Berichten

Platform INS keurt de onmenselijke bomaanslagen af in Boston. We betreuren de hieruit voortgekomen doden en gewonden ten zeerste. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de families van degenen die overleden zijn en we wensen alle gewonden een spoedig en gezond herstel. We leven mee met het Amerikaanse volk.