Interreligieus Symposium Vredespaleis

Op 11 september 2013 werd Platform INS uitgenodigd voor een Interreligieus Symposium in het Vredespaleis. Dit symposium stond in het teken van verzoening als middel om duurzame vrede te bereiken. Vertegenwoordigers van de vijf grote religies,  het Christendom, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en de Islam presenteerden hun theologisch perspectief op dit thema. Platform INS nam het woord namens de Islamitische gemeenschap.

Het symposium bestond uit een veelzijdig en uitgebreid programma. Vertegenwoordigers van elke religie hielden een presentatie over zaken als verzoening, vergeving, en meditatie. Zo werd bijvoorbeeld verteld dat de Koran en de Bijbel overlappingen kennen op belangrijke punten. Daarom zou uitsluiting van religies onnodig zijn. Tolerantie is daarbij de essentie om conflicten te bestrijden. Sommige presentaties kwamen met concrete voorbeelden over de wijze waarop verzoening werd gestimuleerd. Zo kwam de Hindoeïstische vertegenwoordiger met het voorbeeld van Prison SMART. Door middel van meditatie- en yoga oefeningen werden gevangenen rustiger. Emoties als frustratie, woede en stress verdwenen hierdoor.

Daarnaast was er ook ruimte voor communicatie over en weer met het publiek. Verschillende gasten kwamen naar voren met vragen en/of opmerkingen. Sommigen kwamen met prikkelende stellingen. Zo vroeg een man zich af waarom er zoveel geweld in naam van religie plaatsvindt terwijl er tijdens het symposium vooral verzoenende en vredelievende geluiden te horen zijn. Een fundamentele vraag. Kern van de reacties waren dat men bij zichzelf moet beginnen, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Na de discussie met het publiek  was er een moment van stilte. Voor sommigen een moment om te bidden, voor anderen om te mediteren of na te denken.

Al met al heeft Platform INS een bijzonder symposium bijgewoond. De verschillende doelgroepen en religies maakten het tot een interessant, divers en inspirerende dag. Het symposium werd afgesloten met een ceremonie buiten het Vredespaleis, waar de inhuldiging van de Peace Column plaatsvond. Tenslotte werd er over deze bijzondere middag nagepraat tijdens een lunch.