Platform INS zoekt columnisten

Platform INS biedt een podium aan voor columnisten om over actuele onderwerpen hun gedachten en ideeën te delen. Platform INS zoekt vlotte schrijvers die online een bijdrage willen leveren aan ‘de Kunst van het Samenleven’. Mogelijke onderwerpen zijn te koppelen aan interculturele of interreligieuze dialoog, multiculturalisme, sociale cohesie, civil society, democratie en burgerschap, filosofie, kunst & cultuur etc.

De columns kunnen geschreven worden vanuit allerlei perspectieven, bijvoorbeeld met een pedagogische, religieuze, filosofische, journalistieke, politieke of sociaal-culturele insteek.

Vereisten

  • Het schrijven van de columns is op vrijwillige basis.
  • Minimaal één keer per maand een column te schrijven voor de website.
  • De columns sluiten aan bij de thema’s van Platform INS.
  • Beheersing van de Nederlandse taal. Teksten worden voorgelegd aan de tekstredactie.
  • Platform INS behoudt zich het recht voor ingestuurde columns te weigeren

Aanmelden

Stuur nu een proefcolumn en een korte beschrijving van uw achtergrond naar info@platformins.nl
. Hier kunt u ook terecht met vragen over het schrijven van de columns.


Columns

[blog category=”58″ perpage=”10″ pagination=”on” ]