Mübarek Ramazan ayı bu sene 13 nisan 2021 de başlıyor. Ama Corona döneminde Ramazan alışageldiğimizden farklı olacak. Oruç ile Allah’a kulluğun yanında, sevdiklerimiz ile birlikte olmak ve bizden daha kötü durumda olan kişilere yardımda bulunup, sahip olduklarmızı paylaşmaktır Ramazan’ı güzel yapan.  Maalesef bu yıl birlikte yapılan iftarlar ya hiç mümkün olmayacak ya da sınırlı bir şekilde mümkün olacak. Bu yüzden diyalog vakfımız Platform INS, yardım faaliyetlerine bu dönemde de devam edebilmek ve bu güzellikleri paylaşabilmek için 4 alternatif öneride bulunuyor.

 

**

2021: Ramadan tijdens Corona?

Dit jaar  kunnen we niemand op bezoek kunnen krijgen, maar dat wil niet zeggen dat we stil hoeven te blijven zitten. Integendeel, in deze video willen we  3 alternatieven met je delen om tijdens deze Ramadan te doen.

 

Ramadan voor Corona

Voor Corona werden er door onze mensen van Kunst van het Samenleven Ramadan diners door het hele land iftars georganiseerd zowel bij onze vrijwilligers thuis, in de wijk als gezamenlijk met organisaties.

 1. bij mensen thuis
 2. in jouw wijk
 3. bij lokale organisaties

 

Deelname tot nu toe..

We hebben door het hele land in 2017 meer dan 3500 mensen bereikt, in 26 steden met 35 lokale partners.

In 2018 deden er nog meer mensen mee en bereikten we in 31 steden meer dan 8026 mensen met 64 lokale partners.

Kunst van het Samenleven Ramadan events gingen ook door in 2019 met groot succes bereikten we samen met onze vrijwilligers 9.345 mensen in 35 steden met 53 partners.

Ramadan tijdens Corona

 

2020 – Eerste Ramadan tijdens Corona

Helaas was de Ramadan in 2020 in Corona anders dan afgelopen jaren….

In 2020 konden we helaas geen mensen uitnodigen, dus kwamen buren en kennissen niet naar ons maar brachten onze vrijwilligers maaltijden naar hen. Zo hebben we maaltijden bezorgd aan hulpbehoeftigen, en vooral aan eenzame mensen. Ook hebben we deze kans gegrepen en onze dank uitgesproken aan de helden die in de frontlinie stonden zoals zorgpersoneel, politie en brandweerlieden.

Eten geven

Eenzame mensen gesproken (op afstand)

Frontlinie-helden bedankt

 

CupCake Contact actie

Op 16 mei was onze Cupcake Contact actie.

Tijdens deze actie werden door het hele land cupcakes uitgedeeld. In maar liefst 26 steden, samen met 45 maatschappelijke organisaties en partners hebben we 2180 cupcakes uitgedeeld.

cupcake contact actie

 

Advies tijdens deze Ramadan

Ook tijdens de Ramadan in 2021 adviseren we om niet stil te blijven zitten. Je kunt maaltijden bezorgen, vooral aan eenzame en behoeftige mensen. En de ontmoeting aangaan via online Ramadan iftars.

Eten geven

Eenzame mensen niet vergeten

Online iftars houden

 

Heb jij een leuk idee?

Als je zelf nog leuke ideeën hebt, deel dat dan met ons. Dan kunnen we hopelijk met jouw hulp anderen inspireren.

Een gezegende Ramadan!

 

 

 

In dit nieuwe boek wordt voor het eerst de biografie van Fethullah Gulen behandelt. Gulen is een vooraanstaande islamgeleerde die een wereldwijde beweging genaamd ‘Hizmet’ heeft geïnspireerd. In dit allereerste levensverhaal van Fethullah Gülen verkent Jon Pahl het verhaal van een van de meest controversiële figuren van onze tijd. Zowel de persoonlijke biografie van Gulen, waarin de persoon centraal staat die van Turkije naar de Verenigde Staten is vertrokken, als de publieke biografie van de inspiratiebron van de sociale beweging die hij heeft geïnspireerd, komt uitgebreid aan bod met sommige unieke verhalen die niet eerder zijn opgeschreven.

Auteur komt naar Nederland

Platform INS heeft de auteur Jon Pahl uitgenodigd om in februari 2020 dit boek te komen presenteren. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Als je dit niet wil missen, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en dan houden we je t.z.t. op de hoogte.

Fethullah Gulen nieuw boek biografie Jon Pahl

Wil je dit boek bestellen?

Dat kan via hier.

Patrick Petersen (ook wel bekend van @Onlinemarketeer) heeft meerdere boeken op zijn naam staan, zoals het Handboek Online Marketing 5 welke 600+ pagina’s dik is. Dat handboek is zeer geschikt voor non-profits om strategisch een online marketingplan op te bouwen. Maar Online Marketing is breed. Zie het als wanneer je zegt ‘Ik ga naar Afrika’, terwijl je een heel continent ‘bezoekt’. Dat is waar het Handboek Conversie & Customer Journey Mapping goed te pas komt voor non-profits. vooral omdat het boek heel handig en vlot geschreven is met veel praktijkvoorbeelden en die je goed kunt gebruiken als je de online marketing van je stichting of goede doel onder de knie wil krijgen of verder wil professionaliseren.

Customer Journey & REAN

De Customer Journey kun je het beste begrijpen als je je herinnert wat je bij de IKEA meemaakt: Je stapt naar binnen, hebt eigenlijk maar één route die je kunt afleggen en nadat je het hele assortiment hebt gezien, stap je naar buiten met je karretje vol spullen waar je eigenlijk niet voor was gekomen, maar nu je er bent toch wel mooi is meegenomen. De CJ is de reis die je klant aflegt, vanaf het eerste moment van contact tot en met het laatste. Door de contactpunten met je klant duidelijk in zicht te hebben, kun je daarna kijken welke contactpunten positief, neutraal of negatief worden ervaren.

Vanuit je stichting of goede doel bekeken, is het raadzaam om dit boek te raadplegen, omdat Petersen het REAN model met je doorneemt via overzichtelijke stappen. REAN staat voor REACH, ENGAGE, ACTIVATE en NURTURE.

In het Nederlands gebruiken sommigen voor het REAN model de 4B’s, namelijk: Bereiken, Beraken, Bewegen en Bestellen, maar dat is te veel beredeneerd vanuit bedrijven met winstoogmerk die zich richten op klanten. Ik spreek liever over BBAO: (a) Bereiken, (b) Betrekken, (c) Activeren en (d) Onderhouden. Hoe je het ook noemt, aan de hand van vele voorbeelden geeft Petersen per fase jou heldere definities en korte tips om snel betere resultaten te krijgen.

Belangrijk voor stichtingen

De conversie bij stichtingen & goede doelen is wanneer iemand naar je event komt, vrijwilliger wordt of als donateur je activiteiten mede mogelijk maakt. Dus vanaf het begin van de het eerste contact (REACH dus) moet je funnel bij iedere stap het liefst met zo’n hoog mogelijke conversie leiden tot je einddoel. De afkortingen met de C’s zijn verwarrend voor de beginner, maar als je meetbaar je doelen wil formuleren & behalen, en dat is wel zo verstandig, dan is het handig om op zijn minst de volgende C’s je eigen te maken:

 • CTA: Call to action
  • Tot welke actie roep je iemand op? Moet diegene zich aanmelden, inschrijven, je bericht delen, doneren, … etc.
 • CTR: Click Through Rate
  • Als iemand actie moet ondernemen, dan is dat vaak door op een link te klikken. Door bij te houden hoe vaak dat werkelijk gedaan wordt, kun je kijken of de actie duidelijk is voor de bezoeker en of er ruimte voor verbetering is.
 • CPC: Cost Per Click
  • Dit is in het bijzonder van belang wanneer je gaat adverteren. En hoewel de valuta van stichtingen en goede doelen vooral de passie van hun vrijwilligers zijn, is betaald gebruik van social media heel verstandig om meer impact te krijgen, ook als je maar een beperkt budget hebt.

Reach

Het belang van goed bereik kun je lezen in het hoofdstuk REACH. Daarin leer je alles over hoe je gericht je doelgroep kunt bereiken en wat je daarbij qua verschillen moet weten over paid media, owned media en social media. Zonder goede reach, stagneert eigenlijk al je inspanningen. Dus het is het zeker waard om je hier goed in te verdiepen.

Engage

Als je eenmaal mensen bereikt hebt, dan moet je hun in beweging brengen. Daar helpt het hoofdstuk ENGAGE bij. Je wilt uiteraard dat mensen actie gaan ondernemen, maar bereidheid tot die actie, dat is waar het om gaat in de ‘engage’ fase. Door mensen betrokken te maken bij je boodschap, zullen ze eerder bereid zijn om tot actie over te gaan. Je kunt je bezoeker aanzetten om actie te ondernemen of een reactie te geven. De verschillende type acties en reacties kunnen cognitieve, emotionele of gedragsreacties van je bezoeker zijn. Het onderscheid lees en leer je in dit hoofdstuk.

Activate

Het zal je niet verbazen, maar de volgende fase & hoofdstuk is ACTIVATE. Via allerlei verschillende kanalen (zoals je website, nieuwsbrief en social media), bereik je mensen. Bereiken is niet je einddoel, hun activeren wel. In dit hoofdstuk worden veel tips gegeven om mensen aan te zetten tot concrete acties of reacties. Petersen hamert erop om niet vanuit je eigen organisatie, maar vanuit de beleving van de mensen die je hebt bereikt te te blijven denken & werken. Hij noemt dit ‘outside in’. Wat hierbij altijd centraal moet blijven staan is de klantbeleving, niet jouw eigen onderneming. De praktijk wijst uit dat dit inderdaad een effectieve strategie is.

Nurture

De laatste fase is die van NURTURE. Wellicht iets wat bij stichtingen nog het meest over het hoofd wordt gezien. In dit hoofdstuk beschrijft Petersen alle acties wat je moet doen wanneer je iemand hebt weten te ‘verleiden’ om zich bij jouw doel aan te sluiten. Hierbij gaat het om het onderhouden van je contacten & diegene stimuleren op herhaaldelijk zich naast jou te scharen. Hiervoor heb je dus nodig dat je een relatie aangaat tussen jou en je fans.

Het laatste hoofdstuk gaan over hoe je de resultaten van eerdergenoemde onderdelen meetbaar kunt maken. Bij alle fasen van REAN worden verschillende analyse methoden en tools behandeld, die je kunt gebruiken om je resultaten te verbeteren.

 

Tot slot

Met zo’n €35,- is dit boek op het eerste oog prijzig. Je mag dan ook wel verwachten dat de vormgeving een stuk beter zou zijn dan het nu is. Maar waar het design steken laat vallen, helpt de inhoud je wel goed vooruit. Door al deze informatie in de online marketing van je stichting of goede doel goed een plek te geven, heb je binnen mum van tijd je investering dubbel en dwars terugverdiend. Door zijn vlotte pen en allerlei voorbeelden, modellen etc. te geven, praat Petersen jou als lezer van het boek Handboek Conversie & Customer Journey Mapping in rap tempo bij. Daardoor zul je sneller een goed overzicht krijgen van hoe de online wereld tegenwoordig vorm krijgt & wat werkt.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van stichting Platform INS

Stichting Platform INS, gevestigd aan Arlandaweg 92, 1043EX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Platform INS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De informatie op deze pagina is zowel van toepassing voor Platform INS als alle domeinen waar Platform INS initiatiefnemer van is en beheert, zoals www.hizmetbeweging.nl ; www.fethullahgulen.nl en www.kunstvanhetsamenleven.nl

Stichting Platform INS verkoopt uw gegevens niet

Stichting Platform INS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en vrijwilligers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij stichting Platform INS

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten alle tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Platform INS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer in het geval van een (terugkerende) donatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info[@]platformins.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Platform INS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze activiteiten
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Platform INS verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Platform INS neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. We hebben het hier over besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Platform INS) tussen zit. Platform INS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp, Google Analytics, Facebook en Twitter.

We verzamelen geen persoonsgegevens of pseudo-anonieme gegevens via Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Platform INS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende doelen en  bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Sollicitatiebrieven en cv’s  Naam en adresgegevens en motivatie Voor de sollicitatieprocedure 10 weken N.V.T.
Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst Voornaam
Achternaam
Organisatie
Doel van organisatie
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt en ook geen info wilt ontvangen, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden N.V.T.
Administratie leden Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Interesse / doel van organisatie Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. BoekhouderAccountant

Belastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. Mailchimp
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. N.V.T.
Personeelsadministratie  Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden,Loonbelasting en identiteitsbewijzen Naam, adres, mail en bankrekening Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Challenges Amsterdam
Klantcontactmanagement VoornaamAchternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

Op de hoogte houden 7 jaar (of als iemand vraag om uitgeschreven te worden!) Microsoft Excel
Foto’s en verhalen Zo veel mogelijk geanonimiseerd Historische doeleinden Blijven bewaard N.V.T.


Delen van persoonsgegevens met derden

Zoals aangegeven verkoopt Platform INS uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan een ander verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst (dat zijn Mailchimp, Facebook, Twitter en Google) om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Platform INS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies (of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken)

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen websites in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van websites en diensten en deze zo nodig te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Stichting Platform INS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor de stappen die u hiervoor dient te ondernemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform INS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[@]platformins.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We moeten om een identiteitsbewijs vragen om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Platform INS verzoekt u ten alle tijden allereerst uw klachten aan ons toe te wenden, maar wilt u er tevens ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ten slotte & vragen

Platform INS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of wanneer u nog vragen mocht hebben over onze privacyverklaring of anderszins, dan kunt u een e-mail sturen via: info[@]platformins.nl.

In het geval dat wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen websites in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van websites en diensten en deze zo nodig te verbeteren en aan te passen aan de wensen van bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Stichting Platform INS hecht er waarde aan om mede te delen dat deze website geen gebruik maakt van cookies.