Islamofobie

Het begrip islamofobie verwijst naar een negatieve houding en emoties ten aanzien van de islam en moslims waardoor het gedrag van mensen tegenover deze groep wordt beïnvloed ten gunste van sociale uitsluiting en discriminatie. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland meer dan de helft van de Nederlandse, niet-islamitische schoolgaande jongeren negatief staan ten opzichte van moslims. Als een van de oorzaken hiervoor wordt negatieve beeldvorming genoemd: ‘negatieve stereotypen van moslims en negatieve clichés over de islam en dat moslims een bedreiging vormen voor de veiligheid etc. (zie: 8e Monitor racisme & extremisme, Anne Frank stichting, 2008). Deze negatieve beeldvorming kan leiden tot concrete vormen van discriminatie en uitsluiting van mensen die moslim zijn of daarvoor aangezien worden. Zo spreekt Amnesty International haar zorgen uit wat betreft de discriminatie van moslimvrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt(zie: Choice and Prejudice. Discrimination against Muslims in Europe,  Amnesty International, 2012).

Moslims reageren heel verschillend op de negatieve uitingen over de islam en moslims. Sommigen reageren vijandig op wat zij zien als respectloos gedrag. Anderen voelen zich als gevolg van ‘islamofobe’ uitlatingen van buren, collega’s of de media niet meer thuis in Nederland. Ook zijn er moslims die geen idee hebben over hoe te reageren op deze uitingen en voorvallen.

Om deze redenen hebben RADAR en de stichting Islam & Dialoog de handen ineen geslagen tegen islamofobie en discriminatie en zullen trainingen organiseren. Tijdens de trainingen worden thema’s behandeld zoals stereotype beelden over moslims, kennis over diverse gebieden waar discriminatie voorkomt zoals het vinden van werk en hoe men kan omgaan met negatieve beeldvorming en discriminatie. Deskundigen van RADAR, stichting Islam & Dialoog en externe trainers verzorgen samen de trainingen.

De trainingen vormen een onderdeel van een breder project gericht op de aanpak van islamofobie.

Inhoud training
Tijdens de training wordt onderzocht of en in welke mate deelnemers te maken hebben met negatieve uitingen over de islam en moslims. We bespreken ook wat voor gevoelens en reacties dit tot gevolg heeft bij de deelnemers. Wie wordt er boos en wie juist niet? En hoe reageer je hierop?

De training heeft ten doel om nieuwe wegen te vinden om op een constructieve wijze te kunnen reageren op ‘islamofobe’ gebeurtenissen. Met de deelnemers wordt nagegaan hoe moslims en niet-moslims omgaan met ‘ervaren’ discriminatie. Ook onderzoeken we waar de lastige scheidslijn ligt tussen kritiek op het gedrag van sommige moslims en ‘islamofobe’ verwijten naar moslims over het algemeen.

Doelgroep

  • Iedereen kan in het dagelijks leven te maken krijgen met islamofobie. Wat ziet u gebeuren in uw omgeving? Komt u islamofobie tegen op de werkvloer of in uw wijk?
  • Bent uzelf of mensen in uw omgeving weleens slachtoffer geweest van Islamofobie? Hoe gaat u daarmee om als moslim of niet-moslim? Laat u het aan u voorbijgaan of doet u er wat aan?
  • We geven drie trainingen met de volgende thema’s: islamofobie waar moslima’s last van hebben; waar algemene instellingen mee geconfronteerd worden en waar organisaties van moslims mee te maken krijgen.
  • De training is bedoeld voor iedereen die woont of werkt in Rotterdam en zich zorgen maakt over de gelijke behandeling van moslims en niet-moslims.
  • Er zijn beperkte plaatsen voor mensen die van buiten Rotterdam komen. Neem contact op indien dit het geval is.

Voor meer informatie en aanmeldingen klik hier.