Op dinsdagavond 4 februari was René Gude, Denker des Vaderlands, op bezoek bij Platform INS. In het kader van het project “Eigen Wijzen” vertelde hij over zijn leven en zijn visie op de Kunst van het Samenleven.

Rene Gude tijdens 'Eigen Wijzen' - Platform INS

“Als stand-up filosoof doe ik aan sit-down stand-up filosofie. Ik heb namelijk nog maar één been.” Met deze woorden opent René Gude de avond. Hij vertelt dat hij ernstig ziek is en dat zijn leven daardoor in een stroomversnelling is gekomen. Maar uitweiden over zijn persoonlijke situatie doet hij niet. Het is tijd voor meer filosofische gedachten. Volgens Gude doorloopt een mens vier levensfasen: de ‘nu ik’- fase (van 0 tot 25 jaar), de ‘nu wij’-fase (vanaf 25 jaar), de ‘nu zij’-fase (vanaf 56 jaar) en de ‘nu hier’-fase (vanaf 70 jaar). In de eerste fase draait het volgens Gude vooral om de ontwikkeling van de eigen identiteit, iemand worden. In de volgende fase gaat men in associaties met anderen het leven leiden. Zich inzetten voor andere, jongere generaties gebeurt in de ‘nu zij’-fase. Na het 70ste levensjaar breekt een nieuwe fase aan: nu hier. In deze fase draait het om ‘onbedrijvigheid bedrijven’ en het loslaten van het leven. Gude besluit: “Ik vind het leven maar een buitengewoon bewerkelijke zaak”.

Na de middelbare school startte Gude met een studie aardrijkskunde. Maar omdat dit hem niet beviel, maakte hij de overstap naar filosofie. Tijdens zijn studie werkte hij als conciërge bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Na een studieloopbaan van 14 jaar, ging Gude aan het werk als hoofdredacteur bij Filosofie Magazine. Na een paar jaar keerde hij terug bij ISVW. Deze keer als directeur.

IMG_7223

De Kunst van het Samenleven

Gude kan zich goed vinden in de visie dat samenleven een kunst is die we onder de knie moeten krijgen. Onze levenswijze is compleet veranderd in vergelijking met 200.000 jaar geleden. De natuurlijke manier waarop mensen met elkaar samenleven wordt al lang niet meer beoefend. Een netwerk van maximaal 150 personen is natuurlijk en daarin kan men het met elkaar uithouden. De wereldwijde tendens om naar de stad te trekken, staat hiermee dan ook op gespannen voet. In steden leven namelijk veel meer mensen. Waar komt deze drang vandaan om naar de stad te trekken?

Samen met het publiek denkt Gude na over deze vraag. Iemand oppert dat er in steden meer te doen is, dat je er meer kunt meemaken. Een ander noemt de welvaart die groter is in steden en de veiligheid die men er kan vinden. Gude ziet juist dat we onrustig worden van zoveel mogelijkheden. Het breken met oude levensvormen is makkelijker in de stad. Echter, het creëren van nieuwe levensvormen is nog niet zo’n eenvoudige opgave.

Om het in een stad met elkaar uit te houden, zijn er kunstmatige vormen van samenleven nodig, zo stelt Gude. Als er zoveel mensen dicht op elkaar leven, dan moet de kunst van het samenleven ontwikkeld worden. Zo hebben we samen programma’s ontwikkeld om het stadsleven gemakkelijker en aangenamer te maken. Gude noemt vier programma’s: sport, kunst, filosofie & onderwijs en religie. Alle vier programma’s beoefenen we vrijwillig en spelen zich af in een zaal met stoelen waar we op gaan zitten, kijkend naar datgene wat ons geboden wordt. Maar de belangrijkste overeenkomst is dat we met behulp van deze programma’s geoefend worden ons in te leven in mensen die we niet kennen. Oorlogsdrang en agressie wordt zo gekanaliseerd in een geregeld spel. Een vaardigheid die je alleen maar nodig hebt in een stad waar je samen moet leven met meer dan 150 mensen.

IMG_7257

Politieke clubs

Tot slot brengt Gude nog een advies uit aan de toekomstige regering. Hij onderscheidt drie manieren om politieke clubs te vormen: 1) men vormt een club in het belang van de betrokkenen (liberaal),  2) men vormt een club rondom een idee, en stelt alles in staat om het doel te bereiken (socialistisch) en 3) men wil de samenleving inrichten teruggrijpend op traditie en ervaring. Wat gebeurt er nu als deze clubs zich gaan bezighouden met de kunst van het samenleven? Liberalen willen dat iedereen tolerant is, wat uitmondt in een onverschillige, individualistische houding. Socialisten willen dat iedereen solidair is, maar heeft aan afkeer van het hier en nu en zet alles in dienst van een ideaal dat koste wat kost bereikt moet worden. Traditionalisten blijven hangen in het verleden, waardoor het hun ontbreekt aan innovatief vermogen. Deze nadelige gevolgen kunnen volgens Gude vermeden worden als de drie clubs met elkaar samenwerken en elkaar zo in evenwicht houden.

IMG_7237

Tot slot

Met dit laatste advies kwam de eerste bijeenkomst van “Eigen Wijzen” tot een einde. Het was een interactieve en laagdrempelige avond, waarin spreker en publiek met elkaar van gedachten wisselden over de kunst van het samenleven. Houd de website van Platform INS in de gaten voor informatie over de volgende editie van “Eigen Wijzen”.


Wil jij op persoonlijke en intellectuele vlak groeien? Heb je zin om te luisteren naar verhalen van prominente personen die het ver hebben geschopt? Wil je jouw kijk op de wereld verbreden? Kom en spreek dan met “Eigen Wijzen”! 

Platform INS zal de komende tijd een serie bijeenkomsten organiseren waarbij wij jou als jongeman of vrouw willen inspireren met verhalen van “Eigen Wijzen”. Eigen Wijzen zijn prominente personen die met hun carrière, wijsheid en ervaring jou willen inspireren! Het zijn tevens personen die veel hebben betekend voor “de kunst van het samenleven”; een vredige samenleving.

Onze eerste gast die jou wilt inspireren is René Gude. Hij is filosoof en publiek intellectueel die zich regelmatig mengt in maatschappelijke discussies. Hij publiceert regelmatig in dagblad Trouw, waar hij deel uitmaakt van het Filosofisch Elftal. Gude werd in 2013 uitgeroepen tot Denker des Vaderlands.

Hij zal het hebben over de hoogtepunten in zijn carrière, mijlpalen in zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn motto voor de kunst van het samenleven. Deze presentatie zal het uitgangspunt vormen voor een persoonlijke conversatie met het publiek.

Praktische informatie

Datum      : 4 februari 2014

Tijd           : 19.30-21.00 uur (Inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie     : Platform INS; Rochussenstraat 221, 3021 NT Rotterdam

Toegang   : Gratis

Doelgroep: Jongeren

 

Interesse of voor vragen? Meld je dan nu aan via:
s.evsen@platformins.nl of bel naar 010- 240 00 15.

 

De afgelopen weken is Turkije veelvuldig in het nieuws. Waar kranten berichten over een corruptieschandaal waar zonen van ministers bij betrokken zouden zijn, spreekt de Turkse premier Erdogan over een duister complot om zijn regering omver te werpen. Schuldigen zijn volgens hem Europa, Amerika, Israël en hun Turkse compagnon: de islamgeleerde Fethullah Gülen en zijn aanhangers. Dit is opmerkelijk omdat tot voor kort door Nederlandse opiniemakers aangenomen werd dat Erdogan en Gülen twee handen op één buik waren.

Wie is Fethullah Gülen? Wat wil hij allemaal bereiken? In hoeverre heeft Gülen een politieke agenda? Hoe liggen de verhoudingen nou precies tussen Erdogan en Gülen? Welke rol speelt Gülen en de Gülenbeweging in deze corruptiezaak? Allemaal vragen die rijzen na het lezen van de berichten die de afgelopen tijd in de kranten verschenen.

In januari en februari 2014 organiseert Platform INS drie introductielezingen respectievelijk over Fethullah Gülen, zijn gedachtegoed en de Gülenbeweging. Middels deze lezingen krijgt u de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen op deze drie vlakken. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.

U bent van harte uitgenodigd om deze lezingen bij te wonen.


  • Datum:                     30 januari, 6 februari en 20 februari
  • Locatie:                    Rochussenstraat 221 te Rotterdam
  • Tijd:                            Inloop vanaf 19:30
    Aanvang 20:00
    Eind 22:00 uur

Voor inhoudelijke informatie: Alper Alasag: a.alasag@platformins.nl of 06 5888 6141.

Voor organisatorische vragen: Nynke van der Veldt: n.vanderveldt@platformins.nl of 010-2400015.


Platform INS is een non-profit organisatie die de burgerschapszin, maatschappelijke participatie, solidariteit en respect voor diversiteit in de Nederlandse samenleving wil bevorderen. INS doet dit door mensen samen te brengen met verschillende activiteiten en projecten als cursussen, symposia en publicaties. INS put haar inspiratie onder andere uit de inzichten van Fethullah Gülen.

Is het God die geweld aanmoedigt? Worden gewelddadige conflicten in de wereld veroorzaakt door religie? Is er sprake van een botsing tussen de Islam en het westen? Is religieuze identiteit de belangrijkste bron van conflicten in de wereld? Is God een God van wraak en vergelding waarop de drie grote wereldreligies zich kunnen beroepen of wordt die ‘Ene’ juist gekenmerkt door liefde en ontferming?

Dit waren de hamvragen waarop prof. dr. Anton Wessels (hoogleraar Godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam tussen 1978 tot 2002) antwoord probeerde te vinden tijdens de thema-avond die werd georganiseerd in samenwerking met VU Connected.

 


Datum:  19 Maart 2012
Partner(s): VU Connected 
Locatie:  Rotterdam
Aantal deelnemers: 50-60

Op 9 februari 2011 werd een bijzondere avond georganiseerd n.a.v. het in dat jaar verschenen boek “Van Harem tot Fitna”, geschreven door Prof. Dr. Poorthuis en Theo Salemink. Prof. Poorthuis was de hoofdspreker tijdens deze boekpresentatie. Hij is professor in de dialoog tussen de godsdiensten op de Katholieke universiteit van Tilburg. 
De centrale vraag voor deze avond was: `Hoe kijkt de Nederlander aan tegen de Islam?` Prof. Poorthuis maakte duidelijk dat de middeleeuwse beelden over de Islam in het westen vrij negatief waren. Islam werd namelijk als een vorm van afgoderij en duivels gezien. Zo pakte de spreker een aantal bijzondere gebeurtenissen uit de geschiedenis die de beeldvorming in Nederland en het westen bepaalden over de Islam.

 


Datum: 9 februari 2011
Locatie: Rotterdam
Aantal deelnemers: 50 a 60