Pauline Bakker.

Studiereis verslag: Istanbul 2009

Ik heb een dierbare herinnering aan een bijzondere reis die ik niet graag had willen missen. Ik heb een cd met Turkse muziek gekocht om regelmatig te kunnen opgaan in de sfeer die mij bij is gebleven. Ja, een warme ontspannen sfeer in een land waar het moderne zo dicht naast het verpauperde staat. Je kan zien wat een inspanning het kost voor zo omvangrijke samenleving om burgers te betrekken bij vooruitgang en hen daarin te laten delen.

Klik hier voor het hele reisverslag

Dorothea Franck.

De reis naar Istanbul

Wat is een reis naar verre landen waard als zij niets verandert in je geest? We hopen, zeker bij een studie-reis, dat de beweging in de ruimte een beweging in de geest tot stand brengt, en dat daardoor ook de materiële ecologische schade gecompenseerd wordt in de “ecology of mind”. Ik probeer hier na te gaan wat deze reis met mij gedaan heeft.

Klik hier voor het hele reisverslag

Frenk der Nederlanden.

Niets mooier dan bruggen bouwen. En dus was de Dialoog Academie bij mij aan het goede adres. Of ik belangstelling had voor ‘een training in situ’ in Istanboel? Het pro- gramma stond garant voor ‘een ex- clusieve ontmoeting’, ja, ‘een interculturele belevenis’. Respecteren, accepteren en delen. ‘We don’t need to be the same, but we can hold hands as fellow travellers in this life.’

Klik hier voor het hele reisverslag

Prof. dr. Karen van Oudenhoven- van der Zee (Directeur Instituut ISW).

Het afgelopen decennium zijn we in toenemende mate angstig geworden. Angstig voor het onbekende dat op ons afkomt. Angstig voor de snelle verkleuring van Nederland en voor het opgaan van onze natie in het grotere Europa. We zien steeds meer gekleurde mensen op straat, in onze buurt en op ons werk. Maar worden ze ook echt onze vrienden? Kunnen we open kijken naar de nieuwe invalshoeken die ze ons brengen? Het antwoord op deze vragen is helaas nog al te vaak nee.

Klik hier voor het hele reisverslag

Elsie Sloot, pedagoog.

Een reis naar Turkije voorjaar 2008 en voorjaar 2009

Discriminatie is een gevoel van waaruit iemand naar een ander handelt.

Dit voorjaar maakte ik een korte reis naar de binnenkant van Istanboel. Aanleiding: kennis maken met diversiteit in deze verre stad en haar vergelijken met ieders eigen ervaring. Het reisgezelschap waarvan ik deel uitmaakte, bestond uit mensen met zeer uiteenlopende achtergrond en werkervaring. Tijdens de veelvuldige en diepgaande gesprekken (discussies) over interculturele onderwerpen bleek dat een ieder, vanuit die diverse achtergrond en werkervaring, eigen ideeën had om onze Nederlandse maatschappij zo goed mogelijk toe te rusten om de veranderingen en interculturalisatie optimaal te laten plaatsvinden.

Klik hier voor het hele reisverslag