Over Prinsjesdagviering

Van oudsher vindt de presentatie van het regeringsbeleid op de derde dinsdag van september, op Prinsjesdag, plaats. Voorafgaand hieraan wordt er sinds de jaren ’60 de Prinsjesdagviering georganiseerd. Wat aanvankelijk door de Nederlandse Hervormde Kerk georganiseerd werd, ten overstaan van de leden van regering en parlement, als een gebedssamenkomst voor het werk van regering en parlement in het nieuwe parlementaire jaar, kreeg dit snel een oecumenisch en vervolgens interreligieus karakter.

Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering

Na aanleiding van het toenemende aantal mensen in Nederland die een andere religie aanhangen dan het christendom of die leven vanuit niet-religieuze levensbeschouwingen, heeft de Prinsjesdagviering sinds 2000 de bijeenkomst een breder draagvlak gegeven. De eerste interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering vond in het jaar 2000 plaats, waarna vanaf 2004 ook landelijke religieuze en humanistische organisaties actief betrokken werd.

Genodigden

De bijeenkomst dient als een moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar. De genodigden zijn onder andere de leden van de Nederlandse regering en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, leden van de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat, vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, kinderen en jongeren van de participerende scholen en het algemeen publiek.

Een tiental landelijke en een tiental Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties nemen de organisatie van de viering op zich. Naast christenen, moslims en joden zijn ook onder andere hindoes, boeddhisten, baháí en humanisten hierbij betrokken.

Participerende organisaties

 

Haagse Gemeenschap van Kerken Raad van Kerken in Nederland Stichting Islam en Dialoog Dialoog Haaglanden
Liberaal Joodse Gemeente Den Haag Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland Humanistisch Verbond Haaglanden Humanistisch Verbond Nederland
Sanatan Dharm Platform Den Haag Sanatam Dharm Platform Nederland Arya Samaj Platform Den Haag Arya Samaj Platform Nederland
Bahá’í-gemeenschap Nederland Bahá’í-gemeenschap Den Haag Soefi-beweging Den Haag Soefi-beweging Nederland
Brahma Kumaris Spirituele Academie Den Haag Brahma Kumaris Spirituele Academie Nederland Boeddhistisch Centrum Haaglanden Boeddhistische Unie Nederland

 

Artikelen over Prinsjesdagviering

[blog category=”63″ perpage=”10″ pagination=”on” ]