FUTURE LEADERS

Bijeenkomsten met aanstormende talenten over Nederland anno 2030

De laatste decennia is de Nederlandse samenleving steeds meer gepolariseerd in verschillende kampen. Het “wij-zij” denken, allochtoon-autochtoon, rijk-arm tegenstellingen zijn toegenomen. De hoffelijkheid, respect en verdraagzaamheid in de Nederlandse politiek, media en straatbeeld zijn we langzamerhand verloren. Bepaalde etnische of religieuze groeperingen worden continu gestigmatiseerd en weggezet als de boosdoener in de samenleving. Deze sfeer beïnvloedt ongetwijfeld ook de contacten tussen buren en buurtbewoners waardoor mensen angstig naar elkaar kijken.

Van oudsher kent Nederland een traditie van openheid en tolerantie ongeacht etniciteit, religie of cultuur. Die traditie moeten wij weer gaan oppakken en laten opbloeien. Daarom zal stichting Islam & Dialoog in samenwerking met de Dialoog Academie zich gaan buigen over “de toekomst van het samenleven”. “Future leaders” en aanstormende talenten zullen dan praten over “hun ideale Nederland in 2030”. Wij hebben als datum voor 2030 gekozen omdat de aanstormende talenten van vandaag over circa 20 jaar belangrijke posities zullen verwerven in hun vakgebied.

Jonge politici, journalisten, academici, kunstenaars, artiesten en sporters worden ieder als groep uitgenodigd voor deze expertmeetings. Naast hun ideaalbeeld in 2030 wordt tevens gevraagd naar hun eigen rol, bijdrage en mogelijkheden om deze idealen te verwezenlijken. Wat kunnen zij namelijk aan het onderwerp bijdragen vanuit hun eigen vakgebied? Het doel is om “de kunst van het samenleven” te bevorderen in onze samenleving waar zoveel diversiteit heerst. De leiders van morgen spelen daarin een cruciale rol.

De uitkomst van de bijeenkomsten wordt gepubliceerd als een boekje en aangeboden aan beleidsmakers in verschillende sectoren. Daarnaast zien wij deze contacten als een start en verdieping in onze relatie met “future leaders” en willen wij kijken hoe wij in de toekomst samen kunnen werken in bijvoorbeeld vervolgbijeenkomsten, een-op-een gesprekken en/of studiereizen.