Voor het project “Leiders met spirit” organiseerde Platform INS samen met Het Kruispunt (op uitnodiging van GIDS-netwerk) een serie rondetafelgesprekken. Bij elke ontmoeting stond een ander werkveld centraal: onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, en politiek.

In het najaar van 2012 werden drie dinerbijeenkomsten georganiseerd. Hieruit is een publicatie tot stand gekomen.