Berichten

GEANNULEERD

De boeklancering is door onvoorziene omstandigheden geannuleerd. 

Indien u geïnteresseerd bent in het boek, kunt u het alvast bij gerenommeerde verkopers bestellen.

[highlight]

Datum: 6 mei

Tijdstip: Vanaf 19.00 uur

Locatie: Platform INS, Rochussenstraat 221, Rotterdam

[/highlight]

Professor Frans Wijsen zal komen vertellen over zijn nieuwste wetenschappelijke boek Religious Discourse – Social Cohesion and Conflict: Studying Muslim-Christian Relations

Sinds het einde van de Koude Oorlog was de dominante paradigma in de studie van interreligieuze relaties van ‘vreedzame coexistentie’ verschoven naar ‘een botsing tussen beschavingen’. Het ‘multiculturele drama’ en de ‘onmogelijkheid voor dialoog’ waren terugkerende thema’s. In dit boek komen deze verschillende stromingen aan bod waarbij de één religie ziet als een oorzaak voor conflict en geweld, en anderen zien religie juist als een reden voor vrede en cohesie. Er worden inzichten gedeeld die vanuit verschillende landen, zoals Indonesië en Tanzanië zijn opgedaan.

Frans Wijsen is Professor Praktische religiewetenschap en vice-decaan van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.

 

Aanvullende informatie (Engels):

This book analyses religious identity transformations through inter-religious relations. It aims to highlight the link between religious discourse and social cohesion, or the lack of, and ultimately to contribute to the dominant discourse on Muslim-Christian relations. The work is based on fieldwork in Indonesia and Tanzania, and is timely because of growing tensions between Muslims and Christians in both countries. Its relevance lies in its fresh look at theories of religion and science.
From its establishment as an academic discipline, the phenomenology of religion has dominated religious studies. Its theory of religion is realist (religion is a reality ‘in itself’) and its view of science is objectivist (scientific knowledge is true if its representation of reality corresponds with reality itself). Based on Discourse Theory, the author argues that religion does not exist ‘in itself’. Human practices and artifacts become religious because they are placed in a narrative context by the believers.
By using discourse analysis as a research method, the author shows how religious identities in Tanzania and Indonesia are constructed, negotiated and manipulated in order to gain material or symbolic profit.

 

GEANNULEERD

De boeklancering is door onvoorziene omstandigheden geannuleerd. 

Op verzoek van Stichting Verdiwel (Vereniging van Directeuren van lokale Welzijnsorganisaties) is er een workshop verzorgd over burgerschapsvorming, sociale cohesie en socratische gespreksvoering. Welzijnsorganisaties merken in hun dagelijks werk dat mensen als Geert Wilders en Rita Verdonk de tegenstellingen tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen verscherpen. In de workshop ging de Dialoog Academie in op de vraag wat welzijnsorganisaties kunnen doen om de contacten tussen allochtone en autochtone buurtbewoners te verbeteren. Ook is de Socratische gespreksvoering als methode behandeld. Tijdens de workshop zijn de volgende punten ter sprake gekomen:

  • Hoe kunnen welzijnsorganisaties bijdragen aan burgerschapsvorming van zowel autochtone als allochtone burgers? Gedeeld Burgerschap werkt bevorderend voor participatie, integratie en interculturele dialoog in de buurten / wijken / steden.
  • Hoe kunnen zij de sociale cohesie in buurten versterken?
  • Hoe kan de Socratische gespreksvoering ingezet worden als methode om dit te bereiken?

Datum:        3 april 2008
Organisatie:        Stichting Verdiwel
Aantal deelnemers:    ± 20