoeg mensen zullen zijn die niets hebben terugkoppelt.

 

Platform INS houdt zich ruim 20 jaar bezig met vraagstukken omtrent de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Directrice Saniye Calkin: “De ‘Kunst van het Samenleven Diners’ zijn ontmoetingsbijeenkomsten met diepgang die wij sinds januari 2017 organiseren. Bij deze diners gaat het naast samen eten, vooral ook om samen denken en samen oplossen van problemen in de samenleving op elk niveau van de maatschappij.” Voor de vastenmaand werd de ‘Kunst van het Samenleven: Ramadan Diners’ in het leven geroepen, waar de oproep onderdeel van vormde. “Onze oproep was bedoeld om met elkaar de kunst van het samenleven handen en voeten te geven, door ontmoeting te creëren en met elkaar in gesprek te gaan.” Dit beperkt zich niet alleen tot de vastenmaand. Na de Ramadan zal INS weer meer diners organiseren, zo ook volgt er o.a. een Kerst-editie.

 

Straat-iftars 

Aanslag Manchester

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van de zelfmoordaanslag in Manchester.

Het blijft verbazingwekkend om te zien dat er nog barbaren zijn die middels geweld hun punt, welke dat ook moge zijn, over willen brengen.

Wij roepen eenieder op die net als ons dergelijk geweld zat is de handen ineen te slaan. Toekijken is geen optie. Samen moeten wij ons hard maken om een wereld zonder geweld achter te kunnen laten. Alleen samen kunnen wij de kunst van het samenleven bereiken.