Een avond samen met onderzoeker prof. Dagevos praten over het nieuwe SCP rapport ‘Werelden van verschil’ en hoe we de kunst van het samenleven in Nederland kunnen bereiken.

Aanmelden: http://bit.ly/phdcafe


 

Toen bleek dat 90% van de Turks Nederlandse jongeren pro-IS zouden zijn, klonk er veel ophef. Dit beeld klopte niet volgens de jongeren zelf. Er kwam uitvoerig onderzoek en wat bleek? Juist 90% van de Turks Nederlandse jongeren is tegen IS. Goed nieuws, dat nieuwe onderzoek. Toch?

Deels. Hetzelfde onderzoek laat namelijk ook zien dat een groot percentage van de Nederlanders weinig van elkaar moet hebben. Het rapport ‘Werelden van verschil’ geeft namelijk aan dat de sociaal-culturele afstanden tussen bevolkingsgroepen groot is en zelfs in sommige gevallen groter wordt.

Hoog tijd om het te gaan hebben over de bevindingen uit dat rapport én ook samen te gaan denken over hoe we de kunst van het samenleven in Nederland dan wel kunnen bereiken.

 

De vragen waar prof. dr. Dagevos bij zal stilstaan

 • Wat leert het nieuwe SCP rapport ‘Werelden van verschil’ ons over de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in Nederland?
 • Wat betekent Nederland voor Nederlanders van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond?
 • Wat zijn de uitdagingen van Nederland op korte en lange termijn?
 • Wat kunnen we doen om de kunst van het samenleven in Nederland te bereiken?

 

Programma

19.15: Inloop
19.30: Start presentatie
20.15: Vragenronde
21.00: Einde

 

Locatie
Platform INS, Rochussenstraat 221 Rotterdam

 

Over de spreker

Prof. dr. Dagevos is bij het SCP hoofd van de sector Onderwijs, Minderheden en Methodologie en doet onderzoek naar integratie van migrantengroepengroepen. Tevens is hij bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Aanmelden: http://bit.ly/phdcafe

Onderzoekster Marieke Slootman komt op donderdag 21 januari langs om te vertellen over haar prijswinnende onderzoek. Aanmelden? Klik hier.

Vaak wordt verondersteld dat ‘succesvolle integratie’ samengaat met een vervanging van identificatie met het etnische label door identificatie met het nationale label. Dr. Slootman laat aan de hand van haar onderzoek zien dat deze veronderstelling voor velen niet op gaat. Ze bespreekt wat etniciteit en etnische identificatie betekent voor (sommige) hoger opgeleide Marokkaanse en Turkse Nederlanders, en hoe het komt dat vrienden die zowel etniciteit als opleidingsniveau delen voor hen echte ‘soulmates’ kunnen zijn.

De vragen waar dr. Slootman bij zal stilstaan

 • Wat betekent etniciteit voor hoogopgeleide Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond?
 • Identificeren ze zich als Marokkaans en Turks?
 • Wanneer doen ze dat? En waarom?

Programma:
19.15:   Inloop
19.30:  Start presentatie Marieke Slootman
20.15:  Vragenronde
21.00:  Einde

Locatie
Platform INS, Rochussenstraat 221 Rotterdam

Over de onderzoekster

Marieke Slootman werkt als universitair docent bij de Universiteit Leiden en als postdoc onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Ze is gefascineerd door het verschijnsel ‘minderheidsvorming’: Wat maakt dat een bepaalde groep als minderheid gezien wordt en een andere groep niet, en hoe gaat dat in zijn werk? En wat betekent het voor individuen om onderdeel te zijn van zo’n minderheidscategorie? Eind 2014 is ze cum laude gepromoveerd op haar proefschrift ‘Soulmates. Reinvention of ethnic identification among higher educated second generation Moroccan and Turkish Dutch’, waarvoor ze recent de NSV prijs kreeg voor het beste sociologische proefschrift va 2013-2014. Eerder deed ze onderzoek naar processen van radicalisering en deradicalisering. Ze is afgestudeerd in technische natuurkunde en vrouwenstudies.

Aanmelden

Aanmelden? Klik hier.

Tijdens de Phd café’s komen (pas) gepromoveerde onderzoekers langs om te vertellen over hun onderzoek.

Ditmaal gaat de Phd Café over ‘geloven’. Wat denkt een invloedrijke christen & moslim daarover? Welke overeenkomsten & verschillen zijn er tussen Wilfred Cantwell Smith en Said Nursi hun opvattingen over geloof? En kunnen hun ideeën ook helpen radicalisering tegen te gaan? Antwoord: Ja!

Op 10 november 2015 komt dr. Şerafettin Pektaş vertellen over zijn kritische studie naar de ideeën over het geloof van de beroemde Canadese religiewetenschapper en islamoloog, Wilfred Cantwell Smith (1916-2000) en van de beroemde Koerdisch-Turkse geleerde, Said Nursi (1876-1960), de initiatiefnemer van een van de meest opmerkelijke islamitische bewegingen van de hedendaagse islamitische wereld.

De vragen waar Dr. Pektas bij zal stilstaan zijn:
– In hoeverre zijn Wilfred Cantwell Smith en Said Nursi vergelijkbaar?
– Wat hebben hun ideeën over ‘geloof’ te zeggen tegen moderne gelovigen?
– Op welke manier convergeren en divergeren hun opvattingen?
– Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van hun existentiële waardering van het geloof voor het moderne islamisme en de recente islamitische radicalisering?

Voertaal: Engels

Programma:
18.30: Inloop
19.00: Start presentatie dr. Pektas
19.45: Vragenronde
20.30: Einde

Locatie:
Platform INS, Rochussenstraat 221 Rotterdam

Aanmelden via: http://bit.ly/phdcafe

een beweging die zijn beweegredenen haalt uit de Islam

met wereldwijd succesvolle scholen in 160 landen.

 

Wat is de Gulenbeweging? Waar komt deze vandaan? Wil je het antwoord op deze vragen? Kom dan op 29 oktober 2015 naar Platform INS in Rotterdam. In het kader van de lancering van twee nieuwe boeken over de Gulenbeweging wordt er een panel georganiseerd.

 

Pim Valkenberg, de auteur  van het boek “Renewing Islam by Service: A Christian View of Fethullah Gulen and the Hizmet Movement” behandelt de Hizmetbeweging vanuit christelijk perspectief.

 

Het boek ‘Gulen in Europe’ bespreekt de westelijke reis van de Gulenbeweging en beantwoordt vragen over de oorsprong en de richting van de beweging.

 

Onder leiding van panelvoorzitter Gurkan Celik zullen Pim Valkenberg en Karel Steenbrink hun mening geven op vragen als:

 • In hoeverre kan de beweging radicalisering tegengaan? Wat is haar potentie in dit opzicht?
 • De claim vanuit de beweging  is dat het politiek neutraal is, maar er is grote kritiek dat het het tegenovergestelde doet?  Wat klopt er van deze kritiek?
 • Wat is de potentie van Hizmet NL? Kan het bijdragen aan de Nederlandse samenleving?
 • De beweging kan niet geclassificeerd worden als conservatief, progressief, piëtistisch of politiek is. Maar wat dan wel?
 • In welk opzicht is de beweging ‘renewing’?
 • Welke kant lijkt de beweging op te gaan?

 

Programma

19:00 1. Karel Steenbrink vertelt over de oorsprong van Hizmet

19:25 2. Pim Valkenberg vertelt over de toekomst van de beweging (vanuit Christelijk perspectief)

19:50 Pauze

20:00 Panel

21:30 Einde

 

Locatie

Platform INS – Rochussenstraat 221, Rotterdam

 

Aanmelding

U kunt zich digitaal aanmelden. Dit is de link naar het aanmeldformulier: http://bit.ly/Gulenbeweging. Binnen twee werkdagen krijgt u een bevestiging per mail.

 

Een discussie om helderheid te krijgen over de vraag in hoeverre nieuwe spirituelen betrokken zijn of willen zijn bij de interreligieuze dialoog, en hoe die betrokkenheid vorm gegeven kan worden.

 

De interreligieuze dialoog in Nederland wordt gedragen door gelovigen van de gevestigde godsdiensten, soms met humanisten erbij. Maar er zijn heel wat Nederlanders die zichzelf eerder spiritueel dan religieus noemen en weerstand hebben tegen religie. De meeste spirituelen voelen zich niet aangesproken door de interreligieuze dialoog. Is het niet zinvol om hen bij de dialoog te betrekken? Moet je dan eerst de doelstelling en de naam van de dialoog (‘interreligieus’) aanpassen? Of liggen de uitgangspunten van ‘gewone’ gelovigen en nieuwe spirituelen zo ver uit elkaar dat dialoog niet haalbaar is? Welke punten verdienen aandacht in contacten met nieuwe spirituelen? Welke vooroordelen spelen er wellicht, aan beide kanten? Vertegenwoordigers van beide groepen en deskundigen brengen de discussie op gang, deelnemers aan de middag kunnen mee discussiëren.

 

Programma

Vijf korte lezingen (elk 20 minuten) door de hierna genoemde personen, gevolgd door discussies en einddebat, onder leiding van Peter Nissen (hoogleraar Spiritualiteitsstudies).

Lisette Thooft (publiciste, visie vanuit nieuwe spiritualiteit): ‘Het grote verschil: oude pijn, angst en woede’.

Marianne Moyaert (hoogleraar comparatieve theologie en hermeneutiek van de interreligieuze dialoog VU): ‘Rituelen, spiritualiteit en interreligieuze dialoog’.

Rinus van Warven (presentator, visie vanuit nieuwe spiritualiteit): ‘Het doet er niet (meer) toe wat je gelooft’.

Ibrahim Spalburg (imam, docent, visie vanuit islam): ‘Moslims in de dialoog met andere levensbeschouwingen’.

Frans Jespers (voorzitter SID, hoofddocent godsdienstwetenschap Radboud Universiteit): ‘Naar een meer persoonlijke vredesdialoog’.

 

Organisatie: Stichting Interreligieuze Dialoog, leerstoel Spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit, Platform INS, Interreligieus Beraad.

Locatie: LIN5 = Linnaeusgebouw lokaal 5, Radboud Universiteit Nijmegen.

Tijd: 16 september 2015 van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Aanmelden vóór 1 september door een mail te sturen aan info@interreligieuzedialoog.nl en 5 euro over te maken naar IBAN NL90ABNA0442451539 van SID; voor studenten is deelname gratis.