Verslag eerste expertmeeting polarisatie

Donderdag 12 oktober 2017 vond de 1e expertmeeting plaats georganiseerd door Platform INS, met als thema polarisatie. Hoe keren we het proces van polarisatie en wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen daarin betekenen?

Deze avond was tevens een start van een nieuwe weg die we als INS in zijn geslagen. Deden we vroeger veel aan interreligieuze dialoog, gaat het ons nu steeds meer om dialoog over zaken die samenleven in de weg staan met betrekking tot iedereen. De moderator stelde het startpunt voor als de start van een ontdekkingsreis, waarin we niet weten wat de bestemming is, maar de reis interessant genoeg is om het avontuur aan te gaan met elkaar. Zo werden alle aanwezigen een medereiziger, die mede bepalen waarheen de reis gaat.

Met de zeer diverse groep experts uit zowel religieuze als etnische gemeenschappen zijn we in gesprek gegaan over welke angsten en zorgen mensen op dit moment in Nederland ervaren en die ertoe leiden dat groepen zich terug trekken in eigen bubbels en daarin vast blijven zitten. Waardoor contact met anderen steeds minder en minder wordt.

Maar liefst 3 inspirators gaven de aftrap op het thema polarisatie. Een breed en politiek begrip. De kunst van deze eerste meeting was dan ook om het thema te verkennen en te ontdekken of er ook andere thema’s dan polarisatie zijn die het samenleven in de weg staan. Aan het einde van de avond werd duidelijk dat er een scala aan pijnpunten zijn die leiden tot verwarring, onzekerheid en boosheid bij veel mensen.

Professor Pim Valkenberg ging in op de situatie in Amerika en haalde de white supremacists aan die in Charlottesville probeerden, het weghalen van een standbeeld tegen te houden. Hij haalde de First Amendment aan om te laten zien hoezeer Amerikanen waarde hechten aan de vrijheid van meningsuiting, ook al is dat kwetsend en beledigend voor andere groepen.

Professor Manuela Kalsky betoogde dat in een zo geïndividualiseerde samenleving als de Nederlandse het problematisch wordt als mensen steeds in groepen worden aangesproken. Vaak bestaat er binnen die zogenaamde “groep” enorme diversiteit. De groep mensen die bijvoorbeeld nog geregistreerd staat als katholiek blijkt bij nader inzien van ietsisten tot aan bijna atheïsten te bestaan.

Kalsky: “Veel mensen vinden het op dit moment moeilijk om te gaan met de diversiteit die is ontstaan en doordat het overzicht ontbreekt ervaren veel mensen verwarring en onzekerheid. Op alle fronten is er sprake van pluralisme. Nederland is niet alleen een geseculariseerd land, maar ook een religieus land. Religie is niet minder geworden of naar de achtergrond verdwenen, maar juist meer in de openbare ruimte gekomen. Religie zal blijkbaar niet zomaar verdwijnen.”

Mo Hersi nam ons mee naar zijn ervaring met 800 kilometer door Nederland te lopen zonder een cent op zak. Op verhalende wijze maakt hij ons duidelijk dat hij tijdens die tocht ook achter zijn eigen vooroordelen kwam, en het feit dat eigenlijk iedereen die heeft. De kunst is om de zorgen en angsten van de ander te kunnen blijven zien, als mens. Zonder iemand meteen in een hokje te plaatsen en te veroordelen.
Uit de brainstormsessie aan tafel kwamen vele onderwerpen aan de orde. Er zijn blijkbaar veel zorgen en angsten. Een greep uit de groslijst van de avond: Nederland verandert, mijn baan wordt ingepikt door een vluchteling, verlies van identiteit, toename van geweld, mag ik mijzelf nog wel zijn, waar gaat het naartoe met Nederland?

Tijdens de plenaire terugkoppeling en discussie werd gesteld dat we al gepolariseerd zijn en dus niet moeten proberen dat te voorkomen. Maar er mee moeten dealen. Een ander belangrijke conclusie van deze eerste expertmeeting is dat vragen naar zorgen en angsten deze zorgen en angsten juist vergroten. De kunst is om het positieve te zien in de verschillen en hoe dat tot verrijking kan leiden. De sfeer is op dit moment in Nederland teveel omgeslagen in alleen maar het negatieve van de grote diversiteit en door alle veranderingen van deze tijd. We zijn blind geworden voor de positieve kanten die dat met zich mee brengt.

Kalsky maakte zelfs de opmerking: “Ik maak me zorgen dat we ons te veel zorgen maken.” Sheela voegde toe dat we niet alleen met ons hoofd bezig moeten zijn, maar vooral ook met ons hart en onze handen. Uiteindelijk moeten we vooral gaan doen en naar organisaties gaan die hetzelfde doel nastreven. Het is al gezegd, deze avond was het begin van de reis en het avontuur zal dus nog verder gaan. Wilt u ook mee op reis, volg ons dan en sluit je aan!

HIERONDER DE UITNDOGING DIE VERSTUURD WAS AAN DE GENODIGDEN.

Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen doen om het proces van groeiende polarisatie in Nederland te keren? Op 12 oktober 2017 gaan wij dit thema met meerdere experts behandelen. Met een gezelschap van experts gaan wij op zoek naar oplossingen. U bent van harte welkom om uw bijdrage hieromtrent te leveren.

De inspirator van de avond is prof. Pim Valkenberg, theoloog en expert in interreligieuze dialoog (Universiteit van Utrecht & Loyola College in Baltimore) en prof. Manuela Kalsky (theoloog aan de VU en directeur van Nieuwwij.nl). Valkenberg en Kalsky zullen de avond inluiden waarna groepen verder gaan brainstormen. Afsluitend worden de resultaten en inzichten plenair met elkaar gedeeld.

Met een besloten gezelschap van experts gaan wij op zoek gaan naar oplossingen. De inzichten hieruit zullen de grondslag vormen voor een collectief van samenwerkende partners in de strijd tegen polarisatie om de balans in Nederland te herstellen.

De volgende vragen zullen centraal staan:

 • Wat kunnen religieuze en etnische gemeenschappen betekenen in het bouwen van bruggen?
 • Welke groepen staan nu tegen over elkaar? Of worden uit elkaar gespeeld?
 • Welke zorgen en angsten delen we?
 • Wat staat samenleven in de weg?
 • Is er dialoog of juist debat nodig?

Het programma zal op donderdagavond 12 oktober plaatsvinden van 19.30 – 22.00 uur in Amsterdam aan de Arlandaweg 92. De inloop is vanaf 19:00 uur.

Wij hopen van harte u te mogen ontvangen. Voor uw aanmelding is een mail naar info@platformins.nl voldoende.

 

Expertmeeting Polarisatie 12 oktober

Over de organisatie

Platform INS en haar voorgangers houden zich al meer dan 20 jaar bezig met dialoogactiviteiten. Door debat en dialoog te faciliteren over actuele thema’s, die samenleven in de weg staan, proberen we te komen tot inzicht en oplossingen. Vanuit Platform INS geloven we dat een bottom-up benadering nodig is omdat verandering in de samenleving van onderaf  zal moeten komen.

Boekbespreking Spirituality of Responsibility

Op dinsdag avond 26 september 2017 vond de boekbespreking en discussie plaats over ‘The spirituality of Responsiblity: Fethullah Gülen and the Islamic Tought’. Platform INS nodigde de auteur van dit boek, prof. Simon Robinson uit om samen met academici, kenners en geïnteresseerde van binnen en buiten de Hizmet-beweging dit boek te bespreken.

In zijn boek gaat professor Robinson in op de praktijk van het nemen van verantwoordelijkheid door Gulen en de Hizmet-beweging in de samenleving. Vanuit zijn academische achtergrond in de ethiek en religieuze achtergrond (christendom) werpt hij zijn blik op Fethullah Gülen en de Hizmet-beweging, hoe zij omgaan met verantwoordelijkheid vanuit spirituele overtuiging en de impact hiervan. Professor Pim Valkenberg heeft hierop zijn reactie gegeven.

Om over verantwoordelijkheid te kunnen spreken dient op voorhand duidelijk te zijn dat verantwoordelijkheid gebonden is met kennis hebben over wat men weet, denkt en doet. Vervolgens dient door middel van positieve verantwoordelijkheid met gelijkgestemden over te worden gegaan tot actie. 

Verantwoordelijkheid is verbonden met identiteit, aldus Robinson. Eveneens is volgens de auteur dit verbonden met agency, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken en verantwoording hierover af te moeten leggen. Spiritueel gezien zijn moslims primair verantwoording schuldig aan God. Vanuit die verantwoordelijkheid dient een ieder bij te dragen aan de oplossingen van problemen die zich in de samenleving afspelen. Gülen is van mening dat in dialoog gaan met andersdenkenden zal leiden tot een oplossing. Immers zijn we allen verantwoordelijk voor de samenleving waarin we leven.

Na de boekbespreking gaf professor Valkenberg zijn reactie hierop. Valkenberg haalt aan dat het een mooie bijeenkomst is, maar dat het ook noodzakelijk is gezien de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Valkenberg is van mening dat men meer solidariteit dient te vertonen met mensen van Hizmet, vooral nu zij door moeilijkere tijden heen gaan. Verder stond de Nederlandse professor stil bij zijn eigen academische insteek wat Gulen en Hizmet betreft, namelijk de type leiderschap van Gulen en de bronnen waaruit hij uit put.

Moslims geven massaal gehoor aan oproep om iftar te delen met niet-moslims

Voor de start van de Ramadan van 2017 deed dialoogorganisatie Platform INS een landelijke oproep aan moslims om hun iftar-maaltijden te delen met hun buren, vrienden en andere geïnteresseerden. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Veel niet-moslims zijn op deze uitnodiging ingegaan. Nog voor het einde van de heilige maand hebben meer dan 2500 mensen in meer dan 26 steden deelgenomen aan iftars die moslims organiseerden. Deze oproep werd herhaald na de aanslagen in Manchester en Londen. Veel deelnemers gaven aan blij te zijn met dit positieve initiatief.

“De aanslagen in Manchester waren de druppel voor mij”, zegt Saniye Calkin, zelf directrice van platform INS, een stichting die zich inzet voor het bevorderen van de kunst van het samenleven. Na de aanslagen in Manchester tweette INS: ‘Afstand nemen is niet meer genoeg’ en na de aanslagen in Londen: ‘Zij willen angst zaaien, wij willen samenleven. Help jij ons de kunst van het samenleven bereiken? We gaan de komende dagen mensen bij elkaar brengen. Doe jij mee?’ Op beide oproepen werd massaal gereageerd.

Ervaringen en oproep Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA)

De aftrap van de gedeelde iftars deed INS zelf in Den Haag, samen met o.a. Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA), op de eerste dag van de Ramadan. Aan tafel werden mensen gevraagd een #RamadanSelfie te maken en te delen, zodat andere mensen hierdoor geïnspireerd konden worden.

Kunst van het Samenleven diner met Kirsten van den Hul

Van den Hul deed op die avond ook een video-oproep aan mensen om zich op te geven. Voor geïnteresseerden die wilden deelnemen of zelf iets wilden organiseren, werd speciaal de website www.kunstvanhetsamenleven.nl in het leven geroepen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Deelnemers die zich via de website hadden aangemeld werden ondersteund om iets te organiseren of bij te wonen. Vele mooie initiatieven kwamen hieruit voort, zoals iftars bij mensen thuis, op straat in tenten of bij organisaties.

Kamerlid Henk Krol (50PLUS) bij een gezin thuis

https://twitter.com/AyhanEren11/status/873299578510073860

“Iftars organiseren zit bij moslims natuurlijk ingebakken tijdens de Ramadan. Wij hebben hen alleen gevraagd om hun deuren te openen voor anderen”, aldus Calkin. Nog voor het einde van de heilige maand voor moslims hebben ruim 750 mensen deelgenomen aan iftars die thuis en op straat werden georganiseerd. Ruim 1800 mensen namen deel aan iftars van organisaties. Van Amsterdam tot Arnhem, Deventer tot Dordrecht, Eindhoven tot Enschede en in ruim 20 andere steden zijn er mensen geweest die terugkoppelden aan INS dat zij een iftar hebben gedeeld met niet-moslims. Calkin verwacht dat er nog veel meer iftars bij mensen thuis zijn georganiseerd en op meer plekken in het land omdat er waarschijnlijk genoeg mensen zullen zijn die niets hebben terugkoppelt.

 

Platform INS houdt zich ruim 20 jaar bezig met vraagstukken omtrent de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Directrice Saniye Calkin: “De ‘Kunst van het Samenleven Diners’ zijn ontmoetingsbijeenkomsten met diepgang die wij sinds januari 2017 organiseren. Bij deze diners gaat het naast samen eten, vooral ook om samen denken en samen oplossen van problemen in de samenleving op elk niveau van de maatschappij.” Voor de vastenmaand werd de ‘Kunst van het Samenleven: Ramadan Diners’ in het leven geroepen, waar de oproep onderdeel van vormde. “Onze oproep was bedoeld om met elkaar de kunst van het samenleven handen en voeten te geven, door ontmoeting te creëren en met elkaar in gesprek te gaan.” Dit beperkt zich niet alleen tot de vastenmaand. Na de Ramadan zal INS weer meer diners organiseren, zo ook volgt er o.a. een Kerst-editie.

 

Straat-iftars 

Aanslag Manchester

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van de zelfmoordaanslag in Manchester.

Het blijft verbazingwekkend om te zien dat er nog barbaren zijn die middels geweld hun punt, welke dat ook moge zijn, over willen brengen.

Wij roepen eenieder op die net als ons dergelijk geweld zat is de handen ineen te slaan. Toekijken is geen optie. Samen moeten wij ons hard maken om een wereld zonder geweld achter te kunnen laten. Alleen samen kunnen wij de kunst van het samenleven bereiken.

International Workshop | Hizmet Movement between Political Islam and Civil Islam

This international workshop will examine the Hizmet Movement in the realm of political Islam and civil Islam. It will analyze the attitudes of Gülen and his followers to politics, political Islam, and modernity by addressing some of the belowmentioned questions. Authors are invited to send abstracts (maximum 500 words) of their papers on themes and aspects of the workshop.

Where: Amsterdam
Date: 27 November 2017
Organiser: Platform INS
Partners: Hizmet Studies Review, Dialogue Platform, Hizmet Studies Centre

 

Islamism, post-Islamism and civil Islam occupy a prominent place in recent discussions on Islamic thought and public discourse about the relationship between Islam, Muslims, and power. Muslims’ discourses are characterized by a great deal of diversity in various contexts. They have been and currently are positioning themselves vis-à-vis central principles of modern political thought such as pluralism, secularism, gender equality, justice, democracy, citizenship, and minority rights.  These different positions vis-à-vis these issues suggest how Muslims generate their understanding of society. Such positionings may figure as important forces or elements in transforming a society to or from an authoritarian regime. This positioning is classified by terms such as ‘Islamism’, ‘post-Islamism’, ‘civil Islam’ or ‘political Islam’. All of these terminologies have their own peculiar settings and understandings regarding their usage and context. Each has its influences and its Muslim practitioners.

 

Regardless of its semantics, ‘Islamism’ is used in popular and media discourse to refer to Muslim movements that advocate the search for Islamic solutions to political, economic, and social issues in public life. Framing a public action with an Islamic lens, reducing Islam to a kind of ideology presupposes Islam as politics. In The Future of Political Islam, Graham Fuller defines Islamism as linked to political Islam: “[A]n Islamist is one who believes that Islam as a body of faith has something important to say about how politics and society should be ordered in the contemporary Muslim World and who seeks to implement this idea in some fashion.” James Piscatori, a scholar of Islam, talks about Muslim politics as a kind of politics which derives from an agenda that talks of a specific political order, a particular political solution prescribed by Islamic principles that regulate religion in the public sphere: “Islamists are Muslims who are committed to public action to implement what they regard as an Islamic agenda. Islamism is a commitment to, and the content of, that agenda” (James Piscatori, Islam, Islamists and the Electoral Principles in the Middle East).

 

In many countries where Muslims are in the majority in terms of demography, the political developments that they have faced are pushing Islamism toward a ‘post-Islamist’ agenda. Political developments in the 2000’s opened debates on the crisis of political Islam and Islamism. The post-Islamist debates started with the participation of young Muslims who distance themselves from the utopian idea of “Islam as solution. The new generation maintains an Islamist agenda and values but has a critical approach to Islamist politics and is transitioning from Islamism to a new vision which some scholars call ‘post-Islamism.’ Post-Islamism can be understood as a continuation of Islamism with a new outlook and adaptation to liberal democratic values and a political project. Asaf Bayat says that post-Islamism is a return from Islamism of which the younger generation is wearied and which has lost its sources of legitimacy. He notes that post Islamism is “a conscious attempt to conceptualize and strategize the rationale and modalities of transcending Islamism in social, political and intellectual domains” (Asef Bayat, Islam and Democracy. What is the Real Question?). ‘Post-Islamism’ refers to Muslims who validate Islam in the public space as a source of tolerance, moderation, democracy, freedom and civil rights. In this regard, it is a transition from political Islam to civil Islam.

 

Contrary to earlier Islamist thinkers, there are alternative understandings of Islam that oppose the transformation of Islam into a political ideology with a state-centric view of Islam. According to these opponents of political Islam, the main focus should be the spiritual renewal of Muslims and their participation in social and civic life. This understanding is broadly termed ‘civil Islam’, as Robert Hefner describes it. The proponents of this understanding of Muslim politics oppose Islamism, fundamentalism, and political Islam. They maintain that Islamist thinkers monopolize Islam and use religion for political purposes. However, civil Islam proponents defend the promotion of education, dialogue to facilitate civil society, human rights, religious freedom, economic development, rule of law, democracy, and justice.

 

According to scholars such as Greg Barton, Fethullah Gülen and the movement that he inspires are one of the main proponents of Civil Islam. Gülen praises democracy, rule of law, and toleration in his writings. In his view, religion does not conflict with modernity and secularism. He does not oppose secularism and does not view the West as an adversary. Following his ideas, people in the Hizmet movement engage with democracy and pluralism. Islam is foremost a religion and faith that should not be used for political reasons or any ideological rhetoric. Instead, the primary concern is to gain God’s pleasure (rıza-i ilahi) by performing good deeds and by acting in an ethical way. In their view, democratic and secular values do not contradict their Islamic values; in contrast, a secular and democratic state guarantees opportunity to develop their piety in public life. The place of religion in the public space and its relation with the state is also crucial to analyze Hizmet’s understanding of Islam in public life. Other scholars, such as Hakan Yavuz, say that the Movement also has political aims expressed in its socio-political language that are different from the aims of political Islam. For these scholars, the Movement is too political and very assertive vis-à-vis state institutions: in the long term, although Gülen’s followers do not want to emphasize the Islamic state, the objective is to increase Muslim sensibility and share in the administration of Turkey. The tension with Turkey’s AKP, critiques of the Movement about its relation with the state apparatus, Fethullah Gülen’s conception of state and nation, and the Movement’s role as part of civil society should be re-explored to situate the Movement within the political Islam and civil Islam discussions.

 

This international workshop will examine the Hizmet Movement in the realm of political Islam and civil Islam. It will analyze the attitudes of Gülen and his followers to politics, political Islam, and modernity by addressing some of these questions: Does the Movement represent political Islam or civil Islam? Is it a liberal movement? What is the role of the Hizmet movement in encouraging democratic participation? Does it have an Islamic or Islamist agenda? What are the dynamics that explain the Movement’s ‘overtly political’ and ‘passively political’ actions? Is it an alternative to ‘secular Kemalist politics’ and ‘Islamist politics’ in Turkey?

 

Authors are invited to send abstracts (maximum 500 words) of their papers on themes and aspects of the workshop.

Programme

A detailed schedule will follow in due course.

 

Tuition Fees and Scholarships

There is no tuition fee for participants in the workshop programme. The organizers cover accommodation, travel from-to the venue, the meals during the workshop.

 

 

Outcome

The presented papers will be published in Hizmet Studies Review (www.hizmetreview.org). The papers will be arranged and introduced, and to the extent appropriate, edited, by scholar(s) to be appointed by the Editorial Board of the Hizmet Studies Review.

Copyright of the papers accepted to the Workshop will be vested in the Hizmet Studies Review, and printed in the special issue.

Selection Criteria

The workshop will accept up to 15 participants, each of whom must meet the following requirements:

 • – have a research background in related topics of the workshop;
 • – be able to attend the entire programme.

Since the Workshop expects to address a broad range of topics while the number of participants has to be limited, writers submitting abstracts are requested to bear in mind the need to ensure that their language is technical only where it is absolutely necessary and the language should be intelligible to non-specialists and specialists in disciplines other than their own; and present clear, coherent arguments in a rational way and in accordance with the usual standards and format for publishable work.

Timetable

 1. Abstracts (300–500 words maximum) and CVs (maximum 1 page) to be received by 1st July 2017.
 2. Abstracts to be short-listed by the Editorial Board and papers invited by 7th July 2017.
 3. Papers (5,000 words minimum – 8,500 words maximum, excluding bibliography) to be received by 15th October 2017.
 4. Papers reviewed by the Editorial Board and classed as: Accepted – No Recommendations; Accepted – See Recommendations; Conditional Acceptance – See Recommendations; Not Accepted, by 30th October 2017.
 5. Final papers to be received by 15th November 2017.

 

 

Venue

 

The international workshop will be entirely conducted in English and will be hosted by Platform INS. Details about the location will be shared after registration.

 

Workshop Co-ordinator

Shanti Tuinstra, Platform INS

Papers and abstract should be sent to: s.tuinstra@platformins.nl

 

For more information please contact:

Shanti Tuinstra

Platform INS

s.tuinstra@platformins.nl

 

 

Further Reading

 

Bilici, Mücahit, The Fethullah Gülen movement and its politics of representation in Turkey, Muslim World: a Journal Devoted to the Study of Islam and Christian-Muslim Relations number 96, 2006.

 

Balcı, Ali, When Foreign Policy Matters: The Gülen Movement’s Fight with the AK Party over Iran, Insight Turkey, Vol.17(1), 2015.

 

Balcı, Tamer, Islam and Democracy in the Thought of Nursi and Gülen, The Gülen Hizmet Movement: Circumspect Activism in Faith-Based Reform, Tamer Balcı and Christopher L. Miller (edt.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, UK, 2012.

 

Dreher, Sabine, What is the Hizmet Movement? Contending Approaches to the Analysis of Religious Activists In World Politics, Sociology of Islam number 1, 2014.

 

Ergil, Doğu and Çelik, Gürkan The Socio Political Dimension of the Gülen Movement Gülen-Inspired Hizmet in Europe. The Western Journey of a Turkish Muslim Movement, Gürkan Çelik, Johan Leman and Karel Steenbrink (eds), Peter Lang, Brussels, 2015.

 

Gözaydın, İştar B. The Fethullah Gülen movement and politics in Turkey: a chance for democratization or a Trojan horse?, Democratization, Vol.16(6), 2009.

 

Gülen, Fethullah  “An Interview with Fethullah Gülen,” The Muslim World (Special Issue on Islam in Contemporary Turkey: The Contribution of Fethullah Gülen) Vol. 95, No. 3, 2005.

 

Hendrick, J. D. Gülen The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World. New York and London: New York University Press, 2013.

 

Kömeçoğlu, Uğur, Islamism, Post Islamism and Civil Islam, Hudson Institute, https://www.hudson.org/research/10032-islamism-post-islamism-and-civil-islam

 

Pandya, Sophia, Gazi warrior vs Sufi mystic: Turkey’s Erdoğan-Gülen breakup, Critical Muslim, number 16, 2015, 2015.

 

Turam, Berna, Between Islam and the State: The Politics of Engagement, Stanford: California University Press, 2007.

 

Ugur, Etga “Organizing Civil Society: The Gülen Movement’s Abant Platform,” in Greg Barton et al. Muslim World in Transition: Creative Contributions of the Gülen Movement, New York, NY: Bloomsbury, 2013.

 

Voll, John O. “Fethullah Gülen Transcending Modernity in the New Islamic Discourse,” in Yavuz, M. Hakan and Esposito, John L. Turkish Islam and the Secular State, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003.

 

 

Yavuz, M. Hakan, Towards an Islamic Enlightenment: The Gülen Movement

Oxford University Press, New York, 2013.

 

Yilmaz, Ihsan “Beyond Post-Islamism: The Transformation of Turkish Islamism to Non-Islamism” in Greg Barton et al. Muslim World in Transition: Creative Contributions of the Gülen Movement, New York, NY: Bloomsbury, 2013.