Berichten

Wat houdt de moslims bezig?

Meningen over wat de gewone moslim bezighoudt lopen uiteen en men is het niet eens over de aard van het probleem. Toch blijft het een relevante vraag voor de samenleving; want Islam staat nog steeds in het middelpunt van de discussie rondom het multicultureel debat.

Maar wat zijn de problemen die de Nederlandse moslims dan zo bezig houden? De zogenoemde “halal-woningen”, ‘het invoeren van de sharia’, uithuwelijking, polarisatie of integratie? Als u ja knikt bij een van deze onderwerpen moet ik u helaas teleurstellen: geen van deze problemen neemt een prominente plaats in het leven van de “modale moslim”.

Het gaat eerder om zaken zoals het halal slachten en producten, Islamofobie en discriminatie (vooral op de arbeidsmarkt), partnerkeuze en je kinderen een verantwoorde Islamitische opvoeding meegeven in een seculiere samenleving. Misschien zeggen deze problemen voor velen zo weinig. Ik neem de lezer niet kwalijk, want deze zaken hebben amper nieuwswaarde in de media. Op dit moment is er bijvoorbeeld alarm geslagen onder moslims omdat halal slachten van kippen in het geding komt door nieuwe Europese richtlijnen. Het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) is in gesprek met de overheid over een mogelijke oplossing. Maar tot die tijd zullen moslims onzeker zijn over of de kip die zij aanschaffen halal wordt geslacht of niet. Of neem het probleem van partnerkeuze. Steeds meer moslima’s  komen moeilijk aan een huwelijkspartner. De eisen liggen hoger bij de nieuwe generatie; de moslimvrouwen zijn tegenwoordig hoogopgeleid en zoeken naar een huwelijkspartner die de Islam praktiseert en hoogopgeleid is. Op het internet zijn er genoeg Islamitische huwelijkssites.

Discussies in de media en politiek worden gedomineerd door een groep moslims uit het maatschappelijk middenveld, politiek of sleutelfiguren uit de Islamitische gemeenschap. Maar die geven ook weer een vertekend beeld van de problemen onder moslims. In het verleden werd ik uitgenodigd bij een expertmeeting over uithuwelijk onder moslimmeisjes. Voordat ik er heen ging heb ik een kleine steekproef gehouden onder moslimvrouwen. Ik vroeg hen of het probleem herkenbaar was voor Nederlandse moslima’s. Antwoord was heel verrassend; “moslima’s van tegenwoordig zijn heel mondig en maken hun eigen partnerkeuze.” Tijdens de expertmeeting was daar niets van te merken. ‘De experts’ schetsten een heel dramatisch beeld en riepen de Nederlandse overheid om dringend wat te doen aan dit schrijnend probleem. Tegen het einde van de avond kwam de aap uit de mouw. De initiatiefnemer was zelf een moslima die in het verleden werd uitgehuwelijkt. Met dit voorbeeld wil ik het probleem van uithuwelijk niet bagatelliseren, maar wil hiermee duidelijk maken dat sommige moslimfiguren meer vanuit hun eigen belevingwereld spreken en “hun” problemen projecteren op de moslimsgemeenschap in Nederland.

Interessanter zou zijn om te horen wat een lokale Islamitische studentenvereniging, een moskeebestuur en vooral mensen uit informele groepen zoals Koran leeskringen (net zoals Bijbel leeskringen) denken over de problemen van moslims. Dus ga niet mensen bellen die in jouw telefoonboekje staan, maar ga eens langs bij een lokale culturele of religieuze vereniging, een Turkse of Marokkaanse voetbalclub. Heb je geen tijd? Vraag het ten minste aan je moslimburen. De moderne democratie en de mondige burger anno 2013 vraagt ook van beleidsmakers om “met de burger te praten” in plaats van “over de burger”.