Terror Management Theory – Wat doet angst met je?

Elsie Sloot, pedagoog.

Een reis naar Turkije voorjaar 2008 en voorjaar 2009

Discriminatie is een gevoel van waaruit iemand naar een ander handelt.

Dit voorjaar maakte ik een korte reis naar de binnenkant van Istanboel. Aanleiding: kennis maken met diversiteit in deze verre stad en haar vergelijken met ieders eigen ervaring. Het reisgezelschap waarvan ik deel uitmaakte, bestond uit mensen met zeer uiteenlopende achtergrond en werkervaring. Tijdens de veelvuldige en diepgaande gesprekken (discussies) over interculturele onderwerpen bleek dat een ieder, vanuit die diverse achtergrond en werkervaring, eigen ideeën had om onze Nederlandse maatschappij zo goed mogelijk toe te rusten om de veranderingen en interculturalisatie optimaal te laten plaatsvinden.

Klik hier voor het hele reisverslag