Dodenherdenking

Op 4 mei staan wij zoals elk jaar stil bij de pijn die geleden is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wij betreuren het diepe menselijke leed dat deze en vele andere oorlogen hebben aangericht. Wij hopen dat deze duistere geschiedenis waar de mensheid getuige van is geweest, zich nooit meer zal herhalen.

 

Voor meer algemene informatie zie: http://www.4en5mei.nl/