Medeleven

INS keurt de brute daden van extremisten gericht tegen onder andere de Amerikaanse Diplomatieke Missie in Libië af. We betreuren de hieruit voortgekomen doden en gewonden, zoals de vier Amerikaanse staatsfunctionarissen, ten zeerste.

Elf jaar en enkele dagen na de terroristische aanvallen van 11 september 2001 gaan onze gedachten en gebeden uit naar de families van degenen die in Libië zijn gesneuveld, en naar alle geweldslachtoffers elders in de wereld.

Tragische gebeurtenissen als deze dienen ons voornemen te versterken een fundering aan te leggen voor een eerlijkere en vreedzame wereld, door het ontwikkelen van relaties gebaseerd op wederzijds begrip en respect tussen mensen met verschillende religies en culturen.