Wat we dit jaar gaan doen

Ontmoeten. Diepgang. Samen oplossen.

Hoe ziet een jaar bij INS eruit

Schematische jaaroverzichten

INS richt zich dit jaar specifiek op het bij elkaar brengen van andersdenkenden, want wij hebben gezien dat in het huidige klimaat dit steeds meer van belang is geworden. Het proces van dialoog naar doen en echt verschil maken gaat in fases. Eerst ontmoeten, samen denken en vervolgens samen aanpakken. Dat samen aanpakken doen wij op twee niveaus:

  1. Institutioneel niveau: door samen te werken met andere organisaties
  2. Publieksniveau: door brede maatschappelijke steun te krijgen in het hele land

De afgelopen jaren is er veel dialoog gevoerd, maar daarbij zag je vaak een terugkerend patroon: de mensen die afkomen op deze dialoog-bijeenkomsten zijn toch vaak meer gelijkgestemd, dan andersdenkenden. Daarom willen we het komende jaar ons actief inspannen om andersdenkenden in het huidige verdeelde Nederland op te zoeken. Hoe verdeeld we ook mogen zijn, we zullen er samen uit moeten komen. We zitten immers allemaal op hetzelfde schip.

Middels expertmeetings, verdiepingssessies, positieve campagnes, excursies en Kunst van het Samenleven diners & brunches gaan we actief het gesprek met andersdenkenden aan over alle pijn, angst en hoop die wij gemeenschappelijk delen.

Ohja..

Niet te vergeten:

Om te garanderen dat je niets (meer) mist, kun je het beste jezelf hieronder inschrijven voor onze email-updates en ons volgen op de plekken waar onze activiteit het eerst op verschijnt: Twitter (en vervolgens Facebook).

nieuwsbrief-hizmet-beweging

Mis niets meer

Krijg als eerste de laatste ontwikkelingen mee.

Jouw input wordt gewaardeerd.

We realiseren ons dat we niet de enige zijn die positieve verandering teweeg willen brengen..

..én we realiseren ons dat we dat samen moeten doen! Raakvlakken in onze doelen?