Berichten

Op verzoek van Stichting Verdiwel (Vereniging van Directeuren van lokale Welzijnsorganisaties) is er een workshop verzorgd over burgerschapsvorming, sociale cohesie en socratische gespreksvoering. Welzijnsorganisaties merken in hun dagelijks werk dat mensen als Geert Wilders en Rita Verdonk de tegenstellingen tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen verscherpen. In de workshop ging de Dialoog Academie in op de vraag wat welzijnsorganisaties kunnen doen om de contacten tussen allochtone en autochtone buurtbewoners te verbeteren. Ook is de Socratische gespreksvoering als methode behandeld. Tijdens de workshop zijn de volgende punten ter sprake gekomen:

  • Hoe kunnen welzijnsorganisaties bijdragen aan burgerschapsvorming van zowel autochtone als allochtone burgers? Gedeeld Burgerschap werkt bevorderend voor participatie, integratie en interculturele dialoog in de buurten / wijken / steden.
  • Hoe kunnen zij de sociale cohesie in buurten versterken?
  • Hoe kan de Socratische gespreksvoering ingezet worden als methode om dit te bereiken?

Datum:        3 april 2008
Organisatie:        Stichting Verdiwel
Aantal deelnemers:    ± 20