Berichten

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft in de uitzending van 5 april aandacht besteed aan de Gülen-beweging. Dit is een wereldwijde sociale beweging die eind jaren 70 in Turkije is ontstaan als een grassroots gemeenschapsbeweging om de idealen van democratie, mensenrechten, gelijke kansen en de acceptatie van religieuze en culturele diversiteit te bevorderen. Mensen over de hele wereld voelen zich aangesproken door de ideeën en daden van Gülen. Nieuwsuur heeft de beweging in een negatief daglicht gezet. De sympathisanten van de beweging in Nederland zijn hier teleurgesteld over en willen graag met dit bericht een toelichting geven om duidelijk te maken waar Gülen voor staat en onjuistheden in de Nieuwsuur-uitzending corrigeren.

Ontstaansgeschiedenis
De sociale beweging Gülen is eind jaren 70 in Turkije ontstaan. De beweging heeft geen officiële naam of structuur maar wordt doorgaans Hizmet – het Turkse woord voor service – genoemd. De grassroots-beweging kwam voort uit een decennialange periode van een door de staat opgelegde ideologie van discriminatie. De staat bemoeide zich tot in de detail met het leven van haar inwoners en legde een bepaalde levensstijl op. De staat stelde grenzen aan religieuze en andere vrijheden, hield andere zienswijzen tegen, en zette mensen vast in de gevangenis met marteling en soms verdwijning als gevolg. Door de jaren heen heeft de grassroots-beweging zich ontwikkeld tot een bredere sociale beweging en richt zich op filantropie en vrijwilligerswerk, investeert in onderwijs, en organiseert vredebevorderende interculturele en interreligieuze dialoog.

Over Fethullah Gülen
De heer Fethullah Gülen is een islamitische geleerde, schrijver en een voorstander van sociale vooruitgang die, in de afgelopen decennia, miljoenen mensen in Turkije en in de hele wereld heeft geïnspireerd met zijn ideeën en zijn daden. Hij heeft zijn leven gewijd aan interreligieuze tolerantie en een vreedzame samenleving voor mensen van alle religies en achtergronden. In zijn leven heeft de heer Gülen verschillende groepen bij elkaar gebracht en hun aangemoedigd om zich te richten op het verbeteren van hun gemeenschappen door service en onderwijs. Hij is ervan overtuigd dat interreligieuze tolerantie bereikt kan worden. Door kennis te nemen van elkaars religies en culturen kunnen mensen inzien dat ze gezamenlijke waarden delen en, als deze waarden zijn herkend, deze kunnen worden ingezet om goed te doen voor de maatschappij. De belangrijkste elementen van zijn ideeën zijn democratie, gelijke kansen en acceptatie van religieuze, culturele en politieke diversiteit. Hij heeft vanuit deze gedachten zich altijd uitgesproken tegen extremisme en fundamentalisme. De heer Gülen heeft consistent betoogd dat geweld niet past in de traditie van de profeet Mohammed. Voor zijn levenswerk over interreligieuze samenwerking heeft de heer Gülen erkenning gekregen van Christelijke en Joodse leiders in zijn thuisland Turkije en een persoonlijke ontvangst door Paus Johannes Paulus II. Zijn inspanningen hebben ook waardering gekregen van andere wereldleiders die zijn belangrijke rol bij het bewerkstelligen van wederzijds begrip en vrede alsmede zijn leiderschap bij humanitaire initiatieven inzien. De heer Gülen geniet binnen de beweging groot respect, maar hij heeft geen speciale status.

Religie
In de beweging komen mensen uit alle delen van de samenleving bijeen – ze zijn cultureel, geografisch, taalkundig en religieus verschillend. Historisch gezien kwam het overgrote deel van de eerste aanhangers vanuit een Sunni Moslimachtergrond omdat de beweging in Turkije ontstond. De Gülen-beweging is echter geen religieuze beweging en staat open voor een ieder die de waarden van Gülen deelt. Die waarden kunnen voortkomen uit de Islam, het Christendom, het Jodendom, het Hindoeïsme, het Buddhisme, of iemand kan agnostisch zijn of een ander geloof aanhangen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Gülen-beweging kunt u contact opnemen met Alper Alasağ, een sympathisant van de Gülen-beweging en secretaris van het Platform INS. Deze organisatie is in oktober 2012 opgericht met als doel de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Platform INS put haar inspiratie onder andere uit de inzichten van Gülen. Alper Alasağ is te bereiken via telefoon 010 – 2400015 en e-mail info@platformins.nl. Meer informatie over Gülen is te vinden op www.fethullahgulen.nl.