Missie en ambitie

 

Missie

De missie van Platform INS kan als volgt worden samengevat: het benadrukken dat mensen universele ethische waarden delen en door deze centraal te stellen willen wij bijdragen aan een vrediger Nederland.

 

Ambitie

Het is onze ambitie om bij te dragen aan de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Het is namelijk een ware kunst om samen te leven in een land als Nederland met zoveel verscheidenheid aan individuele en sociale achtergronden.

Wij geloven dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin waarden als vrijheid, gelijkheid, respect, solidariteit en vrede gedeeld worden. Een holistische visie op dialoog is volgens INS hierbij onmisbaar.